Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

1992 ( Eğitim-Öğretim Başlangıcı )

Kazanılan Derece

Kamu Yöneticisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Genel ( Üniversite Giriş Sınavı-EA Puan Türü Sonuçları)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tanınıyor

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Üniversite Giriş Sınavı

Program Profili

Üst Düzey Yönetici Eğitimi ve Öğretimi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve Özel Sektörün Tüm Alanları ve Kademeleri ( Vali, Kaymakam gibi Üst Düzey Yöneticilik ve Özel Sektör Üst Düzey Yöneticiliği ve Uzmanlığı)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Olanağı var

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav + Final ( Yönetmelikte % 30 Arasınav + % 70 Final Sınavı ve/veya Öğretim Elemanının Belirlediği Değerler )

Mezuniyet Koşulları

162 Kredi ve 2.00 Genel Not Ortalaması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. E. Elif YÜCETÜRK, AİBÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Gölköy Kampüsü/BOLU

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuvarı + İnternet + Projeksiyon O. + Seminer Sınıfı + Sınıflar + Kütüphane


Program Çıktıları

Bilgi

 • 3) Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) tanımlar.
 • 4) Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konulardaki bilgileri kavrar.
 • 5) Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından farklı açıklandığını tanır.
 • 1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini tanımlar.
 • 2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır.

Beceri

 • 1) Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 • 2) Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını ve çözümlerini yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bakış açıları ile ele alır.
 • 3) Siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik yapıların sistematik karşılaştırmasını, benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
 • 4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • 1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • 2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • 1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • 1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • 1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik
 1. 3) Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) tanımlar.
 2. 4) Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konulardaki bilgileri kavrar.
 3. 5) Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından farklı açıklandığını tanır.
 4. 1) Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 5. 2) Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını ve çözümlerini yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bakış açıları ile ele alır.
 6. 3) Siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik yapıların sistematik karşılaştırmasını, benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
 7. 4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.
 8. 1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 9. 2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 10. 1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 11. 1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 12. 1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 13. 1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini tanımlar.
 14. 2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
 1. 3) Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) tanımlar.
 2. 4) Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konulardaki bilgileri kavrar.
 3. 5) Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından farklı açıklandığını tanır.
 4. 1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini tanımlar.
 5. 2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 1. 1) Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 2. 2) Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını ve çözümlerini yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bakış açıları ile ele alır.
 3. 3) Siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik yapıların sistematik karşılaştırmasını, benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
 4. 4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
 2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
 1. 1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. 2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 1. 1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 1. 1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
 4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. 1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Girişimcilik

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
303001031998İktisada Giriş IZorunlu3004.00
303001051998Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3005.00
303001071998Toplum BilimiZorunlu3006.00
303001091998Siyaset Bilimi IZorunlu3006.00
303001252000Yönetim Bilimi IZorunlu3005.00
150026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
303001041998Anayasa HukukuZorunlu3004.00
303001061998Siyaset Bilimi IIZorunlu3005.00
303001081998Siyasal TarihZorunlu3004.00
303001101998İktisada Giriş IIZorunlu3004.00
303001222006İstatistikZorunlu3004.00
303001262000Yönetim Bilimi IIZorunlu3005.00
180026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
303003112001Personel YönetimiZorunlu3003.00
303003132001Sosyal PolitikaZorunlu3003.00
303003152001Türk Siyasal Yaşamı IZorunlu3003.00
303003272006Yerel Yönetimler IZorunlu3003.00
120012.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
303003101998Halkla İlişkilerZorunlu3006.00
303003142001Türk Siyasal Yaşamı IIZorunlu3003.00
303003262006Yerel Yönetimler IIZorunlu3003.00
90012.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
303004011998Araştırma Yönt.ve Tekn.Zorunlu3004.00
303004071998Türk Yönetim TarihiZorunlu3004.00
303004112001Çevre ve HukukZorunlu3003.00
303004132001Çağdaş Devlet DüzenleriZorunlu3004.00
303004272006İş HukukuZorunlu3003.00
150018.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
303004081998Türkiye EkonomisiZorunlu3005.00
303004102002İdari YargıZorunlu3005.00
303004142001Çağdaş Siyasi AkımlarZorunlu3004.00
303004222006Çevre PolitikasıZorunlu3004.00
120018.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303003122001Yön.Yeniden Yapılanma3000.00
303003162001Ceza Hukuku3000.00
303003172001Maliye Teorisi3000.00
303003182003Grup Dinamiği3000.00
303003202002Yönetime Katılma3000.00
303003232003E-Devlet ve Uygulamaları3000.00
303003242003Yerel Yönetim Tartışmaları3000.00
303003282006Liderlik3000.00
303003302006Türkiye de ve Dünya da Send.Sor.3000.00
303003312006Performans Yönetimi3000.00
303003322006İdeoloji3000.00
303003332006Siyaset Sosyolojisi3000.00
303003342006Rekabet Kurulu3000.00
303003352006Sinema ve Siyaset3000.00
303003362006Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku3000.00
303003382006Konut Sorunları ve Politikaları3000.00
303003392006Yönetim ve Siyaset3000.00
303003402008Türkiye de Milliyetcilik3000.00
303003412006Yerel Yönetim Kuramları3000.00
303003422010Kamu Politikası3000.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve Milliyetçilik3000.00
303003452008Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar3000.00
303003472010Yönetim Düşünü3000.00
303004162001Dünyada ve Türkiyede Özelleştirme3000.00
303004182001Çalışma İlişkilerinin Yeni Dinamikleri3000.00
303004192002Çalışma İlişkileri3000.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3000.00
303004212002Toplumsal Değişme Kur.3000.00
303004232003Türkiye İktisadi Gelişme Tarihi3000.00
303004242006Vergi Hukuku3000.00
303004252003Tüketici Kredileri3000.00
303004262006Bölge ve Metropoliten Alan Yönetimi3000.00
303004282006Kamu Yönetiminde Reform3000.00
303004292006Din ve Siyaset3000.00
303004302006Avrupa Birliği Sosyal Politikası3000.00
303004312006Çatışma Yönetimi3000.00
303004322006Kentsel Siyaset3000.00
303004332006Kamu Yönetiminde Denetim3000.00
303004342006Yurttaşlık ve Siyaset3000.00
303004352006Uluslararası Sosyal Politika3000.00
303004362006Mali Kuruluşlar Hukuku3000.00
303004372006Ordu ve Siyaset3000.00
303004382006Kentlileşme ve Gecekondu3000.00
303004392006Tüketicinin Korunması3000.00
303004402006Kent Mekanına Ekos.ve Ekof.Yaklaşım.3000.00
303004412006Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent3000.00
3030044220061982 Anayasası3000.00
303004432006Siyasal Şiddet ve Terör3000.00
303004442006Modern Ortadoğu3000.00
303004452008Devlet Kuramları3000.00
303004462006Demokrasi Tarihi3000.00
303004472008Bürokrasi Kuramları3000.00
303004482006Liberalizm ve Muhafazakarlık3000.00
303004492008Siyaset ve Medya3000.00
303004502006Örgüt Kültürü3000.00
303004512009Kent İktisadı3000.00
303004522006Kamu Yönetiminde Etik3000.00
303004532010Küresel Kent3000.00
303004542008Küreselleşme ve Ulus-Devlet ve Siy.3000.00
303004562008Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları3000.00
303003512011Türkiye'nin Yönetsel Gerçekliği3000.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim Düşüncesi3000.00
303004552012Çevre Yönetimi3000.00
303004582012Çevre Örgütlenmesi3000.00
303003532017Kamu Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003552017Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003572017İnsan Hakları Hukuku3000.00
303003592017Türkiye' de İnsan Hakları3000.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış Sorunları3000.00
303004572017Yönetim Yargılamasının Güncel Sorunları3000.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303003122001Yön.Yeniden Yapılanma3000.00
303003162001Ceza Hukuku3000.00
303003172001Maliye Teorisi3000.00
303003182003Grup Dinamiği3000.00
303003202002Yönetime Katılma3000.00
303003232003E-Devlet ve Uygulamaları3000.00
303003242003Yerel Yönetim Tartışmaları3000.00
303003282006Liderlik3000.00
303003302006Türkiye de ve Dünya da Send.Sor.3000.00
303003312006Performans Yönetimi3000.00
303003322006İdeoloji3000.00
303003332006Siyaset Sosyolojisi3000.00
303003342006Rekabet Kurulu3000.00
303003352006Sinema ve Siyaset3000.00
303003362006Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku3000.00
303003382006Konut Sorunları ve Politikaları3000.00
303003392006Yönetim ve Siyaset3000.00
303003402008Türkiye de Milliyetcilik3000.00
303003412006Yerel Yönetim Kuramları3000.00
303003422010Kamu Politikası3000.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve Milliyetçilik3000.00
303003452008Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar3000.00
303003472010Yönetim Düşünü3000.00
303004162001Dünyada ve Türkiyede Özelleştirme3000.00
303004182001Çalışma İlişkilerinin Yeni Dinamikleri3000.00
303004192002Çalışma İlişkileri3000.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3000.00
303004212002Toplumsal Değişme Kur.3000.00
303004232003Türkiye İktisadi Gelişme Tarihi3000.00
303004242006Vergi Hukuku3000.00
303004252003Tüketici Kredileri3000.00
303004262006Bölge ve Metropoliten Alan Yönetimi3000.00
303004282006Kamu Yönetiminde Reform3000.00
303004292006Din ve Siyaset3000.00
303004302006Avrupa Birliği Sosyal Politikası3000.00
303004312006Çatışma Yönetimi3000.00
303004322006Kentsel Siyaset3000.00
303004332006Kamu Yönetiminde Denetim3000.00
303004342006Yurttaşlık ve Siyaset3000.00
303004352006Uluslararası Sosyal Politika3000.00
303004362006Mali Kuruluşlar Hukuku3000.00
303004372006Ordu ve Siyaset3000.00
303004382006Kentlileşme ve Gecekondu3000.00
303004392006Tüketicinin Korunması3000.00
303004402006Kent Mekanına Ekos.ve Ekof.Yaklaşım.3000.00
303004412006Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent3000.00
3030044220061982 Anayasası3000.00
303004432006Siyasal Şiddet ve Terör3000.00
303004442006Modern Ortadoğu3000.00
303004452008Devlet Kuramları3000.00
303004462006Demokrasi Tarihi3000.00
303004472008Bürokrasi Kuramları3000.00
303004482006Liberalizm ve Muhafazakarlık3000.00
303004492008Siyaset ve Medya3000.00
303004502006Örgüt Kültürü3000.00
303004512009Kent İktisadı3000.00
303004522006Kamu Yönetiminde Etik3000.00
303004532010Küresel Kent3000.00
303004542008Küreselleşme ve Ulus-Devlet ve Siy.3000.00
303004562008Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları3000.00
303003512011Türkiye'nin Yönetsel Gerçekliği3000.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim Düşüncesi3000.00
303004552012Çevre Yönetimi3000.00
303004582012Çevre Örgütlenmesi3000.00
303003532017Kamu Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003552017Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003572017İnsan Hakları Hukuku3000.00
303003592017Türkiye' de İnsan Hakları3000.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış Sorunları3000.00
303004572017Yönetim Yargılamasının Güncel Sorunları3000.00

Seçmeli Ders III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303003122001Yön.Yeniden Yapılanma3000.00
303003162001Ceza Hukuku3000.00
303003172001Maliye Teorisi3000.00
303003182003Grup Dinamiği3000.00
303003202002Yönetime Katılma3000.00
303003232003E-Devlet ve Uygulamaları3000.00
303003242003Yerel Yönetim Tartışmaları3000.00
303003282006Liderlik3000.00
303003302006Türkiye de ve Dünya da Send.Sor.3000.00
303003312006Performans Yönetimi3000.00
303003322006İdeoloji3000.00
303003332006Siyaset Sosyolojisi3000.00
303003342006Rekabet Kurulu3000.00
303003352006Sinema ve Siyaset3000.00
303003362006Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku3000.00
303003382006Konut Sorunları ve Politikaları3000.00
303003392006Yönetim ve Siyaset3000.00
303003402008Türkiye de Milliyetcilik3000.00
303003412006Yerel Yönetim Kuramları3000.00
303003422010Kamu Politikası3000.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve Milliyetçilik3000.00
303003452008Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar3000.00
303003472010Yönetim Düşünü3000.00
303004162001Dünyada ve Türkiyede Özelleştirme3000.00
303004182001Çalışma İlişkilerinin Yeni Dinamikleri3000.00
303004192002Çalışma İlişkileri3000.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3000.00
303004212002Toplumsal Değişme Kur.3000.00
303004232003Türkiye İktisadi Gelişme Tarihi3000.00
303004242006Vergi Hukuku3000.00
303004252003Tüketici Kredileri3000.00
303004262006Bölge ve Metropoliten Alan Yönetimi3000.00
303004282006Kamu Yönetiminde Reform3000.00
303004292006Din ve Siyaset3000.00
303004302006Avrupa Birliği Sosyal Politikası3000.00
303004312006Çatışma Yönetimi3000.00
303004322006Kentsel Siyaset3000.00
303004332006Kamu Yönetiminde Denetim3000.00
303004342006Yurttaşlık ve Siyaset3000.00
303004352006Uluslararası Sosyal Politika3000.00
303004362006Mali Kuruluşlar Hukuku3000.00
303004372006Ordu ve Siyaset3000.00
303004382006Kentlileşme ve Gecekondu3000.00
303004392006Tüketicinin Korunması3000.00
303004402006Kent Mekanına Ekos.ve Ekof.Yaklaşım.3000.00
303004412006Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent3000.00
3030044220061982 Anayasası3000.00
303004432006Siyasal Şiddet ve Terör3000.00
303004442006Modern Ortadoğu3000.00
303004452008Devlet Kuramları3000.00
303004462006Demokrasi Tarihi3000.00
303004472008Bürokrasi Kuramları3000.00
303004482006Liberalizm ve Muhafazakarlık3000.00
303004492008Siyaset ve Medya3000.00
303004502006Örgüt Kültürü3000.00
303004512009Kent İktisadı3000.00
303004522006Kamu Yönetiminde Etik3000.00
303004532010Küresel Kent3000.00
303004542008Küreselleşme ve Ulus-Devlet ve Siy.3000.00
303004562008Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları3000.00
303003512011Türkiye'nin Yönetsel Gerçekliği3000.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim Düşüncesi3000.00
303004552012Çevre Yönetimi3000.00
303004582012Çevre Örgütlenmesi3000.00
303003532017Kamu Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003552017Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003572017İnsan Hakları Hukuku3000.00
303003592017Türkiye' de İnsan Hakları3000.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış Sorunları3000.00
303004572017Yönetim Yargılamasının Güncel Sorunları3000.00

Seçmeli Ders IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303003122001Yön.Yeniden Yapılanma3000.00
303003162001Ceza Hukuku3000.00
303003172001Maliye Teorisi3000.00
303003182003Grup Dinamiği3000.00
303003202002Yönetime Katılma3000.00
303003232003E-Devlet ve Uygulamaları3000.00
303003242003Yerel Yönetim Tartışmaları3000.00
303003282006Liderlik3000.00
303003302006Türkiye de ve Dünya da Send.Sor.3000.00
303003312006Performans Yönetimi3000.00
303003322006İdeoloji3000.00
303003332006Siyaset Sosyolojisi3000.00
303003342006Rekabet Kurulu3000.00
303003352006Sinema ve Siyaset3000.00
303003362006Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku3000.00
303003382006Konut Sorunları ve Politikaları3000.00
303003392006Yönetim ve Siyaset3000.00
303003402008Türkiye de Milliyetcilik3000.00
303003412006Yerel Yönetim Kuramları3000.00
303003422010Kamu Politikası3000.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve Milliyetçilik3000.00
303003452008Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar3000.00
303003472010Yönetim Düşünü3000.00
303004162001Dünyada ve Türkiyede Özelleştirme3000.00
303004182001Çalışma İlişkilerinin Yeni Dinamikleri3000.00
303004192002Çalışma İlişkileri3000.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3000.00
303004212002Toplumsal Değişme Kur.3000.00
303004232003Türkiye İktisadi Gelişme Tarihi3000.00
303004242006Vergi Hukuku3000.00
303004252003Tüketici Kredileri3000.00
303004262006Bölge ve Metropoliten Alan Yönetimi3000.00
303004282006Kamu Yönetiminde Reform3000.00
303004292006Din ve Siyaset3000.00
303004302006Avrupa Birliği Sosyal Politikası3000.00
303004312006Çatışma Yönetimi3000.00
303004322006Kentsel Siyaset3000.00
303004332006Kamu Yönetiminde Denetim3000.00
303004342006Yurttaşlık ve Siyaset3000.00
303004352006Uluslararası Sosyal Politika3000.00
303004362006Mali Kuruluşlar Hukuku3000.00
303004372006Ordu ve Siyaset3000.00
303004382006Kentlileşme ve Gecekondu3000.00
303004392006Tüketicinin Korunması3000.00
303004402006Kent Mekanına Ekos.ve Ekof.Yaklaşım.3000.00
303004412006Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent3000.00
3030044220061982 Anayasası3000.00
303004432006Siyasal Şiddet ve Terör3000.00
303004442006Modern Ortadoğu3000.00
303004452008Devlet Kuramları3000.00
303004462006Demokrasi Tarihi3000.00
303004472008Bürokrasi Kuramları3000.00
303004482006Liberalizm ve Muhafazakarlık3000.00
303004492008Siyaset ve Medya3000.00
303004502006Örgüt Kültürü3000.00
303004512009Kent İktisadı3000.00
303004522006Kamu Yönetiminde Etik3000.00
303004532010Küresel Kent3000.00
303004542008Küreselleşme ve Ulus-Devlet ve Siy.3000.00
303004562008Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları3000.00
303003512011Türkiye'nin Yönetsel Gerçekliği3000.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim Düşüncesi3000.00
303004552012Çevre Yönetimi3000.00
303004582012Çevre Örgütlenmesi3000.00
303003532017Kamu Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003552017Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları3000.00
303003572017İnsan Hakları Hukuku3000.00
303003592017Türkiye' de İnsan Hakları3000.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış Sorunları3000.00
303004572017Yönetim Yargılamasının Güncel Sorunları3000.00

Türk Dili I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303001151998Türk Dili I2000.00
303001231998Yabancılar İçin Türkçe I4000.00
303001232016Yabancılar İçin Türkçe I2000.00

Türk Dili II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303001121998Türk Dili II2000.00
303001141998Yabancılar İçin Türkçe II4000.00
303001142016Yabancılar İçin Türkçe II2000.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303001171998İngilizce I2000.00
303001191998Almanca I2000.00
303001211998Fransızca I2000.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303001161998İngilizce II2000.00
303001181998Almanca II2000.00
303001201998Fransızca II2000.00

Yabancı Dil III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303002151998İngilizce III2000.00
303002171998Almanca III2000.00
303002191998Fransızca III2000.00

Yabancı Dil IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
303002161998İngilizce IV2000.00
303002181998Almanca IV2000.00
303002201998Fransızca IV2000.00