Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Türkçe Eğitimi Lisans Programı 1999 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlara Türçe Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, muafiyet sınavı yapılması kararlaştırılan derslerin sınavından yeterli puanı almaları halinde o dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bulunan tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gerekir.

Program Profili

Türkçe Eğitimi Lisans Programı'nın hedefi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütün nitelikleri bilgi, beceri ve karakter bakımından taşıyan; ülkesine, milletine, insani ve ahlaki değerlere kıymet veren, Türkçe Eğitimi alanındaki kazanımlarıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yetkin, kendini geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmiş, kültürlü ve toplumsal sorunlara duyarlı Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öncelikle devlet ortaokullarında, özel okul ve dershanelerde Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca yurt dışında ülkemizin, Türk dilinin ve Türk kültürünün tanıtılması, yayılması amacıyla faaliyet gösteren devlet kurumu olan Yunus Emre Enstitüsünde okutman, eğitim koordinatörü, kültür-sanat koordinatörü, uzman yardımcısı, uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Özel okullar ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde de yabancı dil olarak Türkçe okutmanı olabilmektedirler. Bunların dışında ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde üst derece programlarına (yüksek lisans, doktora) devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, ders öğretim planlarında tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki şartlar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Halit KARATAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü No: 312 Telefon: 0374 254 10 00 - 1635(dahili) E-posta: karatay_h@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü (Lisans): Yrd. Doç. Dr. S. Kürşad DOLUNAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü No: 313 Telefon: 0374 254 10 00 - 1636(dahili) E-posta: dolunay_k@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü (Yüksek Lisans): Yrd. Doç. Dr. Başak Ümit BOZKURT Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü No: 316 Telefon: 0374 254 10 00 - 1623(dahili) E-posta: umitbozkurt@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm, iki doçent, altı yardımcı doçent, iki okutman ve bir araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. Bölüm derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan Türkçe eğitimi dersliği bölüm olanakları arasında sayılabilir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.
 • Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.
 • Edebiyat bilgi ve kuramları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.

Beceri

 • Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 • Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
 1. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.
 2. Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
 3. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
 4. Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
 5. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 6. Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 7. Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 9. Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
 11. Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.
 12. Edebiyat bilgi ve kuramları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.
 2. Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.
 3. Edebiyat bilgi ve kuramları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
 2. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 2. Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 1. Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
110004232006Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriZorunlu2004.00
110004212006Tiyatro ve Drama UygulamalarıZorunlu2205.00
110004272006RehberlikZorunlu3004.00
110004252006Okul DeneyimiZorunlu14012.00
110004292006Özel EğitimZorunlu2003.00
0110004992010Seçmeli I (GK)Seçmeli Havuz Dersi2003.00
126031.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
110004262006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26012.00
110004222006Dil ve KültürZorunlu2004.00
110004242006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
0110004942010Seçmeli II (A)Seçmeli Havuz Dersi3004.00
0110004962010Seçmeli III (A)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
0110004982010Seçmeli II (GK)Seçmeli Havuz Dersi2004.00
136030.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110002492008Şiir Çözümleme Teknik ve Uygulamaları3004.00
110002512008Roman ve Hikaye Çözümleme Teknik ve Uyg3004.00
110002532008Çocuklar İçin Metin Yazarlığı3004.00
110002552008Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları3004.00
110002572008Metin Bilgisi3004.00
110002592013Noktalama ve Yazım Kurallları3004.00
110002612013Dil Edinimi3004.00
110002632013Eski Türkçe ve Metin İncelemeleri3004.00
110002652013Edebi Sanatlar3004.00

Seçmeli I (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110004312006İnternette Öğrenme Ortamları2003.00
110004332006İnsan Hakları ve Demokrasi Erişimi2003.00
110004372006Çocuk Resimlerinin Analizi2003.00
110004392006Etkili İletişim Becerileri2003.00
110004432006Engellilerle İletişim2003.00
110004472006Proje Yazımı2003.00
110004552013Sınıfta İstenmeyen Davranışlarla Baş etme Yaklaşımları2003.00

Seçmeli II (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110004442006Görsel Okuma ve Görsel Sunu3004.00
110004322006Yaratıcı Drama3004.00
110004282009Çağdaş Türk Edebiyatı3004.00
110004542009Diksiyon Eğitimi, Güzel Konuşma ve Sunu3004.00
110004602009Bilimsel Rapor Yazma Teknikleri3004.00
110004622009Proje Tasarımı ve Uygulamaları3004.00
110004862013Çağdaş Türk Lehçeleri3004.00
110004882013Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları3004.00
110004902013Toplumdilbilim3004.00
110004922013Edebiyat Eğitimi3004.00

Seçmeli II (GK)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110004842006İletişim2004.00
110004782006Engelliler için Engelsiz Yaşam2004.00
110004762006Aile Eğitimi2004.00
110004722006Etkili Sunum Becerileri2004.00
110004702006Fotoğrafçılık2004.00
110004662006Öğretimsel Liderlik2004.00

Seçmeli III (A)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110004422009Dünya Edebiyatı2004.00
110004482009Eleştirel Düşünme-Okuma2004.00
110004502006Karşılaştırmalı Edebiyat2004.00
110004522006Hızlı Okuma Teknikleri2004.00
110004582006Sanat ve Estetik2004.00
110004002013Çocuk Edebiyatı Eleştrisi2004.00
110004942013İleri Osmanlı Türkçesi2004.00
1100040042013Edebiyat Sosyolojisi2004.00
1100040062013Dilbilgisi Öğretimi2004.00
1100040082013Divan Şiiri İncellemeleri2004.00
1100040102013Türkçenin Güncel Sorunları2004.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110001452006İngilizce I3003.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
110001422006İngilizce II3003.00