Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1987 yılında Gazi Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Bolu-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, 1990 yılında öğretime başlamıştır. 1992 yılından sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İktisatçı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ilgili sınavdan yeterli puanı almak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İktisat Bölümüne kayıt yaptırmak için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Gerekli yeterlilik koşulları her akademik yılın başında, bölüm tarafından öğrencilere duyurulur.

Program Profili

İktisat bölümü bünyesinde, İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilimdalları bulunmaktadır. İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli kademelerinde araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte; iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu veya özel sektörde görev yapabilecek, girişimci olabilecek ve akademik hayata atılabilecek bireylere akademik eğitim vermektedir. Öğrencilere temel iktisat konularının yanı sıra işletme, maliye, sosyoloji ve hukuk konularına yönelik dersler de verilerek, mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler ilgi duydukları alan doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İktisat bölümünden mezun öğrencilerinin istihdam alanları oldukça geniştir. Güçlü iktisat bilgileriyle donanmış öğrenciler, Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyduğu vasıflı çalışan talebi doğrultusunda edindikleri iktisat bilgilerini geniş bir alanda değerlendirebilir. Öğrenciler, kamu sektörü (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bakanlıklar bünyesinde müfettiş-uzman olarak vs.) ve özel sektörde (mali muşavir, üst düzey yönetici, yatırım uzmanı vs) çalışabildiği gibi girişimci olarak da hayatlarını devam ettirebilirler. Ayrıca, üniversiteler ve çeşitli enstitülerde/düşünce kuruluşlarında akademik hayata da atılabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İktisat bölümünü bitiren öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ölçme ve değerlendirme sözlü sunum ve dönem ödevi ile desteklenmektedir. Sınavlar AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

İktisat Bölümünü bitirmek için öğrencilerin bölüm tarafından belirlenen kredi toplamına ulaşmış olması (240 AKTS), her bir ders için 100 üzerinden en az 55 almış olması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 14280-Bolu-Türkiye Tel: 0374 2541000-1441 Faks: 0374 2534521 web: http://www.iibf.ibu.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sabri Çaklı Tel: 0374 2541000-1451 ve 1442 Faks: 0374 2534521 E-Posta: cakli_s@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Erdoğan Kotil Tel: 0374 2541000-1456 Faks: 0374 2534521 E-Posta: kotil_e@ibu.edu.tr Araş. Gör. Cengizhan YILDIRIM Tel: 0374 2541000-1486 Faks: 0374 2534521 E-Posta: yildirim_c@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Derslerin bir kısmı projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerde yürütülmektedir. Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Öğrenciler, üniversitenin kütüphane olanaklarından yararlanabildiği gibi, üniversite bünyesinde bulunan sosyal alanlardan (yüzme havuzu, spor salonları, tenis kortları vs.) da yararlanma imkanına sahiptir.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen
 • İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen
 • İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen
 • Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan
 • Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini bilen
 • Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi aktörlerin karar verme süreçlerini ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri bilen
 • İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen
 • Türkçe’yi akademik ve meslek hayatında düzgün kullanabilen
 • İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan,

Beceri

 • Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren
 • İktisadi analiz için gerekli matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası çalışabilen
 • Veri yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yapabilen

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden
Alana Özgü Yetkinlik
 • İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen
Girişimcilik
 1. Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen
 2. İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen
 3. İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen
 4. Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan
 5. Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini bilen
 6. Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi aktörlerin karar verme süreçlerini ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri bilen
 7. İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen
 8. Türkçe’yi akademik ve meslek hayatında düzgün kullanabilen
 9. Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren
 10. İktisadi analiz için gerekli matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası çalışabilen
 11. Veri yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yapabilen
 12. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden
 13. İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen
 14. İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan,
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
 1. Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilen
 2. İktisadi olayları sosyolojik nedenleri ile açıklayabilen
 3. İktisat politikalarını yorumlayabilen ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip, değerlendirebilen
 4. Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olan
 5. Ekonomik büyüme, kalkınma, para ve finans teorilerini bilen
 6. Devlet, firma ve tüketici gibi iktisadi aktörlerin karar verme süreçlerini ve bu karar birimleri arasındaki etkileşimleri bilen
 7. İktisadi kavramların yabancı dilde karşılıklarını bilen ve iktisadi olayları bir yabancı dilde izleyebilen
 8. Türkçe’yi akademik ve meslek hayatında düzgün kullanabilen
 9. İktisat alanındaki temel kavramlara hakim olan,
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 1. Kendi başına ve grup içinde çalışabilen, inisiyatif alabilen ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren
 2. İktisadi analiz için gerekli matematik, işletme, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi diğer disiplinlere ait temel kavramlara hakim ve disiplinlerarası çalışabilen
 3. Veri yorumlayabilen ve bilimsel araştırma yapabilen
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
 2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
 4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. İktisadi ve sosyal sorunları çözebilecek politika önerebilen
Girişimcilik

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
301001272009Genel Muhasebe IZorunlu3005.00
301001012008İktisada Giriş IZorunlu4005.00
301001071998İşletmeye GirişZorunlu3004.00
301001212000İktisat Tarihi IZorunlu3004.00
301001031998İktisat İçin Matematik IZorunlu3004.00
301001091998Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3004.00
301001992010Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
301001972010Türk Dili ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
230030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
301001101998Toplum BilimiZorunlu3004.00
301001282009Genel Muhasebe IIZorunlu3005.00
301001081998Anayasa HukukuZorunlu3004.00
301001041998İktisat İçin Matematik IIZorunlu3004.00
301001022008İktisada Giriş IIZorunlu4005.00
301001062000İktisat Tarihi IIZorunlu3004.00
301001982010Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
301001962010Türk Dili IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
230030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
301002212003Çalışma EkonomisiZorunlu3004.00
301002031998Makro İktisat IZorunlu3005.00
301002011998Mikro İktisat IZorunlu3005.00
301002131998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
301002232009Envanter BilançoZorunlu3003.00
301002051998İstatistik IZorunlu3005.00
301002111998Borçlar HukukuZorunlu3004.00
301002992010Yabancı Dil IIISeçmeli Havuz Dersi2002.00
220030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
301002222003Finansal AnalizZorunlu3003.00
301002141998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
301002021998Mikro İktisat IIZorunlu3005.00
301002061998İstatistik IIZorunlu3005.00
301002121998Ticaret HukukuZorunlu3004.00
301002041998Makro İktisat IIZorunlu3005.00
301002982010Yabancı Dil 4Seçmeli Havuz Dersi2002.00
301002242009Araşt.Yönt.ve TeknikleriZorunlu3004.00
220030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
301003292008Para TeorisiZorunlu3006.00
301003031998Ekonometri IZorunlu3006.00
301003051998Uluslararası İktisat TeorisiZorunlu3006.00
301003071998İktisadi Düşünce Tarihi IZorunlu3006.00
301003011998Maliye TeorisiZorunlu3006.00
150030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
301003021998Maliye PolitikasıZorunlu3006.00
301003262008Para PolitikasıZorunlu3006.00
301003081998İktisadi Düşünce Tarihi IIZorunlu3006.00
301003041998Ekonometri IIZorunlu3006.00
301003061998Uluslararası İktisat PolitikasıZorunlu3006.00
150030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301004072008Bilim, Teknoloji ve Sanayi3005.00
301004111998Entegrasyon Teorileri3005.00
301004131998Bölgesel Kalkınma3005.00
301004151998İktisat Politikası Teorisi3005.00
301004171998Ekonometrik Modeller I3005.00
301004191998Kent ve Çevre Ekonomisi3005.00
301004212008Seminer I3005.00
301004232003Türk İktisadi Gelişme Tarihi3005.00
301004252004Refah İktisadı3005.00
301004292004Dış Tic.ve Karşl.İkt.Pol.3005.00
301004332004Değer ve Bölüşüm3005.00
301004372008Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi3005.00
301004392008Matematiksel İktisat3005.00
301004402008Uluslararası Finans3005.00
301004412008Vergi Hukuku3005.00
301004432008Bankacılık ve Sigorta3005.00
301004472008Karar Verme Sür. İkt. Teorisi3005.00
301004572008Dış Ticaret ve Sanayileşme I3005.00
301004612008Çalışma İktisadında Seçme Konular I3005.00
301004632008Bölgesel İktisatta Seçilmiş Konular I3005.00
301004652008Türkiye İktisat Tarihi I3005.00
301004672008Kriz Teorileri I3005.00
301004712008Bütçe Fin.Pol.ve Ekon.Krizler I3005.00
301004732008Cumhuriyet Dön.İkt.Politikaları I3005.00
301004752008Sosyal Politikaya Giriş I3005.00
301004772011Kalkınma Sorunları3005.00
301004352008Dünya Ekonomisi3005.00
301004031998İktisadi Planlama3005.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301004121998Ekonometrik Modeller II3005.00
301004141998Avrupa Birliği3005.00
301004161998İktisat Politikası Uygulamaları3005.00
301004181998Finansal Piyasa ve Kurumlar3005.00
301004242004Uluslararası Mali Kuruluşlar3005.00
301004262004Oyun Teorisi3005.00
301004282004Osmanlı İktisat Tarihi3005.00
301004322008Tarım İktisadı3005.00
301004362008Kentsel Ekonomi3005.00
301004382008Turizm Ekonomisi3005.00
301004582008Dış Ticaret ve Sanayileşme II3005.00
301004622008Çalışma İktisadında Seçme Konular II3005.00
301004642008Bölgesel İktisatta Seçilmiş Konular II3005.00
301004662008Türkiye İktisat Tarihi II3005.00
301004682008Kriz Teorileri II3005.00
301004722008Bütçe Fin.Pol.ve Ekon.Krizler II3005.00
301004742008Cumhuriyet Dön.İkt.Politikaları II3005.00
301004762008Sosyal Politikaya Giriş II3005.00
301004222008Seminer II3005.00
301004782011Endüstriyel Organizasyon3005.00
301004802011Makro İktisadi Dünya Modelleri3005.00
301004041998Türkiye Ekonomisi3005.00

Türk Dili I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301001111998Türk Dili I2002.00
301001131998Yabancılar İçin Türkçe I4002.00

Türk Dili II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301001121998Türk Dili II2002.00
301001141998Yabancılar İçin Türkçe II4002.00

Yabancı Dil 4

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301002161998İngilizce IV2002.00
301002181998Almanca IV2002.00
301002201998Fransızca IV2002.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301001151998İngilizce I2002.00
301001171998Almanca I2002.00
301001191998Fransızca I2002.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301001161998İngilizce II2002.00
301001181998Almanca II2002.00
301001201998Fransızca II2002.00

Yabancı Dil III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
301002151998İngilizce III2002.00
301002171998Almanca III2002.00
301002191998Fransızca III2002.00