Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

AIBU Matematik Bölümü 1994-1995 eğitim-öğretim döneminde 34 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretim dili ingilizce olmuştur. Normal öğretim süresi bir yılı ingilizce hazırlık olmak üzere beş yıldır.

Kazanılan Derece

Matematik bilim alanında lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına kabul ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarının sonuçlarına göre yapılmaktadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Bölümümüzde çift anadal ve yandal programları da uygulanmaktadır. Kayıtlar ise AIBÜ öğrenci kayıt kabul yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

AIBU öğrenci yönetmeliği tarafından belirlenmiş lisans eğitim ve öğretim easaslarına göredir.

Program Profili

Bölümümüzde topoloji,cebir ve sayılar teorisi, analiz, uygulamalı matematik ve geometri anabilim dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında ise 1 Prof. Dr., 5 Doç. Dr., 8 Yrd. Doç. Dr. , bir doktoralı öğretim görevlisi ve yine biri doktoralı olmak üzere 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrencilerimiz bir çoğu tezsiz yüksek lisans egitimi alarak M. E. B. bünyesinde veya özel okullarda Matematik ve Ingilizce Ögretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Ayrica mezunlarımızın gerek kamu gerek özel sektörde çalışma olanaği bulmaktadir. Belli bir başarıya sahip olan öğrenciler akademik olarak lisansüstü çalışmalar yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Matematik bilim alanında veya bu bilim alanından öğrenci kabul eden bilim alanlarında lisansüstü programlara başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dönem içinde arasınavlar, ödevler ve sunumlar ve dönem sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Dönem içi sınavlarının sayısı dersin sorumlusu tarafından belirlenir. Değerlendirme AIBU Sınav yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin tüm derslerini başarıyla tamamlamaları, en az 2.00’lık not ortalamasını tutturmaları beklenmektedir. Toplam 139 kredi (ECTS 240) mezuniyet için gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Harun KARSLI Tel: 0 374 254 10 00 dahili:1300 Fax: 0 374 253 46 42 karsli_h@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Araş. Gör. Hüseyin Erhan ALTIN Tel: 0 374 254 10 00 dahili: Fax: 0 374 253 46 42 erhanaltin@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Teorik ve pratik dersler ile bilgisayar labaratuvar çalışmaları, bitirme tezleri ve seminer sunumları. Bilgisayar labaratuvarları, derslikler ve kütüphaneler.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Soyut düşünme yeteneğini kazanmak ve kazandırmak
 • Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanmak ve alanıyla ilgili mesleklerde bu bilgiyi kullanmak

Beceri

 • Teorik matematik ve uygulamalı matematik alanlarında araştırma yapabilme yeteneği kazanmak
 • Temel matematiksel beceriler ( problem çözme, mantık yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenek edinme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bağımsız ve çok disiplinli alanlar içerisinde iş yapabilme yeteneği kazanmak
 • Mesleki ve etik sorumlulukların gereklerini kavramak
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincini edinmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi kazanmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgisayar programları yazabilme ve problemlerin çözümleri için algoritma kullanma yeteneği kazanmak
 • Bilgiye erişebilme, arşivleyebilme ve bunları kullanabilme becerisini geliştirme
Girişimcilik
 • Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanmak
 1. Teorik matematik ve uygulamalı matematik alanlarında araştırma yapabilme yeteneği kazanmak
 2. Temel matematiksel beceriler ( problem çözme, mantık yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenek edinme
 3. Bağımsız ve çok disiplinli alanlar içerisinde iş yapabilme yeteneği kazanmak
 4. Mesleki ve etik sorumlulukların gereklerini kavramak
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincini edinmek
 6. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi kazanmak
 7. Bilgisayar programları yazabilme ve problemlerin çözümleri için algoritma kullanma yeteneği kazanmak
 8. Bilgiye erişebilme, arşivleyebilme ve bunları kullanabilme becerisini geliştirme
 9. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanmak
 10. Soyut düşünme yeteneğini kazanmak ve kazandırmak
 11. Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanmak ve alanıyla ilgili mesleklerde bu bilgiyi kullanmak
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Soyut düşünme yeteneğini kazanmak ve kazandırmak
 2. Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanmak ve alanıyla ilgili mesleklerde bu bilgiyi kullanmak
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 6. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 1. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 3. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 4. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 5. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 6. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 1. Teorik matematik ve uygulamalı matematik alanlarında araştırma yapabilme yeteneği kazanmak
 2. Temel matematiksel beceriler ( problem çözme, mantık yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenek edinme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 2. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
 5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
 1. Bağımsız ve çok disiplinli alanlar içerisinde iş yapabilme yeteneği kazanmak
 2. Mesleki ve etik sorumlulukların gereklerini kavramak
Öğrenme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincini edinmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
 1. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi kazanmak
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Bilgisayar programları yazabilme ve problemlerin çözümleri için algoritma kullanma yeteneği kazanmak
 2. Bilgiye erişebilme, arşivleyebilme ve bunları kullanabilme becerisini geliştirme
Girişimcilik
 1. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanmak

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204001011996Analytic Geometry IZorunlu3005.00
204001031996Calculus IZorunlu4207.00
204001052011Abstract Math.IZorunlu2206.00
204001072003General Physics IZorunlu3205.00
204001091996Develop Of R.And S. IZorunlu3005.00
204001111996Turkish IZorunlu2002.00
176030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204001041996Calculus IIZorunlu4207.00
204001062011Abstract Math.IIZorunlu2206.00
204001021996Analytic Geometry IIZorunlu3005.00
204001082003General Physics IIZorunlu3205.00
204001101996Develop Of R.And S. IIZorunlu3005.00
204001121996Turkish IIZorunlu2002.00
176030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204002011996Advanced Cal. IZorunlu4207.00
204002032011Differential Eqns.IZorunlu3005.00
204002091996Princ.Of K. Atatürk IZorunlu2002.00
204002052011Linear Algebra IZorunlu3206.00
204002112003Reading and Writing Skills IIIZorunlu3005.00
020400992011Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi2205.00
176030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204002021996Advanced Cal. IIZorunlu4207.00
204002202011Differential Eqns.IIZorunlu3005.00
204002081996Princ. Of K. Atatürk IIZorunlu2002.00
204002062011Linear Algebra IIZorunlu3206.00
204002122003Reading and Writing Skills IVZorunlu3005.00
020400982011Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3005.00
184030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204003011996Algebra IZorunlu2207.00
204003032011Complex Analysis IZorunlu3006.00
204004062005Numerical AnalysisZorunlu3207.00
020400972011Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
114025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204003021996Algebra IIZorunlu2207.00
204003042011Complex Analysis IIZorunlu3006.00
204003061996Partial Differential EquationsZorunlu3207.00
020400962011Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
114025.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204004032003Graduation Project IZorunlu0202.00
020400952011Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi3005.00
204004212007Metric SpacesZorunlu4007.00
204004232007Differential GeometryZorunlu3006.00
102020.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
204004042003Graduation Project IIZorunlu0202.00
204004342010Elementary Number TheoryZorunlu3006.00
204004322007Functional AnalysisZorunlu4007.00
020400942011Seçmeli VISeçmeli Havuz Dersi3005.00
102020.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
204002041996Computer Appl. In Sci.2205.00
204002141996Linear Programming3005.00
204002162000Int To The Theory Of Dif.Eqns.3005.00
204002182008Introduction To Mathematical Logic3005.00
204003072011Introduction to Computers Programming3205.00
204003091996Num.Sol.To.Org3005.00
204003152004Programming in C3005.00
204003172008Network Fundamental2025.00
204003192008Geometries3005.00
204003162007Object Oriented Programming3005.00
204003181996Discrete Maths and Graph Theory3005.00
204003302005Statistics3005.00
204004051996Topology3005.00
204004071996Comp. Alg. Geo.3005.00
204004091996Applied Mathematics3005.00
204004112001Field Theory3005.00
204004132002Calculus on Manifolds3005.00
204004252008Algebraic Curves3005.00
204004272008Numerical Linear Algebra2205.00
204004022003Real Analysis3005.00
204004101996Hilbert Spaces3005.00
204004141996Mathematica3005.00
204004161996Internet Applications3005.00
204004182002History of Mathematical Concepts II3005.00
204004222003Nonlinear Differential Equations3005.00
204004242003Choatic Dynamics of Nonlinear Systems3005.00
204004262004An Introduction to Cryptography3005.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
204002141996Linear Programming3005.00
204002162000Int To The Theory Of Dif.Eqns.3005.00
204002182008Introduction To Mathematical Logic3005.00
204002041996Computer Appl. In Sci.2205.00
204003072011Introduction to Computers Programming3205.00
204003091996Num.Sol.To.Org3005.00
204003152004Programming in C3005.00
204003172008Network Fundamental2025.00
204003192008Geometries3005.00
204003162007Object Oriented Programming3005.00
204003181996Discrete Maths and Graph Theory3005.00
204003302005Statistics3005.00
204004051996Topology3005.00
204004071996Comp. Alg. Geo.3005.00
204004091996Applied Mathematics3005.00
204004112001Field Theory3005.00
204004132002Calculus on Manifolds3005.00
204004252008Algebraic Curves3005.00
204004272008Numerical Linear Algebra2205.00
204004022003Real Analysis3005.00
204004101996Hilbert Spaces3005.00
204004141996Mathematica3005.00
204004161996Internet Applications3005.00
204004182002History of Mathematical Concepts II3005.00
204004222003Nonlinear Differential Equations3005.00
204004242003Choatic Dynamics of Nonlinear Systems3005.00
204004262004An Introduction to Cryptography3005.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
204003091996Num.Sol.To.Org3005.00
204003152004Programming in C3005.00
204003172008Network Fundamental2025.00
204003192008Geometries3005.00
204003072011Introduction to Computers Programming3205.00
204002041996Computer Appl. In Sci.2205.00
204002141996Linear Programming3005.00
204002162000Int To The Theory Of Dif.Eqns.3005.00
204002182008Introduction To Mathematical Logic3005.00
204003162007Object Oriented Programming3005.00
204003181996Discrete Maths and Graph Theory3005.00
204003302005Statistics3005.00
204004051996Topology3005.00
204004071996Comp. Alg. Geo.3005.00
204004091996Applied Mathematics3005.00
204004112001Field Theory3005.00
204004132002Calculus on Manifolds3005.00
204004252008Algebraic Curves3005.00
204004272008Numerical Linear Algebra2205.00
204004022003Real Analysis3005.00
204004101996Hilbert Spaces3005.00
204004141996Mathematica3005.00
204004161996Internet Applications3005.00
204004182002History of Mathematical Concepts II3005.00
204004222003Nonlinear Differential Equations3005.00
204004242003Choatic Dynamics of Nonlinear Systems3005.00
204004262004An Introduction to Cryptography3005.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
204003162007Object Oriented Programming3005.00
204003181996Discrete Maths and Graph Theory3005.00
204003302005Statistics3005.00
204002041996Computer Appl. In Sci.2205.00
204002141996Linear Programming3005.00
204002162000Int To The Theory Of Dif.Eqns.3005.00
204002182008Introduction To Mathematical Logic3005.00
204003072011Introduction to Computers Programming3205.00
204003091996Num.Sol.To.Org3005.00
204003152004Programming in C3005.00
204003172008Network Fundamental2025.00
204003192008Geometries3005.00
204004051996Topology3005.00
204004071996Comp. Alg. Geo.3005.00
204004091996Applied Mathematics3005.00
204004112001Field Theory3005.00
204004132002Calculus on Manifolds3005.00
204004252008Algebraic Curves3005.00
204004272008Numerical Linear Algebra2205.00
204004022003Real Analysis3005.00
204004101996Hilbert Spaces3005.00
204004141996Mathematica3005.00
204004161996Internet Applications3005.00
204004182002History of Mathematical Concepts II3005.00
204004222003Nonlinear Differential Equations3005.00
204004242003Choatic Dynamics of Nonlinear Systems3005.00
204004262004An Introduction to Cryptography3005.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
204004051996Topology3005.00
204004071996Comp. Alg. Geo.3005.00
204004091996Applied Mathematics3005.00
204004112001Field Theory3005.00
204004132002Calculus on Manifolds3005.00
204004252008Algebraic Curves3005.00
204004272008Numerical Linear Algebra2205.00
204002041996Computer Appl. In Sci.2205.00
204002141996Linear Programming3005.00
204002162000Int To The Theory Of Dif.Eqns.3005.00
204002182008Introduction To Mathematical Logic3005.00
204003072011Introduction to Computers Programming3205.00
204003091996Num.Sol.To.Org3005.00
204003152004Programming in C3005.00
204003172008Network Fundamental2025.00
204003192008Geometries3005.00
204003162007Object Oriented Programming3005.00
204003181996Discrete Maths and Graph Theory3005.00
204003302005Statistics3005.00
204004022003Real Analysis3005.00
204004101996Hilbert Spaces3005.00
204004141996Mathematica3005.00
204004161996Internet Applications3005.00
204004182002History of Mathematical Concepts II3005.00
204004222003Nonlinear Differential Equations3005.00
204004242003Choatic Dynamics of Nonlinear Systems3005.00
204004262004An Introduction to Cryptography3005.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
204004022003Real Analysis3005.00
204004101996Hilbert Spaces3005.00
204004141996Mathematica3005.00
204004161996Internet Applications3005.00
204004182002History of Mathematical Concepts II3005.00
204004222003Nonlinear Differential Equations3005.00
204004242003Choatic Dynamics of Nonlinear Systems3005.00
204004262004An Introduction to Cryptography3005.00
204002041996Computer Appl. In Sci.2205.00
204002141996Linear Programming3005.00
204002162000Int To The Theory Of Dif.Eqns.3005.00
204002182008Introduction To Mathematical Logic3005.00
204003072011Introduction to Computers Programming3205.00
204003091996Num.Sol.To.Org3005.00
204003152004Programming in C3005.00
204003172008Network Fundamental2025.00
204003192008Geometries3005.00
204003162007Object Oriented Programming3005.00
204003181996Discrete Maths and Graph Theory3005.00
204003302005Statistics3005.00
204004051996Topology3005.00
204004071996Comp. Alg. Geo.3005.00
204004091996Applied Mathematics3005.00
204004112001Field Theory3005.00
204004132002Calculus on Manifolds3005.00
204004252008Algebraic Curves3005.00
204004272008Numerical Linear Algebra2205.00