Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004 yılında kurulmuş, 2005-2006 Öğretim Yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu (Türkolog)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite yerleştirme sınavları ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz lisans öğrenimine kabul edilmek üzere dikey ve yatay geçiş başvurularında AİBÜ'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kontenjanlar geçerlidir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilere uyum programı uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

AİBÜ'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kurallar geçerlidir.

Program Profili

Bölümümüzün amacı, başlangıçtan günümüze kadar Türk Dili ve Edebiyatı alanına giren metinlerini edebî ve filolojik olarak değerlendirmek, bu şekilde öğrenciye bu ürünlerin, Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yerini akademik düzeyde öğretmek, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyat hakkında kapsamlı bilgilerle donatarak, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı, uzman ve öğretmen olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüz mezunları basta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun yanında Kültür Bakanlığı ve çeşitli Bakanlıklarda, TRT'de, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında, Türk Dil Kurumunda, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüz lisans mezunları, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere, üniversitelerin sosyal bilimler alanlarında eğitim veren farklı alanlardaki yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir sınav şeklinde olup, ayrıca ödev ve sözlü sunum ile desteklenmektedir. Değerlendirme A.İ.B.Ü. Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam en az 162 kredilik dersten başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ (Program Başkanı) mkutalmis@tnn.net 03742541000-1346 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Gölköy Kampüsü BOLU

Bölüm Olanakları

Fakültemizde mevcut olan 3 adet bilgisayar laboratuvarında 120 adet masaüstü bilgisayar bulunmakta ve arzu eden öğrenciler tarafından üniversitenin açık olduğu gün ve saatlerde kullanıma sunulmaktadır. Üniversitemiz yerli ve yabancı yayınlara ulaşılabilen 63 ayrı elektronik veritabanına üyedir. ayrıca sosyal bilimler alanında makalelerin yayımlandığı 54 süreli yayına abonedir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Türk dili ve edebiyatının Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

Beceri

 • Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanır.
 • Türk edebiyatının tarihi dönemlerini ayırt eder, bu dönemlerin önde gelen yazarlarını tanır.
 • Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimini temsil eden metinleri okuyarak tahlil eder.
 • Türk edebiyatının klasik ve yeni dönem bilgi ve teorilerini kavrayarak edebiyat metinlerini bu bilgiler ışığında yorumlar.
 • Türk edebiyatı metinlerini Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Türk dili ve edebiyatının Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 2. Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanır.
 3. Türk edebiyatının tarihi dönemlerini ayırt eder, bu dönemlerin önde gelen yazarlarını tanır.
 4. Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimini temsil eden metinleri okuyarak tahlil eder.
 5. Türk edebiyatının klasik ve yeni dönem bilgi ve teorilerini kavrayarak edebiyat metinlerini bu bilgiler ışığında yorumlar.
 6. Türk edebiyatı metinlerini Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırır.
 7. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 8. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 11. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Türk dili ve edebiyatının Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 2. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
 1. Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanır.
 2. Türk edebiyatının tarihi dönemlerini ayırt eder, bu dönemlerin önde gelen yazarlarını tanır.
 3. Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimini temsil eden metinleri okuyarak tahlil eder.
 4. Türk edebiyatının klasik ve yeni dönem bilgi ve teorilerini kavrayarak edebiyat metinlerini bu bilgiler ışığında yorumlar.
 5. Türk edebiyatı metinlerini Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 3. Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 1. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 1. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 3. Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 4. Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 5. Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 1. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
021100952010Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi2004.00
211004012008Çağatay Türkçesi IZorunlu2003.00
211004032008Eski Türk Edebiyatı VZorunlu2003.00
211004052008Yeni Türk Edebiyatı VZorunlu2004.00
221004272011Bitirme Çalışması IZorunlu0204.00
82018.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
021100942010Seçmeli VISeçmeli Havuz Dersi2004.00
211004022008Çağatay Türkçesi IIZorunlu2003.00
211004042008Eski Türk Edebiyatı VIZorunlu2003.00
211004062008Yeni Türk Edebiyatı VIZorunlu2004.00
221004302011Bitirme Çalışması IIZorunlu0204.00
82018.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
211002162007Mesleki İngilizce I2002.00
211002172007Farsça I2002.00
211002182007Farsça II2002.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri2002.00
211002212007Türk Kültür Tarihi2002.00
211002222007Türk Dilinin Kaynakları2002.00
211002232007İletişim ve Edebiyat2002.00
211002252007Türkolojiye Giriş2002.00
211002262007Dil ve Kültür2002.00
211003132008Türk Halk Bilimi I2002.00
211003142008Türk Halk Bilimi II2002.00
211003152008Mesleki İngilizce II2002.00
211003172008Genel Dil Bilimi2002.00
211003182008Anlam Bilimi2002.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I2002.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II2002.00
211003222008Roman Teorileri2002.00
211003232008Edebiyat Sosyolojisi2002.00
211003282009Türk Musikisi II2002.00
211004072008Batı Edebiyatı I2002.00
211004082008Batı Edebiyatı II2002.00
211004092008Tiyatro Bilgileri2002.00
211004102008Tiyatro Tarihi2002.00
211004132008Akademik İngilizce I2002.00
211004142008Akademik İngilizce II2002.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri III2002.00
211004162009Çağdaş Türk Lehçeleri IV2002.00
211004172009Anadolu ve Rumeli Ağızları2002.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü Problemleri2002.00
211004232009Çocuk Edebiyatı2002.00
221002302011Edebiyat Tarihi2002.00
211002322011Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2002.00
211003292011Yaratıcı Yazma2002.00
211003312011Arapça I2002.00
211003302011Arapça II2002.00
221004252011Bilimsel Araştırma Teknikleri2002.00
221004262011Hitabet Sanatı2002.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar2002.00
211002342013Türk Mitolojisi2002.00
211002362013Aşıklık Geleneği2002.00
211003332013Türk Medeniyeti Tarihi2002.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği 2002.00
211003322013Türk Halk Bilgisi2002.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri2002.00
211004292013Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu2002.00
211004322013Bolu Şehir Folkloru2002.00
221002382017Şaman Kaman Ozan2002.00
221003382017Yaratıcı Drama2002.00
221003402017Metin Bilgisi2002.00
221004362017Masal Dünyası2002.00
221004342017Mit Masal Medya2002.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
211002222007Türk Dilinin Kaynakları2002.00
211002182007Farsça II2002.00
211002262007Dil ve Kültür2002.00
221002302011Edebiyat Tarihi2002.00
211002322011Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2002.00
211003152008Mesleki İngilizce II2002.00
211002342013Türk Mitolojisi2002.00
211002362013Aşıklık Geleneği2002.00
211002162007Mesleki İngilizce I2002.00
211002172007Farsça I2002.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri2002.00
211002212007Türk Kültür Tarihi2002.00
211002232007İletişim ve Edebiyat2002.00
211002252007Türkolojiye Giriş2002.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar2002.00
211003132008Türk Halk Bilimi I2002.00
211003172008Genel Dil Bilimi2002.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I2002.00
211003232008Edebiyat Sosyolojisi2002.00
211003292011Yaratıcı Yazma2002.00
211003312011Arapça I2002.00
211003332013Türk Medeniyeti Tarihi2002.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği 2002.00
211003142008Türk Halk Bilimi II2002.00
211003182008Anlam Bilimi2002.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II2002.00
211003222008Roman Teorileri2002.00
211003282009Türk Musikisi II2002.00
211003302011Arapça II2002.00
211003322013Türk Halk Bilgisi2002.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri2002.00
211004072008Batı Edebiyatı I2002.00
211004092008Tiyatro Bilgileri2002.00
211004132008Akademik İngilizce I2002.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri III2002.00
211004172009Anadolu ve Rumeli Ağızları2002.00
211004232009Çocuk Edebiyatı2002.00
211004292013Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu2002.00
221004252011Bilimsel Araştırma Teknikleri2002.00
211004082008Batı Edebiyatı II2002.00
211004102008Tiyatro Tarihi2002.00
211004142008Akademik İngilizce II2002.00
211004162009Çağdaş Türk Lehçeleri IV2002.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü Problemleri2002.00
211004322013Bolu Şehir Folkloru2002.00
221004262011Hitabet Sanatı2002.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
211003132008Türk Halk Bilimi I2002.00
211003172008Genel Dil Bilimi2002.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I2002.00
211003232008Edebiyat Sosyolojisi2002.00
211003292011Yaratıcı Yazma2002.00
211003312011Arapça I2002.00
211003332013Türk Medeniyeti Tarihi2002.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği 2002.00
211003142008Türk Halk Bilimi II2002.00
211003182008Anlam Bilimi2002.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II2002.00
211003222008Roman Teorileri2002.00
211003282009Türk Musikisi II2002.00
211003302011Arapça II2002.00
211003322013Türk Halk Bilgisi2002.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri2002.00
211004072008Batı Edebiyatı I2002.00
211004092008Tiyatro Bilgileri2002.00
211004132008Akademik İngilizce I2002.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri III2002.00
211004172009Anadolu ve Rumeli Ağızları2002.00
211004232009Çocuk Edebiyatı2002.00
211004292013Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu2002.00
221004252011Bilimsel Araştırma Teknikleri2002.00
211004082008Batı Edebiyatı II2002.00
211004102008Tiyatro Tarihi2002.00
211004142008Akademik İngilizce II2002.00
211004162009Çağdaş Türk Lehçeleri IV2002.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü Problemleri2002.00
211004322013Bolu Şehir Folkloru2002.00
221004262011Hitabet Sanatı2002.00
211002162007Mesleki İngilizce I2002.00
211002172007Farsça I2002.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri2002.00
211002212007Türk Kültür Tarihi2002.00
211002232007İletişim ve Edebiyat2002.00
211002252007Türkolojiye Giriş2002.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar2002.00
211002182007Farsça II2002.00
211002222007Türk Dilinin Kaynakları2002.00
211002262007Dil ve Kültür2002.00
211002322011Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2002.00
211002342013Türk Mitolojisi2002.00
211002362013Aşıklık Geleneği2002.00
211003152008Mesleki İngilizce II2002.00
221002302011Edebiyat Tarihi2002.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
211003142008Türk Halk Bilimi II2002.00
211003182008Anlam Bilimi2002.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II2002.00
211003222008Roman Teorileri2002.00
211003282009Türk Musikisi II2002.00
211003302011Arapça II2002.00
211003322013Türk Halk Bilgisi2002.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri2002.00
211002162007Mesleki İngilizce I2002.00
211002172007Farsça I2002.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri2002.00
211002212007Türk Kültür Tarihi2002.00
211002232007İletişim ve Edebiyat2002.00
211002252007Türkolojiye Giriş2002.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar2002.00
211002182007Farsça II2002.00
211002222007Türk Dilinin Kaynakları2002.00
211002262007Dil ve Kültür2002.00
211002322011Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2002.00
211002342013Türk Mitolojisi2002.00
211002362013Aşıklık Geleneği2002.00
211003152008Mesleki İngilizce II2002.00
221002302011Edebiyat Tarihi2002.00
211003132008Türk Halk Bilimi I2002.00
211003172008Genel Dil Bilimi2002.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I2002.00
211003232008Edebiyat Sosyolojisi2002.00
211003292011Yaratıcı Yazma2002.00
211003312011Arapça I2002.00
211003332013Türk Medeniyeti Tarihi2002.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği 2002.00
211004072008Batı Edebiyatı I2002.00
211004092008Tiyatro Bilgileri2002.00
211004132008Akademik İngilizce I2002.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri III2002.00
211004172009Anadolu ve Rumeli Ağızları2002.00
211004232009Çocuk Edebiyatı2002.00
211004292013Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu2002.00
221004252011Bilimsel Araştırma Teknikleri2002.00
211004082008Batı Edebiyatı II2002.00
211004102008Tiyatro Tarihi2002.00
211004142008Akademik İngilizce II2002.00
211004162009Çağdaş Türk Lehçeleri IV2002.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü Problemleri2002.00
211004322013Bolu Şehir Folkloru2002.00
221004262011Hitabet Sanatı2002.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
211004072008Batı Edebiyatı I2004.00
211004092008Tiyatro Bilgileri2004.00
211004132008Akademik İngilizce I2004.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri III2004.00
211004172009Anadolu ve Rumeli Ağızları2004.00
211004232009Çocuk Edebiyatı2004.00
221004252011Bilimsel Araştırma Teknikleri2004.00
211004292013Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu2004.00
211002162007Mesleki İngilizce I2004.00
211002172007Farsça I2004.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri2004.00
211002212007Türk Kültür Tarihi2004.00
211002232007İletişim ve Edebiyat2004.00
211002252007Türkolojiye Giriş2004.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar2004.00
211002182007Farsça II2004.00
211002222007Türk Dilinin Kaynakları2004.00
211002262007Dil ve Kültür2004.00
211002322011Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2004.00
211002342013Türk Mitolojisi2004.00
211002362013Aşıklık Geleneği2004.00
211003152008Mesleki İngilizce II2004.00
221002302011Edebiyat Tarihi2004.00
211003132008Türk Halk Bilimi I2004.00
211003172008Genel Dil Bilimi2004.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I2004.00
211003232008Edebiyat Sosyolojisi2004.00
211003292011Yaratıcı Yazma2004.00
211003312011Arapça I2004.00
211003332013Türk Medeniyeti Tarihi2004.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği 2004.00
211003142008Türk Halk Bilimi II2004.00
211003182008Anlam Bilimi2004.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II2004.00
211003222008Roman Teorileri2004.00
211003282009Türk Musikisi II2004.00
211003302011Arapça II2004.00
211003322013Türk Halk Bilgisi2004.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri2004.00
211004082008Batı Edebiyatı II2004.00
211004102008Tiyatro Tarihi2004.00
211004142008Akademik İngilizce II2004.00
211004162009Çağdaş Türk Lehçeleri IV2004.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü Problemleri2004.00
211004322013Bolu Şehir Folkloru2004.00
221004262011Hitabet Sanatı2004.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
211004082008Batı Edebiyatı II2004.00
211004102008Tiyatro Tarihi2004.00
211004142008Akademik İngilizce II2004.00
211004162009Çağdaş Türk Lehçeleri IV2004.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü Problemleri2004.00
221004262011Hitabet Sanatı2004.00
211004322013Bolu Şehir Folkloru2004.00
211002162007Mesleki İngilizce I2004.00
211002172007Farsça I2004.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri2004.00
211002212007Türk Kültür Tarihi2004.00
211002232007İletişim ve Edebiyat2004.00
211002252007Türkolojiye Giriş2004.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar2004.00
211002182007Farsça II2004.00
211002222007Türk Dilinin Kaynakları2004.00
211002262007Dil ve Kültür2004.00
211002322011Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2004.00
211002342013Türk Mitolojisi2004.00
211002362013Aşıklık Geleneği2004.00
211003152008Mesleki İngilizce II2004.00
221002302011Edebiyat Tarihi2004.00
211003132008Türk Halk Bilimi I2004.00
211003172008Genel Dil Bilimi2004.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I2004.00
211003232008Edebiyat Sosyolojisi2004.00
211003292011Yaratıcı Yazma2004.00
211003312011Arapça I2004.00
211003332013Türk Medeniyeti Tarihi2004.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği 2004.00
211003142008Türk Halk Bilimi II2004.00
211003182008Anlam Bilimi2004.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II2004.00
211003222008Roman Teorileri2004.00
211003282009Türk Musikisi II2004.00
211003302011Arapça II2004.00
211003322013Türk Halk Bilgisi2004.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri2004.00
211004072008Batı Edebiyatı I2004.00
211004092008Tiyatro Bilgileri2004.00
211004132008Akademik İngilizce I2004.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri III2004.00
211004172009Anadolu ve Rumeli Ağızları2004.00
211004232009Çocuk Edebiyatı2004.00
211004292013Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu2004.00
221004252011Bilimsel Araştırma Teknikleri2004.00