Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Biyoloji Bölümü, 1992 yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olan Fen Edebiyat Fakültesininin 1993 yılında eğitime başlayan ilk bölümü olup, eğitim dili İngilizcedir. Bölümümüz, biyolojinin değişik alanlarında biyolog yetiştirerek lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak; bitki ve hayvan sistematiği, bitki ve hayvan fizyolojisi, bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji, genetik, ekoloji, hücre biyolojisi, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji ve moleküler sistematik konularını içermektedir. Ayrıca, bölümümüzde Bitki Veri Tabanı Birimi, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Tıbbi Bitkiler ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Foto-Nöro-Endokrin Laboratuvarı, Balık Biyolojisi Laboratuvarı, Su Analizi Laboratuvarı, Kardiak Fizyolojisi Laboratuvarı, Gıda Biyolojisi Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Herbaryum Müzesi ve Entomoloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzde lisans düzeyinde Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüz yukarıda bahsedilen alanlarda araştırma yapılabilecek teknolojiler ile donatılmıştır. Bölümümüz akademik personel hakkındaki bilgiler "Akademik yapı" sayfasında yer almaktadır. Bölüm öğretim üyelerimiz her sene gerek üniversitemiz araştırma fonlarından gerekse üniversite dışı kaynaklarda maddi destek imkânları bulabilmektedirler.

Kazanılan Derece

BİYOLOJİ LİSANS

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Resmi (Formal) olarak getirilen onaylı lise diploması ÖSYM ve Üniversite rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenilen diğer belgeler ile düzenlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci bölüme başlamadan önce, bir yıllık İngilizce hazırlık okulunu başarıyla tamamlamalıdır.İngilizce muafiyet sınavından başarılı olanlar ve Üniversite Rektörlüğü Öğrenci İşleri tarafından tanınan bir belge sunanlar doğrudan birinci sınıfa kabul hakkı kazanırlar.

Program Profili

Biyoloji temel bilimler içerisinde yer almakta olup, genellikle botanik, genel biyoloji, hidrobiyoloji, moleküler biyoloji ve zooloji alt bilim dalları ile uzmanlaşmayı esas almaktadır. Bölümümüzde 20 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, iki uzman ve bir sekreter bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezuniyet sonrasında yurtiçi ve yurtdışında biyolojinin yanı sıra tıp, çevre, adli tıp, biyoloji eğitimi,su ürünleri, biyomühendislik, ilaç sektörü, veterinerlik, gıda, ormancılık, tarım gibi alanlarda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü(yüksek lisans ve doktora) programlara(biyoloji, biyoteknoloji,nanoteknoloji gibi) geçiş imkanı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar genel olarak en az bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler bölüm derslerinin %25'i seçmeli ders ve geri kalanı zorunlu olmak üzere toplam 139 kredilik (240 AKTS) ders, uygulama ve arazi çalışmalarını tamamlayarak mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ekrem GÜREL (Bölüm Başkanı) Telefon: 03742541000/1220 Belgegeçer: 03742534642 İleti: gurel_e@ibu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. İsmail EKER (AKTS koordinatörü) Telefon: 03742541000/1336 Belgegeçer: 03742534642 İleti: ekerismail@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dersler projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup laboratuvarlarımızda GC, ELISA, HPLC, PCR gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve deneyler için bol miktarda sarf ve kimyasal malzeme mevcuttur.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alanı dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları aktarabilir.
 • Kazandığı bilimsel analiz ve sentezleme yetilerine dayanarak biyolojik bilimlerin her alanında araştırmacı olarak doğal olayları gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli deneysel yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekçi çözümlere ulaşma aşamalarını izleyerek yazılı ve görsel sunumları üretebilir.
 • Edindiği biyolojik temele dayanarak, biyolojinin uygulamalı alanları olan tıp, biyomühendislik, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, çevre, tarım, ormancılık, gıda, veterinerlik, adli tıp ve ,biyoloji eğitimi alanındaki mesleki süreçlere kısa sürede uyum sağlayıp kendisini geliştirir.

Beceri

 • Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Çeşitli arazi çalışmaları ve teknik geziler ile alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini gözlemlediği ve topladığı veriler ile bağdaştırarak biyolojik yaşam hakkındaki farkındalığını artırır.
Girişimcilik
 • Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir.
 1. Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alanı dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları aktarabilir.
 2. Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.
 3. Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.
 4. Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.
 5. Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 6. Çeşitli arazi çalışmaları ve teknik geziler ile alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini gözlemlediği ve topladığı veriler ile bağdaştırarak biyolojik yaşam hakkındaki farkındalığını artırır.
 7. Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir.
 8. Kazandığı bilimsel analiz ve sentezleme yetilerine dayanarak biyolojik bilimlerin her alanında araştırmacı olarak doğal olayları gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli deneysel yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekçi çözümlere ulaşma aşamalarını izleyerek yazılı ve görsel sunumları üretebilir.
 9. Edindiği biyolojik temele dayanarak, biyolojinin uygulamalı alanları olan tıp, biyomühendislik, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, çevre, tarım, ormancılık, gıda, veterinerlik, adli tıp ve ,biyoloji eğitimi alanındaki mesleki süreçlere kısa sürede uyum sağlayıp kendisini geliştirir.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Alanında kazandığı modern bilimsel yöntemlere dayanan biyoloji temeli ile alanı veya alanı dışındaki uzman ve uzman olmayan kişilere biyolojik bilimler hakkında gerekli bilgileri ve uygulamaları aktarabilir.
 2. Kazandığı bilimsel analiz ve sentezleme yetilerine dayanarak biyolojik bilimlerin her alanında araştırmacı olarak doğal olayları gözlemleme, hipotez kurma, uygun ve gerekli deneysel yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekçi çözümlere ulaşma aşamalarını izleyerek yazılı ve görsel sunumları üretebilir.
 3. Edindiği biyolojik temele dayanarak, biyolojinin uygulamalı alanları olan tıp, biyomühendislik, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczacılık, çevre, tarım, ormancılık, gıda, veterinerlik, adli tıp ve ,biyoloji eğitimi alanındaki mesleki süreçlere kısa sürede uyum sağlayıp kendisini geliştirir.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 6. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 1. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 3. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 4. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 6. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 1. Biyoloji alanında edinmiş oldukları değişik seviyelerdeki bilgilerine ek olarak, temel ve uygulamalı biyolojik bilimler alanlarında teorik ders ve modern araç-gereçleri içeren laboratuvar ve uygulamalar ile desteklenmiş ileri düzeyde bilgi edinme, bilimsel analiz ve sentez yapma beceri ve yetilerini kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 2. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 1. Gelişen iletişim teknolojilerine en kısa sürede adapte olarak bu alandaki her türlü araç-gereçleri kullanarak küresel alanda konusu ile ilgili bilgi ve görüş değiş tokuşu yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 1. Elde ettiği deneyim ve yetileri kullanarak çeşitli bilgi kaynaklarından verileri toplayabilir, analizlerini yaparak yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 1. Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Çeşitli arazi çalışmaları ve teknik geziler ile alanında kazandığı biyolojik bilimlere ait bilgi, beceri ve yetilerini gözlemlediği ve topladığı veriler ile bağdaştırarak biyolojik yaşam hakkındaki farkındalığını artırır.
Girişimcilik
 1. Organizmaların evrimsel süreçlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve çevresel sorunlara ait girişimleri yaparak gerekli önlem ve sürdürülebilir koruma yöntemlerini uygulayıp geliştirir.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
201001011996General Biology IZorunlu4006.00
201001111996Develop Of R.And S. IZorunlu3005.00
201001131996Turkish IZorunlu2002.00
201001511996General Biology Lab. IZorunlu0406.00
201001032011Chemistry (Inorganic)Zorunlu3306.00
201001052011MathematicsZorunlu3005.00
157030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
201001021996General Biology IIZorunlu4006.00
201001101996PhysicsZorunlu3205.00
201001121996Develop Of R.And S. IIZorunlu3005.00
201001141996Turkish IIZorunlu2002.00
201001521996General Biology Lab. IIZorunlu0406.00
201001042011Chemistry (Organic)Zorunlu3306.00
159030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
201002031996Biochemistry IZorunlu3207.00
201002051996Cell BiologyZorunlu2206.00
201002071996Animal DiversityZorunlu3208.00
201002091996Princ. Of K. Atatürk IZorunlu2002.00
201002132011Plant AnatomyZorunlu3207.00
138030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
201002021996Biochemistry IIZorunlu3207.00
201002061996Plant DiversityZorunlu3207.00
201002081996HistologyZorunlu2205.00
201002101996Computer Appl. In Biology.Zorunlu2204.00
201002121996Princ. Of K. Atatürk IIZorunlu2002.00
201002982011SeçmeliSeçmeli Havuz Dersi3005.00
158030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0201009002010Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3005.00
201003011996GeneticsZorunlu3206.00
201003031996Animal PhysiologyZorunlu4208.00
201003051996MicrobiologyZorunlu3206.00
136025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0201009012010Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3005.00
201003021996Molecular GeneticsZorunlu3205.00
201003041996Plant PhysiologyZorunlu4208.00
201003061996EcologyZorunlu3207.00
136025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0201009022010Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
201002142011BiometryZorunlu32015.00
62020.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0201009032010Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
201004021996EvolutionZorunlu30010.00
60015.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli

Ders KoduDers AdıTULAKTS
201003081996Clinical Physiology3005.00
201003092000Aquatic Ecology2205.00
201003101996Animal Embryology3005.00
201003112000Biology of Invertebrates2205.00
201003132000Algology2025.00
201003141996Entomology2025.00
201003152000Biology of Fungi2025.00
201003161996Enzymology3005.00
201003172000Monera and Protista2025.00
201003181996Field Studies in Biology0065.00
201003192002Medicine and Magic3005.00
201003282000Ferns and Mosses Biology2025.00
201003302000Biology of Vertebrates2025.00
201003322000Biology of Seeded Plants2025.00
201003342000Applications of Plant Mol.Biology3005.00
201003362002An Int.to Scientific Research3005.00
201003462007Chronobiology3005.00
201004041996Plant Tissue Cultures3005.00
201004061996Endocrinology3005.00
201004071996Vegetation Of Turkey3005.00
201004081996Immunobiology3005.00
201004091996Cell Physiology3005.00
201004101996Limnology3005.00
201004111996Independent Study3005.00
201004121996Techniques in Microscopy1405.00
201004131996Heamatology2025.00
201004141994Cancer Biology3005.00
201004151996Pharmacology3005.00
201004161996Population Genetics3005.00
201004181996Antibiotics3005.00
201004202000Plant Geograhy3005.00
201004212000Clinical and Medical Aspects of Biochemi3005.00
201004222000Studies of Chromosome Tec.2205.00
201004232000Dendrology2025.00
201004242000Physiology of Bacteria2025.00
201004252000Industrial Microbiology2025.00
201004262000Plant Genetics and Breeding3005.00
201004272000Animal Behaviour3005.00
201004282000Human Anatomy and Phys.3005.00
201004302000Economic Botany3005.00
201004312000Phytopathology2025.00
201004322000Plant Genetic Resorces3005.00
201004332000Virology2025.00
201004342000Medical Microbiology2025.00
201004362000Herbarium Techniques1045.00
201004382000Recombinant DNA Techniques3005.00
201004392000Phys.of Animal Reproduction3005.00
201004402000Palynology2025.00
201004412000Museum Techniques in Entomology1045.00
201004422000Databases in Biology3005.00
201004432002Gene in Action3005.00
201004442000Physiology of Mammals3005.00
201004452003History of Science3005.00
201004462000Environmental Science2205.00
201004472004Food Microbiology2205.00
201004482004Fish Physiology3005.00
201004492005New Tech. in Fresh.Fish Culture3005.00
201004502010Enviromental Criteria For Aquaculture3005.00
201004522005Indroduction to Pharmaceutical Botany3005.00
201004542006Benthology2025.00
201004562006Fisheries Techniques2025.00
201004572007Practical aplications in molecular genet1405.00
201004582007Total Quality Man.in Biol.Sciences3005.00
201004592007Psychopharmacology3005.00
201004602010Prokaryotic Diversity3005.00
201004622011Fish Ecology3005.00
201004632008Freshwater Fish and Distribution in Turk3005.00
201004652008Phylogenetical Aproaches in Plant System3005.00
201004672010Moleculer Ecology3005.00
201004692011Introduction to Ecological Genomics3005.00
201004712011Plant Variation and Evolution3005.00
201004732011Ethnobotanical Field Techniques2025.00
201004172000Biotechnology3005.00
201003121996Conservation Biology3005.00

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
201003081996Clinical Physiology3005.00
201003092000Aquatic Ecology2205.00
201003101996Animal Embryology3005.00
201003112000Biology of Invertebrates2205.00
201003132000Algology2025.00
201003141996Entomology2025.00
201003152000Biology of Fungi2025.00
201003161996Enzymology3005.00
201003172000Monera and Protista2025.00
201003181996Field Studies in Biology0065.00
201003192002Medicine and Magic3005.00
201003282000Ferns and Mosses Biology2025.00
201003302000Biology of Vertebrates2025.00
201003322000Biology of Seeded Plants2025.00
201003342000Applications of Plant Mol.Biology3005.00
201003362002An Int.to Scientific Research3005.00
201003462007Chronobiology3005.00
201004041996Plant Tissue Cultures3005.00
201004061996Endocrinology3005.00
201004071996Vegetation Of Turkey3005.00
201004081996Immunobiology3005.00
201004091996Cell Physiology3005.00
201004101996Limnology3005.00
201004111996Independent Study3005.00
201004121996Techniques in Microscopy1405.00
201004131996Heamatology2025.00
201004141994Cancer Biology3005.00
201004151996Pharmacology3005.00
201004161996Population Genetics3005.00
201004181996Antibiotics3005.00
201004202000Plant Geograhy3005.00
201004212000Clinical and Medical Aspects of Biochemi3005.00
201004222000Studies of Chromosome Tec.2205.00
201004232000Dendrology2025.00
201004242000Physiology of Bacteria2025.00
201004252000Industrial Microbiology2025.00
201004262000Plant Genetics and Breeding3005.00
201004272000Animal Behaviour3005.00
201004282000Human Anatomy and Phys.3005.00
201004302000Economic Botany3005.00
201004312000Phytopathology2025.00
201004322000Plant Genetic Resorces3005.00
201004332000Virology2025.00
201004342000Medical Microbiology2025.00
201004362000Herbarium Techniques1045.00
201004382000Recombinant DNA Techniques3005.00
201004392000Phys.of Animal Reproduction3005.00
201004402000Palynology2025.00
201004412000Museum Techniques in Entomology1045.00
201004422000Databases in Biology3005.00
201004432002Gene in Action3005.00
201004442000Physiology of Mammals3005.00
201004452003History of Science3005.00
201004462000Environmental Science2205.00
201004472004Food Microbiology2205.00
201004482004Fish Physiology3005.00
201004492005New Tech. in Fresh.Fish Culture3005.00
201004502010Enviromental Criteria For Aquaculture3005.00
201004522005Indroduction to Pharmaceutical Botany3005.00
201004542006Benthology2025.00
201004562006Fisheries Techniques2025.00
201004572007Practical aplications in molecular genet1405.00
201004582007Total Quality Man.in Biol.Sciences3005.00
201004592007Psychopharmacology3005.00
201004602010Prokaryotic Diversity3005.00
201004622011Fish Ecology3005.00
201004632008Freshwater Fish and Distribution in Turk3005.00
201004652008Phylogenetical Aproaches in Plant System3005.00
201004672010Moleculer Ecology3005.00
201004692011Introduction to Ecological Genomics3005.00
201004712011Plant Variation and Evolution3005.00
201004732011Ethnobotanical Field Techniques2025.00
201004172000Biotechnology3005.00
201003121996Conservation Biology3005.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
201003081996Clinical Physiology3005.00
201003092000Aquatic Ecology2205.00
201003101996Animal Embryology3005.00
201003112000Biology of Invertebrates2205.00
201003132000Algology2025.00
201003141996Entomology2025.00
201003152000Biology of Fungi2025.00
201003161996Enzymology3005.00
201003172000Monera and Protista2025.00
201003181996Field Studies in Biology0065.00
201003192002Medicine and Magic3005.00
201003282000Ferns and Mosses Biology2025.00
201003302000Biology of Vertebrates2025.00
201003322000Biology of Seeded Plants2025.00
201003342000Applications of Plant Mol.Biology3005.00
201003362002An Int.to Scientific Research3005.00
201003462007Chronobiology3005.00
201004041996Plant Tissue Cultures3005.00
201004061996Endocrinology3005.00
201004071996Vegetation Of Turkey3005.00
201004081996Immunobiology3005.00
201004091996Cell Physiology3005.00
201004101996Limnology3005.00
201004111996Independent Study3005.00
201004121996Techniques in Microscopy1405.00
201004131996Heamatology2025.00
201004141994Cancer Biology3005.00
201004151996Pharmacology3005.00
201004161996Population Genetics3005.00
201004181996Antibiotics3005.00
201004202000Plant Geograhy3005.00
201004212000Clinical and Medical Aspects of Biochemi3005.00
201004222000Studies of Chromosome Tec.2205.00
201004232000Dendrology2025.00
201004242000Physiology of Bacteria2025.00
201004252000Industrial Microbiology2025.00
201004262000Plant Genetics and Breeding3005.00
201004272000Animal Behaviour3005.00
201004282000Human Anatomy and Phys.3005.00
201004302000Economic Botany3005.00
201004312000Phytopathology2025.00
201004322000Plant Genetic Resorces3005.00
201004332000Virology2025.00
201004342000Medical Microbiology2025.00
201004362000Herbarium Techniques1045.00
201004382000Recombinant DNA Techniques3005.00
201004392000Phys.of Animal Reproduction3005.00
201004402000Palynology2025.00
201004412000Museum Techniques in Entomology1045.00
201004422000Databases in Biology3005.00
201004432002Gene in Action3005.00
201004442000Physiology of Mammals3005.00
201004452003History of Science3005.00
201004462000Environmental Science2205.00
201004472004Food Microbiology2205.00
201004482004Fish Physiology3005.00
201004492005New Tech. in Fresh.Fish Culture3005.00
201004502010Enviromental Criteria For Aquaculture3005.00
201004522005Indroduction to Pharmaceutical Botany3005.00
201004542006Benthology2025.00
201004562006Fisheries Techniques2025.00
201004572007Practical aplications in molecular genet1405.00
201004582007Total Quality Man.in Biol.Sciences3005.00
201004592007Psychopharmacology3005.00
201004602010Prokaryotic Diversity3005.00
201004622011Fish Ecology3005.00
201004632008Freshwater Fish and Distribution in Turk3005.00
201004652008Phylogenetical Aproaches in Plant System3005.00
201004672010Moleculer Ecology3005.00
201004692011Introduction to Ecological Genomics3005.00
201004712011Plant Variation and Evolution3005.00
201004732011Ethnobotanical Field Techniques2025.00
201004172000Biotechnology3005.00
201003121996Conservation Biology3005.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
201003081996Clinical Physiology3005.00
201003092000Aquatic Ecology2205.00
201003101996Animal Embryology3005.00
201003112000Biology of Invertebrates2205.00
201003132000Algology2025.00
201003141996Entomology2025.00
201003152000Biology of Fungi2025.00
201003161996Enzymology3005.00
201003172000Monera and Protista2025.00
201003181996Field Studies in Biology0065.00
201003192002Medicine and Magic3005.00
201003282000Ferns and Mosses Biology2025.00
201003302000Biology of Vertebrates2025.00
201003322000Biology of Seeded Plants2025.00
201003342000Applications of Plant Mol.Biology3005.00
201003362002An Int.to Scientific Research3005.00
201003462007Chronobiology3005.00
201004041996Plant Tissue Cultures3005.00
201004061996Endocrinology3005.00
201004071996Vegetation Of Turkey3005.00
201004081996Immunobiology3005.00
201004091996Cell Physiology3005.00
201004101996Limnology3005.00
201004111996Independent Study3005.00
201004121996Techniques in Microscopy1405.00
201004131996Heamatology2025.00
201004141994Cancer Biology3005.00
201004151996Pharmacology3005.00
201004161996Population Genetics3005.00
201004181996Antibiotics3005.00
201004202000Plant Geograhy3005.00
201004212000Clinical and Medical Aspects of Biochemi3005.00
201004222000Studies of Chromosome Tec.2205.00
201004232000Dendrology2025.00
201004242000Physiology of Bacteria2025.00
201004252000Industrial Microbiology2025.00
201004262000Plant Genetics and Breeding3005.00
201004272000Animal Behaviour3005.00
201004282000Human Anatomy and Phys.3005.00
201004302000Economic Botany3005.00
201004312000Phytopathology2025.00
201004322000Plant Genetic Resorces3005.00
201004332000Virology2025.00
201004342000Medical Microbiology2025.00
201004362000Herbarium Techniques1045.00
201004382000Recombinant DNA Techniques3005.00
201004392000Phys.of Animal Reproduction3005.00
201004402000Palynology2025.00
201004412000Museum Techniques in Entomology1045.00
201004422000Databases in Biology3005.00
201004432002Gene in Action3005.00
201004442000Physiology of Mammals3005.00
201004452003History of Science3005.00
201004462000Environmental Science2205.00
201004472004Food Microbiology2205.00
201004482004Fish Physiology3005.00
201004492005New Tech. in Fresh.Fish Culture3005.00
201004502010Enviromental Criteria For Aquaculture3005.00
201004522005Indroduction to Pharmaceutical Botany3005.00
201004542006Benthology2025.00
201004562006Fisheries Techniques2025.00
201004572007Practical aplications in molecular genet1405.00
201004582007Total Quality Man.in Biol.Sciences3005.00
201004592007Psychopharmacology3005.00
201004602010Prokaryotic Diversity3005.00
201004622011Fish Ecology3005.00
201004632008Freshwater Fish and Distribution in Turk3005.00
201004652008Phylogenetical Aproaches in Plant System3005.00
201004672010Moleculer Ecology3005.00
201004692011Introduction to Ecological Genomics3005.00
201004712011Plant Variation and Evolution3005.00
201004732011Ethnobotanical Field Techniques2025.00
201004172000Biotechnology3005.00
201003121996Conservation Biology3005.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
201003081996Clinical Physiology3005.00
201003092000Aquatic Ecology2205.00
201003101996Animal Embryology3005.00
201003112000Biology of Invertebrates2205.00
201003132000Algology2025.00
201003141996Entomology2025.00
201003152000Biology of Fungi2025.00
201003161996Enzymology3005.00
201003172000Monera and Protista2025.00
201003181996Field Studies in Biology0065.00
201003192002Medicine and Magic3005.00
201003282000Ferns and Mosses Biology2025.00
201003302000Biology of Vertebrates2025.00
201003322000Biology of Seeded Plants2025.00
201003342000Applications of Plant Mol.Biology3005.00
201003362002An Int.to Scientific Research3005.00
201003462007Chronobiology3005.00
201004041996Plant Tissue Cultures3005.00
201004061996Endocrinology3005.00
201004071996Vegetation Of Turkey3005.00
201004081996Immunobiology3005.00
201004091996Cell Physiology3005.00
201004101996Limnology3005.00
201004111996Independent Study3005.00
201004121996Techniques in Microscopy1405.00
201004131996Heamatology2025.00
201004141994Cancer Biology3005.00
201004151996Pharmacology3005.00
201004161996Population Genetics3005.00
201004181996Antibiotics3005.00
201004202000Plant Geograhy3005.00
201004212000Clinical and Medical Aspects of Biochemi3005.00
201004222000Studies of Chromosome Tec.2205.00
201004232000Dendrology2025.00
201004242000Physiology of Bacteria2025.00
201004252000Industrial Microbiology2025.00
201004262000Plant Genetics and Breeding3005.00
201004272000Animal Behaviour3005.00
201004282000Human Anatomy and Phys.3005.00
201004302000Economic Botany3005.00
201004312000Phytopathology2025.00
201004322000Plant Genetic Resorces3005.00
201004332000Virology2025.00
201004342000Medical Microbiology2025.00
201004362000Herbarium Techniques1045.00
201004382000Recombinant DNA Techniques3005.00
201004392000Phys.of Animal Reproduction3005.00
201004402000Palynology2025.00
201004412000Museum Techniques in Entomology1045.00
201004422000Databases in Biology3005.00
201004432002Gene in Action3005.00
201004442000Physiology of Mammals3005.00
201004452003History of Science3005.00
201004462000Environmental Science2205.00
201004472004Food Microbiology2205.00
201004482004Fish Physiology3005.00
201004492005New Tech. in Fresh.Fish Culture3005.00
201004502010Enviromental Criteria For Aquaculture3005.00
201004522005Indroduction to Pharmaceutical Botany3005.00
201004542006Benthology2025.00
201004562006Fisheries Techniques2025.00
201004572007Practical aplications in molecular genet1405.00
201004582007Total Quality Man.in Biol.Sciences3005.00
201004592007Psychopharmacology3005.00
201004602010Prokaryotic Diversity3005.00
201004622011Fish Ecology3005.00
201004632008Freshwater Fish and Distribution in Turk3005.00
201004652008Phylogenetical Aproaches in Plant System3005.00
201004672010Moleculer Ecology3005.00
201004692011Introduction to Ecological Genomics3005.00
201004712011Plant Variation and Evolution3005.00
201004732011Ethnobotanical Field Techniques2025.00
201004172000Biotechnology3005.00
201003121996Conservation Biology3005.00