Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Gazi Üniversitesine bağlı olarak 1985 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İşletmeci

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri (ÖSYS yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile) tamamlamak, sınavlarda başarılı olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise ve dengi okullardan mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün herhangi bir hazırlık programı veya yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Program Profili

İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İşletme alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi ile desteklenmektedir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Her bir öğrenci bölüm tarafından belirlenen 139 kredilik zorunlu ders ve 15 kredilik seçmeli ders yükümlülüğünü tamamlamak zorundadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının asgari olarak 2,00 puan olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

14280, Bolu http://www.iibf.ibu.edu.tr/ Program Başkanı: Doç.Dr.İsmail EROL AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Yusuf Volkan TOPUZ

Bölüm Olanakları

Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin yararlanabileceği alanla ilgili temel kitaplardan oluşan bir kütüphane mevcuttur.


Program Çıktıları

Bilgi

 • İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
 • İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.

Beceri

 • İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.
 • İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 1. İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
 2. İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.
 3. İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.
 4. İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.
 5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 6. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 11. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
 1. İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
 2. İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 1. İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.
 2. İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
 2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
 1. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 1. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
 4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 1. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302001992010Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
302001031998İktisada Giriş IZorunlu3004.00
302001071998Genel Muhasebe IZorunlu3005.00
302001092009Genel MatematikZorunlu3005.00
302001111998Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3003.00
302001131998Türk Dili IZorunlu2002.00
302001252003İşletme Bilimine GirişZorunlu3005.00
302001052011Sosyolojiye GirişZorunlu3004.00
220030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302001982010Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
302001041998İktisada Giriş IIZorunlu3004.00
302001081998Genel Muhasebe IIZorunlu3005.00
302001102009Finans MatematiğiZorunlu3005.00
302001141998Türk Dili IIZorunlu2002.00
302001282009Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3005.00
302001302003Borçlar HukukuZorunlu3003.00
302001062011Davranış Bilimlerine GirişZorunlu3004.00
220030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302002992010Yabancı Dil IIISeçmeli Havuz Dersi2002.00
302002031998İstatistik IZorunlu3005.00
302002071998Pazarlama İlkeleriZorunlu3005.00
302002091998Envanter BilançoZorunlu3005.00
302002131998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2003.00
302002272007Örgütsel DavranışZorunlu3005.00
302002972011Seçmeli (III Donem)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
190030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302002982010Yabancı Dil IVSeçmeli Havuz Dersi2002.00
302002041998İstatistik IIZorunlu3005.00
302002061998Ticaret HukukuZorunlu3005.00
302002141998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2003.00
302002222000Pazarlama YönetimiZorunlu3005.00
302002262007Örgüt TeorisiZorunlu3005.00
302002962011Seçmeli (IV Donem)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
190030.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302003071998Maliyet Muhasebesi IZorunlu3005.00
302003412011Üretim YönetimiZorunlu3005.00
302003432011Yöneylem AraştırmasıZorunlu3005.00
302003972011Seçmeli (V.Dönem)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
120020.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302003061998Araştırma Yönt.ve Tekn.Zorunlu3005.00
302003081998Maliyet Muhasebesi IIZorunlu3005.00
302003962011Seçmeli (VI.Dönem)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
90015.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302004151998Sermaye PiyasasıZorunlu3005.00
302004272003Vergi HukukuZorunlu3005.00
302004312007İşletme Politikaları ve StratejisiZorunlu3005.00
302004992011Seçmeli (VII.Dönem)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
120020.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
302004021998Proje DeğerlendirmeZorunlu3005.00
302004182003İş HukukuZorunlu3005.00
302004982011Seçmeli (VIII.Dönem)Seçmeli Havuz Dersi3005.00
90015.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli (III Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302004492005Teknoloji Yönetimi3005.00
302007142006Maliye Politikası3005.00
302002362016Pazarlama İletişimi3005.00
302002382016İş Sağlığı-Güvenliği ve Kalite Yön. Sistemleri3005.00
302003402016Sürdürülebilir Pazarlama3005.00
302003422016Süreç Yönetimi3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve Kontrolü3005.00
302003452016Reklamcılık3005.00
302003462016Tam Zamanında Üretim3005.00
302003472016Sağlık Hizmetleri Pazarlaması3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları3005.00
302004832016Kurumsal İmaj3005.00
302004842016Turizm Pazarlaması3005.00
302004852016Sosyal Pazarlama3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları3005.00
302004872016Tam Sayılı Programlama3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez Testleri3005.00
302004892016Paramatik Hipotez Testleri3005.00
302004902016Kariyer Yönetimi3005.00

Seçmeli (IV Donem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302004492005Teknoloji Yönetimi3005.00
302007142006Maliye Politikası3005.00
302002362016Pazarlama İletişimi3005.00
302002382016İş Sağlığı-Güvenliği ve Kalite Yön. Sistemleri3005.00
302003402016Sürdürülebilir Pazarlama3005.00
302003422016Süreç Yönetimi3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve Kontrolü3005.00
302003452016Reklamcılık3005.00
302003462016Tam Zamanında Üretim3005.00
302003472016Sağlık Hizmetleri Pazarlaması3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları3005.00
302004832016Kurumsal İmaj3005.00
302004842016Turizm Pazarlaması3005.00
302004852016Sosyal Pazarlama3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları3005.00
302004872016Tam Sayılı Programlama3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez Testleri3005.00
302004892016Paramatik Hipotez Testleri3005.00
302004902016Kariyer Yönetimi3005.00

Seçmeli (V.Dönem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302004492005Teknoloji Yönetimi3005.00
302007142006Maliye Politikası3005.00
302002362016Pazarlama İletişimi3005.00
302002382016İş Sağlığı-Güvenliği ve Kalite Yön. Sistemleri3005.00
302003402016Sürdürülebilir Pazarlama3005.00
302003422016Süreç Yönetimi3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve Kontrolü3005.00
302003452016Reklamcılık3005.00
302003462016Tam Zamanında Üretim3005.00
302003472016Sağlık Hizmetleri Pazarlaması3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları3005.00
302004832016Kurumsal İmaj3005.00
302004842016Turizm Pazarlaması3005.00
302004852016Sosyal Pazarlama3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları3005.00
302004872016Tam Sayılı Programlama3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez Testleri3005.00
302004892016Paramatik Hipotez Testleri3005.00
302004902016Kariyer Yönetimi3005.00

Seçmeli (VI.Dönem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302004492005Teknoloji Yönetimi3005.00
302007142006Maliye Politikası3005.00
302002362016Pazarlama İletişimi3005.00
302002382016İş Sağlığı-Güvenliği ve Kalite Yön. Sistemleri3005.00
302003402016Sürdürülebilir Pazarlama3005.00
302003422016Süreç Yönetimi3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve Kontrolü3005.00
302003452016Reklamcılık3005.00
302003462016Tam Zamanında Üretim3005.00
302003472016Sağlık Hizmetleri Pazarlaması3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları3005.00
302004832016Kurumsal İmaj3005.00
302004842016Turizm Pazarlaması3005.00
302004852016Sosyal Pazarlama3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları3005.00
302004872016Tam Sayılı Programlama3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez Testleri3005.00
302004892016Paramatik Hipotez Testleri3005.00
302004902016Kariyer Yönetimi3005.00

Seçmeli (VII.Dönem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302004492005Teknoloji Yönetimi3005.00
302007142006Maliye Politikası3005.00
302002362016Pazarlama İletişimi3005.00
302002382016İş Sağlığı-Güvenliği ve Kalite Yön. Sistemleri3005.00
302003402016Sürdürülebilir Pazarlama3005.00
302003422016Süreç Yönetimi3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve Kontrolü3005.00
302003452016Reklamcılık3005.00
302003462016Tam Zamanında Üretim3005.00
302003472016Sağlık Hizmetleri Pazarlaması3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları3005.00
302004832016Kurumsal İmaj3005.00
302004842016Turizm Pazarlaması3005.00
302004852016Sosyal Pazarlama3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları3005.00
302004872016Tam Sayılı Programlama3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez Testleri3005.00
302004892016Paramatik Hipotez Testleri3005.00
302004902016Kariyer Yönetimi3005.00

Seçmeli (VIII.Dönem)

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302004492005Teknoloji Yönetimi3005.00
302007142006Maliye Politikası3005.00
302002362016Pazarlama İletişimi3005.00
302002382016İş Sağlığı-Güvenliği ve Kalite Yön. Sistemleri3005.00
302003402016Sürdürülebilir Pazarlama3005.00
302003422016Süreç Yönetimi3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve Kontrolü3005.00
302003452016Reklamcılık3005.00
302003462016Tam Zamanında Üretim3005.00
302003472016Sağlık Hizmetleri Pazarlaması3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları3005.00
302004832016Kurumsal İmaj3005.00
302004842016Turizm Pazarlaması3005.00
302004852016Sosyal Pazarlama3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları3005.00
302004872016Tam Sayılı Programlama3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez Testleri3005.00
302004892016Paramatik Hipotez Testleri3005.00
302004902016Kariyer Yönetimi3005.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302001171998İngilizce I2002.00
302001191998Almanca I2002.00
302001211998Fransızca I2002.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302001181998İngilizce II2002.00
302001201998Almanca II2002.00
302001221998Fransızca II2002.00

Yabancı Dil III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302002171998Almanca III2002.00
302002191998Fransızca III2002.00
302002151998İngilizce III2002.00

Yabancı Dil IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
302002161998İngilizce IV2002.00
302002181998Almanca IV2002.00
302002201998Fransızca IV2002.00