Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1994 yılında, Türkiye kimya sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur. Bölümde halihazırda, lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmekte, material bilimi, organometallik kimya, yüzey etkin maddeler (sıvı kristaller), ekotoksoloji, biyoteknoloji ve çevre konularında araştırma yapılmaktadır. Bölümün genel olarak misyonu; eğitim, araştırma, hizmet sunumu, öğretim üyesi, eğitim olanakları, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde toplam kaliteyi artırmak; öğretim üyesi ile öğrenci memnuniyetini sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Kimya Lisans Bölümü Mezunları KİMYAGER derecesi alarak mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM'nin yaptığı sınavda başarılı olan adaylar yeterli puanı sağlamaları kaydıyla Kimya bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise Mezunu olması yeterlidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri almaları halinde mezun olabilirler.

Program Profili

Kimya Lisans programı 4 yıllık bir programdır ek olarak öğrenciler ilk yıllarında bir yıllık İngilizce hazırlık dersi alabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Sanayide pek çok iş kolunda; İlaç, Gıda, Boya, Tekstil, Kağıt, Cam vb. gibi Ar-Ge laboratuvarlarında Kimyager olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerde akademisyen ve gerekli formasyonu almaları halinde liselerde Kimya öğretmeni, ortaöğretim ve liselerde ise İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

2.00 Diploma Derecesine sahip Kimyager diplomalı mezunlar Yüksek Lisansa başvurma hakkına sahiptir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümüzde her ders için iki ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda belirtilen dersleri alan öğrencilerimiz not ortalamalarının da 2.00 ve üzerinde olması halinde mezun olma koşulunu sağlamış olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Çetin BOZKURT AİBÜ Fen-Edb.Fak. Kimya Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541260 bozkurt_c@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümüzde öğrencilerimiz için Genel Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Fiziko Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı ve İnstrumental Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan IR Spektrofotometresi, UV Spektrofotometrisi, Elementel Analiz Cihazı, HPLC ve DSC gibi aletlerin öğrencilerin kullanımına açıktır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Maddenin özellikleri, yapısı ile enerji dönüşümlerine ilişkin gözlemler arasındaki ilişkileri açıklayan teorileri, yasaları ve bunları anlayabilmek için temel kavramları bilir ve maddelerin kimyası ve temel fonksiyonel grupları ile etkileri ve birbirleri ile reaksiyonları hakkında temel bilgiye sahiptir ve çeşitli sanayi ve endüstriyel ürünlere bunları uygulayabilir.
 • Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Organik Kimya ve Karbohidratlar, polimerler gibi kimyanın temel konularını bilir ve mevcut durumlara uygular
 • Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını, canlıların kimyasal oluşumları ve canlı organizmalarda gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonları kazanır
 • Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapar.

Beceri

 • Çeşitli kimyasallar ve cihazlar ile deneysel çalışma becerisi kazanır
 • Teorik bilgi ile deneysel sonuçları yorumlama ve aralarındaki ilişkiyi kavrama becerisi kazanır

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kimya biliminin temel prensiplerini, bireysel ya da ekip üyesi olarak laboratuvar çalışmalarında uygulama ve yorumlama yetkinliği kazanır
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincini ve kendini sürekli geliştirebilme becerisini kazanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır
 • Kimya alanının gerektirdiği mesleki ingilizce bilgisine sahip olur, alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Kimya biliminin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve diğer disiplinlerle ilişki kurar
Girişimcilik
 • Çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek bir düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 1. Çeşitli kimyasallar ve cihazlar ile deneysel çalışma becerisi kazanır
 2. Teorik bilgi ile deneysel sonuçları yorumlama ve aralarındaki ilişkiyi kavrama becerisi kazanır
 3. Kimya biliminin temel prensiplerini, bireysel ya da ekip üyesi olarak laboratuvar çalışmalarında uygulama ve yorumlama yetkinliği kazanır
 4. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 5. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincini ve kendini sürekli geliştirebilme becerisini kazanır
 6. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır
 7. Kimya alanının gerektirdiği mesleki ingilizce bilgisine sahip olur, alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 8. Kimya biliminin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve diğer disiplinlerle ilişki kurar
 9. Çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek bir düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 10. Maddenin özellikleri, yapısı ile enerji dönüşümlerine ilişkin gözlemler arasındaki ilişkileri açıklayan teorileri, yasaları ve bunları anlayabilmek için temel kavramları bilir ve maddelerin kimyası ve temel fonksiyonel grupları ile etkileri ve birbirleri ile reaksiyonları hakkında temel bilgiye sahiptir ve çeşitli sanayi ve endüstriyel ürünlere bunları uygulayabilir.
 11. Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Organik Kimya ve Karbohidratlar, polimerler gibi kimyanın temel konularını bilir ve mevcut durumlara uygular
 12. Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını, canlıların kimyasal oluşumları ve canlı organizmalarda gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonları kazanır
 13. Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapar.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Maddenin özellikleri, yapısı ile enerji dönüşümlerine ilişkin gözlemler arasındaki ilişkileri açıklayan teorileri, yasaları ve bunları anlayabilmek için temel kavramları bilir ve maddelerin kimyası ve temel fonksiyonel grupları ile etkileri ve birbirleri ile reaksiyonları hakkında temel bilgiye sahiptir ve çeşitli sanayi ve endüstriyel ürünlere bunları uygulayabilir.
 2. Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Organik Kimya ve Karbohidratlar, polimerler gibi kimyanın temel konularını bilir ve mevcut durumlara uygular
 3. Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını, canlıların kimyasal oluşumları ve canlı organizmalarda gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonları kazanır
 4. Fiziksel ve kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapar.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 6. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 1. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 3. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 4. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 6. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 1. Çeşitli kimyasallar ve cihazlar ile deneysel çalışma becerisi kazanır
 2. Teorik bilgi ile deneysel sonuçları yorumlama ve aralarındaki ilişkiyi kavrama becerisi kazanır
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 2. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 1. Kimya biliminin temel prensiplerini, bireysel ya da ekip üyesi olarak laboratuvar çalışmalarında uygulama ve yorumlama yetkinliği kazanır
 2. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 1. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincini ve kendini sürekli geliştirebilme becerisini kazanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 1. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır
 2. Kimya alanının gerektirdiği mesleki ingilizce bilgisine sahip olur, alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Kimya biliminin temel prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur ve diğer disiplinlerle ilişki kurar
Girişimcilik
 1. Çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek bir düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203001051996General Physics IZorunlu4006.00
203001091996Calculus IZorunlu4006.00
203001131996Turkish IZorunlu2002.00
203001511996General Chemistry Lab. IZorunlu0403.00
203001551996Physics Lab. IZorunlu0044.00
203002111996Princ. of K.Atatürk IZorunlu2002.00
203001212011General Chemistry IZorunlu5007.00
174430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203001061996General Physics IIZorunlu4006.00
203001101996Calculus IIZorunlu4006.00
203001141996Turkish IIZorunlu2002.00
203001521996General Chemistry Lab. II Zorunlu0043.00
203001561996Physics Lab. IIZorunlu0404.00
203002121996Princ. of K.Atatürk IIZorunlu2002.00
203001222011General Chemistry IIZorunlu5007.00
174430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203002212009Analytical Chemistry IZorunlu4006.00
203002512001Analytical Chemistry Lab. I Zorunlu0404.00
0203003992010Elective ISeçmeli Havuz Dersi3005.00
203003011996Organic Chemistry IZorunlu4006.00
203003511996Organic Chemistry Lab IZorunlu0404.00
118025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203002222009Analytical Chemistry IIZorunlu4006.00
203002522001Analytical Chem. Lab. IIZorunlu0404.00
0203003982010Elective IISeçmeli Havuz Dersi3005.00
203003021996Organic Chemistry IIZorunlu4006.00
203003521996Organic Chemistry Lab II Zorunlu0404.00
118025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203002132001Inorganic Chemistry I Zorunlu4006.00
203003531996Physical Chemistry Lab IZorunlu0404.00
0203004992010Elective IIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
203002532001Inorganic Chemistry Lab. I Zorunlu0404.00
203003031996Physical Chemistry IZorunlu4006.00
118025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203003541996Physical Chemistry Lab.IIZorunlu0404.00
0203004982010Elective IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
203003041996Physical Chemistry IIZorunlu4006.00
203002142001Inorganic Chem. IIZorunlu4006.00
203002542001Inorganic Chem. Lab. IIZorunlu0044.00
114425.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0203004652010Biochemistry lab.Zorunlu0404.00
203004572011Instrumental AnalysisZorunlu4006.00
203004272003Instrumental Analysis Lab.Zorunlu0404.00
203004592011BiochemistryZorunlu4006.00
203004992011Elective VSeçmeli Havuz Dersi3005.00
118025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
203004082003Industrial Chemistry Lab.Zorunlu0404.00
203004982011Elective VISeçmeli Havuz Dersi3005.00
203004642011Industrial ChemistryZorunlu4006.00
74015.00

Seçmeli Dersler

Elective I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203001111996Develop Of R.And S. I3005.00
203001121996Develop Of R.And S. II3005.00
203002232010Introduction to Organic Chemistry3005.00
203003072001Chem. And. Light.3005.00
203003112001Chemistry of Metals3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.2025.00
203003182001Chemistry of Ametals3005.00
203003202001Coordination Chemistry3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid Chemistry3005.00
203004121996Introduction to Photochemistry3005.00
203004141996Environmental Chemistry3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.3005.00
203004172001Chemistry of Ceramics3005.00
203004182001Advanced Analytical Techniques3005.00
203004212001Industrial Chemical Calculations3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00
203004302001Organic Laboratory Techniques3005.00
203004312004Research Project I2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry 3005.00
203004332005Organic Chemistry III3005.00
203004342002Named Organic Reactions3005.00
203004352008Organometallic Chemstry3005.00
203004362002Food Chemistry3005.00
203004382003Analytical Chem. of Foods2205.00
203004402004Research Project II2205.00
203004442003Protein Biotechnology3005.00
203004462003Drug Metabolism3005.00
203004482003Nutrition3005.00
203004502003Organic Chemistry of Polymers3005.00
203004582004Introduction To Medicinal Chemistry3005.00
203004602010Polymer Technology and Industry3005.00
203004622011Forensic Chemistry3005.00
203001572011Quantum Chemistry3005.00
203003572013Biochemical Cell Mechanics3005.00
203004662013Microbial Biochemistry3005.00
203004612013Modern Techniques in Biochemistry3005.00
203002582013Organic Chemistry in Life3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of Drugs3005.00
203003592013Introduction to Material Science3005.00
MIM0001Serbest El Çizimi3005.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3005.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3005.00
203002602016Introduction to Perl Programming3005.00
203003582016Boron Compounds3005.00
203004702017Introduction to Inorganic Materials3005.00
203002622017Mathematics for Physical Chemistry3005.00
203004722017Physical Chemistry III3005.00
203004742017Introduction to Liquid Crystals3005.00

Elective II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203001111996Develop Of R.And S. I3005.00
203001121996Develop Of R.And S. II3005.00
203002232010Introduction to Organic Chemistry3005.00
203003072001Chem. And. Light.3005.00
203003112001Chemistry of Metals3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.2025.00
203003182001Chemistry of Ametals3005.00
203003202001Coordination Chemistry3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid Chemistry3005.00
203004121996Introduction to Photochemistry3005.00
203004141996Environmental Chemistry3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.3005.00
203004172001Chemistry of Ceramics3005.00
203004182001Advanced Analytical Techniques3005.00
203004212001Industrial Chemical Calculations3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00
203004302001Organic Laboratory Techniques3005.00
203004312004Research Project I2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry 3005.00
203004332005Organic Chemistry III3005.00
203004342002Named Organic Reactions3005.00
203004352008Organometallic Chemstry3005.00
203004362002Food Chemistry3005.00
203004382003Analytical Chem. of Foods2205.00
203004402004Research Project II2205.00
203004442003Protein Biotechnology3005.00
203004462003Drug Metabolism3005.00
203004482003Nutrition3005.00
203004502003Organic Chemistry of Polymers3005.00
203004582004Introduction To Medicinal Chemistry3005.00
203004602010Polymer Technology and Industry3005.00
203004622011Forensic Chemistry3005.00
203001572011Quantum Chemistry3005.00
203003572013Biochemical Cell Mechanics3005.00
203004662013Microbial Biochemistry3005.00
203004612013Modern Techniques in Biochemistry3005.00
203002582013Organic Chemistry in Life3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of Drugs3005.00
203003592013Introduction to Material Science3005.00
MIM0001Serbest El Çizimi3005.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3005.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3005.00
203002602016Introduction to Perl Programming3005.00
203003582016Boron Compounds3005.00
203004702017Introduction to Inorganic Materials3005.00
203002622017Mathematics for Physical Chemistry3005.00
203004722017Physical Chemistry III3005.00
203004742017Introduction to Liquid Crystals3005.00

Elective III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203001111996Develop Of R.And S. I3005.00
203001121996Develop Of R.And S. II3005.00
203002232010Introduction to Organic Chemistry3005.00
203003072001Chem. And. Light.3005.00
203003112001Chemistry of Metals3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.2025.00
203003182001Chemistry of Ametals3005.00
203003202001Coordination Chemistry3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid Chemistry3005.00
203004121996Introduction to Photochemistry3005.00
203004141996Environmental Chemistry3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.3005.00
203004172001Chemistry of Ceramics3005.00
203004182001Advanced Analytical Techniques3005.00
203004212001Industrial Chemical Calculations3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00
203004302001Organic Laboratory Techniques3005.00
203004312004Research Project I2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry 3005.00
203004332005Organic Chemistry III3005.00
203004342002Named Organic Reactions3005.00
203004352008Organometallic Chemstry3005.00
203004362002Food Chemistry3005.00
203004382003Analytical Chem. of Foods2205.00
203004402004Research Project II2205.00
203004442003Protein Biotechnology3005.00
203004462003Drug Metabolism3005.00
203004482003Nutrition3005.00
203004502003Organic Chemistry of Polymers3005.00
203004582004Introduction To Medicinal Chemistry3005.00
203004602010Polymer Technology and Industry3005.00
203004622011Forensic Chemistry3005.00
203001572011Quantum Chemistry3005.00
203003572013Biochemical Cell Mechanics3005.00
203004662013Microbial Biochemistry3005.00
203004612013Modern Techniques in Biochemistry3005.00
203002582013Organic Chemistry in Life3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of Drugs3005.00
203003592013Introduction to Material Science3005.00
MIM0001Serbest El Çizimi3005.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3005.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3005.00
203002602016Introduction to Perl Programming3005.00
203003582016Boron Compounds3005.00
203004702017Introduction to Inorganic Materials3005.00
203002622017Mathematics for Physical Chemistry3005.00
203004722017Physical Chemistry III3005.00
203004742017Introduction to Liquid Crystals3005.00

Elective IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203001111996Develop Of R.And S. I3005.00
203001121996Develop Of R.And S. II3005.00
203002232010Introduction to Organic Chemistry3005.00
203003072001Chem. And. Light.3005.00
203003112001Chemistry of Metals3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.2025.00
203003182001Chemistry of Ametals3005.00
203003202001Coordination Chemistry3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid Chemistry3005.00
203004121996Introduction to Photochemistry3005.00
203004141996Environmental Chemistry3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.3005.00
203004172001Chemistry of Ceramics3005.00
203004182001Advanced Analytical Techniques3005.00
203004212001Industrial Chemical Calculations3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00
203004302001Organic Laboratory Techniques3005.00
203004312004Research Project I2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry 3005.00
203004332005Organic Chemistry III3005.00
203004342002Named Organic Reactions3005.00
203004352008Organometallic Chemstry3005.00
203004362002Food Chemistry3005.00
203004382003Analytical Chem. of Foods2205.00
203004402004Research Project II2205.00
203004442003Protein Biotechnology3005.00
203004462003Drug Metabolism3005.00
203004482003Nutrition3005.00
203004502003Organic Chemistry of Polymers3005.00
203004582004Introduction To Medicinal Chemistry3005.00
203004602010Polymer Technology and Industry3005.00
203004622011Forensic Chemistry3005.00
203001572011Quantum Chemistry3005.00
203003572013Biochemical Cell Mechanics3005.00
203004662013Microbial Biochemistry3005.00
203004612013Modern Techniques in Biochemistry3005.00
203002582013Organic Chemistry in Life3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of Drugs3005.00
203003592013Introduction to Material Science3005.00
MIM0001Serbest El Çizimi3005.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3005.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3005.00
203002602016Introduction to Perl Programming3005.00
203003582016Boron Compounds3005.00
203004702017Introduction to Inorganic Materials3005.00
203002622017Mathematics for Physical Chemistry3005.00
203004722017Physical Chemistry III3005.00
203004742017Introduction to Liquid Crystals3005.00

Elective V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203001111996Develop Of R.And S. I3005.00
203001121996Develop Of R.And S. II3005.00
203002232010Introduction to Organic Chemistry3005.00
203003072001Chem. And. Light.3005.00
203003112001Chemistry of Metals3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.2025.00
203003182001Chemistry of Ametals3005.00
203003202001Coordination Chemistry3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid Chemistry3005.00
203004121996Introduction to Photochemistry3005.00
203004141996Environmental Chemistry3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.3005.00
203004172001Chemistry of Ceramics3005.00
203004182001Advanced Analytical Techniques3005.00
203004212001Industrial Chemical Calculations3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00
203004302001Organic Laboratory Techniques3005.00
203004312004Research Project I2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry 3005.00
203004332005Organic Chemistry III3005.00
203004342002Named Organic Reactions3005.00
203004352008Organometallic Chemstry3005.00
203004362002Food Chemistry3005.00
203004382003Analytical Chem. of Foods2205.00
203004402004Research Project II2205.00
203004442003Protein Biotechnology3005.00
203004462003Drug Metabolism3005.00
203004482003Nutrition3005.00
203004502003Organic Chemistry of Polymers3005.00
203004582004Introduction To Medicinal Chemistry3005.00
203004602010Polymer Technology and Industry3005.00
203004622011Forensic Chemistry3005.00
203001572011Quantum Chemistry3005.00
203003572013Biochemical Cell Mechanics3005.00
203004662013Microbial Biochemistry3005.00
203004612013Modern Techniques in Biochemistry3005.00
203002582013Organic Chemistry in Life3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of Drugs3005.00
203003592013Introduction to Material Science3005.00
MIM0001Serbest El Çizimi3005.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3005.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3005.00
203002602016Introduction to Perl Programming3005.00
203003582016Boron Compounds3005.00
203004702017Introduction to Inorganic Materials3005.00
203002622017Mathematics for Physical Chemistry3005.00
203004722017Physical Chemistry III3005.00
203004742017Introduction to Liquid Crystals3005.00

Elective VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
203001111996Develop Of R.And S. I3005.00
203001121996Develop Of R.And S. II3005.00
203002232010Introduction to Organic Chemistry3005.00
203003072001Chem. And. Light.3005.00
203003112001Chemistry of Metals3005.00
203003142001Computer Appl. in Sci.2025.00
203003182001Chemistry of Ametals3005.00
203003202001Coordination Chemistry3005.00
203004031996Introduction to Polymer Chem.3005.00
203004112001Introduction to Surface and Colloid Chemistry3005.00
203004121996Introduction to Photochemistry3005.00
203004141996Environmental Chemistry3005.00
203004152001Org.Chem.of Some Biol.Act.Cmp.3005.00
203004172001Chemistry of Ceramics3005.00
203004182001Advanced Analytical Techniques3005.00
203004212001Industrial Chemical Calculations3005.00
203004262001Introduction to Solid State Chem.3005.00
203004302001Organic Laboratory Techniques3005.00
203004312004Research Project I2205.00
203004322002Analytical Electrochemistry 3005.00
203004332005Organic Chemistry III3005.00
203004342002Named Organic Reactions3005.00
203004352008Organometallic Chemstry3005.00
203004362002Food Chemistry3005.00
203004382003Analytical Chem. of Foods2205.00
203004402004Research Project II2205.00
203004442003Protein Biotechnology3005.00
203004462003Drug Metabolism3005.00
203004482003Nutrition3005.00
203004502003Organic Chemistry of Polymers3005.00
203004582004Introduction To Medicinal Chemistry3005.00
203004602010Polymer Technology and Industry3005.00
203004622011Forensic Chemistry3005.00
203001572011Quantum Chemistry3005.00
203003572013Biochemical Cell Mechanics3005.00
203004662013Microbial Biochemistry3005.00
203004612013Modern Techniques in Biochemistry3005.00
203002582013Organic Chemistry in Life3005.00
203004682013Synthetic Chemistry of Drugs3005.00
203003592013Introduction to Material Science3005.00
MIM0001Serbest El Çizimi3005.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3005.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3005.00
203002602016Introduction to Perl Programming3005.00
203003582016Boron Compounds3005.00
203004702017Introduction to Inorganic Materials3005.00
203002622017Mathematics for Physical Chemistry3005.00
203004722017Physical Chemistry III3005.00
203004742017Introduction to Liquid Crystals3005.00