Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, eğitim-öğretimine AİBÜ 19 Ocak 1995 yılı, 12 nolu senato kararı ile 1996-1997 döneminde başlamıştır. İlgili Kanun Maddesi, senato Kararı ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği yetkisini almıştır. Yüksekokulumuzun amacı, hastalık ve kazaların yol açtığı özürler nedeni ile bağımlı olan kişilerin fiziksel fonksiyonlarını geliştirerek sosyal ve mesleki açıdan toplum içinde gelebilecekleri en üst seviyeye getirilmesi; sağlıklı kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilerek hastalık ve kazaların önlenmesi ve böylece sonradan oluşabilecek engellilik oranının azaltılması; çeşitli hastalıklardan sonraki tedavi döneminde iyileşme sürecini kısaltarak kişilerin bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarının sağlanması için yaşam boyu eğitim - öğretim ve kendini geliştirme becerisine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapistlerin yetiştirilmesidir.

Kazanılan Derece

4 yıllık akademik eğitimin ardından mezun olan kişiler 'Fizyoterapist' unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, fotoğraf, sabıka kaydı (zorunlu değildir), zarf, pul, kayıt harcını yatırdığına dair banka dekondu.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde lise diplomasına sahip olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yoktur.

Program Profili

Anataomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu temel bilgi ile donatılmış öğrenci, 1. sınıftan itibaren vaka dersleri ile aktif öğrenme programına adapte edilir. Bu yıldan itibaren meslek hakkında genel bilgiler, meslek yasası, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmaya başlar. 2. sınıfta klinik bilimler ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. 2. sınıfın sonunda, yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. 3. sınıf daha çok rehabilitasyon çalışmalarına yönelik derslerin başladığı bir yıldır. Pratik ve teorik çalışmalar paralel olarak ilerler. Yıl sonunda zorunlu yaz stajına devam edilir. 4. sınıfta ilimizdeki çeşitli hastanelerde aylık stajlara gidilir ve supervizor eşliğinde aktif hasta alınır. Bu yıl içinde çeşitli konularda seminerler, bitirme projeleri hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Okulumuzdan fizyoterapist olarak mezun olan bireyler kamu sektörü ve özel sektörde kolaylıkla iş bulma şansına sahiptir. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, dal merkezleri, spor salonları, fabrika, banka gibi kurumlarla beraber üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmak mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversite kurullarının belirlediği not ortalaması şartına sahip olan bireyler, ALES, ÜDS gibi sınavlarda başarılı oldukları taktirde açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir, yapılan bilim ve mülakat sınavlarında yeterli puanı aldıklarında üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerine devam etme şansı bulabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerde 1 veya 2 ara sınav, 1 final sınavı yapılır. Pratik derslerde en az 1 ara sınav, 1 pratik ara sınav, 1 final sınavı yapılır. Bu sınavların kaç adet olacağı ve yüzdeleri dersin hocası tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

8 dönemden oluşan 4 yıllık eğitim sürecinde derslerinde başarılı olmak, zorunlu yaz stajlarını tamamlamak, kredilerinin tamamlamak şartları aranır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu. Gölköy Kampüsü, 14280 Bolu. YO Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Şebnem AVCI

Bölüm Olanakları

Yüksekokulumuz 3000 metrekare alan üzerine kurulu kendi binasında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Binamızda her sınıf için bir derslik, pratik eğitim üniteleri mevcuttur. Bir yemekhane, öğrenciler için sosyal aktivite alanı bulunmaktadır. Bir adet masa tenisi masamız, bahçemizde 1 adet basketbol potamız mevcuttur. FTR topluluğuna üye olup sosyal faaliyetlere aktif katılım mümkündür. Her yıl yapılan öğrenci temsilcisi seçimleri sonucunda temsilci olmaya hak kazanan öğrenci okulumuzu çeşitli aktivitelerde temsil etmektedir. Kız ve erkek öğrenciler için oluşturulan basketbol, voleybol ve futbol takımlarıyla sportif faaliyetlerimize katılım mümkündür. Okulumuzda her güz dönemi başlangıcında aramıza yeni katılan öğrenciler için 'hoşgeldin' partisi, aramızdan ayrılacak olan 4. sınıf öğrencileri için de bahar dönemlerinde 'hotpack' partileri organize edilmektedir. Bunların yanı sıra piknik, baharı karşılama partileri, okul gezileri ile öğrenci ve öğretmenlerimiz iç içe sosyal aktivitelerde bulunmaktadırlar. Erasmus ve Intensive Programme ortaklıklarımız sayesinde öğrenci ve öğretmenlerimiz yurt dışına eğitim için gidebilmekte ve yurtdışından gelen misafirlerimizi ağırlayabilmekteyiz.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile hastalıklara ait yeterli klinik bilgilere sahip olma.
 • Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
 • Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
 • Egzersizin temel prensipleri ile kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.
 • Tedavi programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.

Beceri

 • En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip etme.
 • Problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.
 • Ekip çalışmasının bilincinde olup disiplin içi ve disiplinler arası iletişime önem verme.
 • Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuç doğrultusunda hasta için spesifik rehabilitasyon programını belirleyebilme.
Girişimcilik
 • Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapma.
 1. En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip etme.
 2. Problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.
 3. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
 4. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.
 5. Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.
 6. Ekip çalışmasının bilincinde olup disiplin içi ve disiplinler arası iletişime önem verme.
 7. Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.
 8. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuç doğrultusunda hasta için spesifik rehabilitasyon programını belirleyebilme.
 9. Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapma.
 10. Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile hastalıklara ait yeterli klinik bilgilere sahip olma.
 11. Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
 12. Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
 13. Egzersizin temel prensipleri ile kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.
 14. Tedavi programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 3. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 4. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 1. Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile hastalıklara ait yeterli klinik bilgilere sahip olma.
 2. Kuramsal, olgusal ve uygulama bazında, alanındaki güncel bilgileri içeren temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
 3. Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma.
 4. Egzersizin temel prensipleri ile kas-iskelet sistemi, nöromüsküler sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerine olan etkilerine ait teorik bilgilere sahip olma.
 5. Tedavi programı belirleme ve uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma.
Beceri
 1. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 4. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 6. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 3. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 4. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 5. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 6. Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
 7. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
 1. En az bir yabancı dil bilgisiyle güncel tedavi yaklaşımlarını ve akademik gelişmeleri takip etme.
 2. Problemi sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 7. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
 1. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 3. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 4. Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
 5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
 6. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 7. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 8. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
 1. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 7. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 12. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 13. Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.
 14. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 15. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 16. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
 1. Sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü, sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olma.
 2. Ekip çalışmasının bilincinde olup disiplin içi ve disiplinler arası iletişime önem verme.
 3. Etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hastalarına ve meslektaşlarına karşı adil ve eşitlikçi yaklaşımlarda olma.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 3. Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 5. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 6. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 7. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 8. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 9. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 10. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 11. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 12. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
 13. Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.
 14. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 15. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
 16. Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.
 17. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 18. Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.
 1. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden çıkan sonuç doğrultusunda hasta için spesifik rehabilitasyon programını belirleyebilme.
Girişimcilik
 1. Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapma.

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
901001051996Anatomi IZorunlu3208.00
901001071996Fizyoloji IZorunlu3205.00
901001211996Türk Dili IZorunlu2002.00
901001232005Vaka Çalışması IZorunlu1003.00
0901009992010Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
901002171996Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
901001151996İngilizce IZorunlu2002.00
0901001332011Histoloji- EmbriyolojiZorunlu1202.00
166026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
901001061996Anatomi IIZorunlu3206.00
901001081996Fizyoloji IIZorunlu3205.00
901001141996İngilizce IIZorunlu2002.00
901001162005Psikososyal RehabilitasyonZorunlu2002.00
901001182005Vaka Çalışması IIZorunlu1003.00
901001221996Türk Dili IIZorunlu2002.00
0901009982010Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
901002181996Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
0901001322011FizikZorunlu2002.00
194026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0901004232011Nörolojik Reh.Kln.Uyg.Zorunlu2405.00
0901004272011Genel Fiz.Ted.Reh.Kln.Uyg.Zorunlu2405.00
0901004992011Seçmeli VIISeçmeli Havuz Dersi2003.00
FTR0431Klinik Yaz Stajı IIZorunlu0404.00
FTR0347Pulmoner Reh. Kln. Uyg.Zorunlu2405.00
0901004302011Ortopedik Reh.Kln.Uyg.Zorunlu2405.00
1020027.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
0901004242011Pediatrik Reh. Kln. Uyg.Zorunlu2405.00
0901004282011Toplum Sağlığı ve UygulamalarıZorunlu2405.00
0901004982011Seçmeli VIIISeçmeli Havuz Dersi2003.00
FTR0342Kardiak Reh. Kln. Uyg.Zorunlu2405.00
0901004292011Ortez- Protez Kln. Uyg.Zorunlu2405.00
0901004222011Hasta Hakları ve HukukZorunlu3004.00
1316027.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
0901001372011Vucut Yapılarının Anlatım Dili1202.00
0901001352011Bilgisayar Uygulamaları1202.00
0901001292011Sağlıklı Yaşam için Egzersiz1202.00
0901001312011Rehberlik2002.00
0901001272011Resim Sanatı ve Tarihi1202.00
0901001242011Müzik Sanatı ve Tarihi1202.00
0901001262011Diksiyon1202.00
0901001282011Çevre ve Sosyal Sorumluluk2002.00
0901001302011Beden Eğitimi1202.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
0901001242011Müzik Sanatı ve Tarihi1202.00
0901001262011Diksiyon1202.00
0901001282011Çevre ve Sosyal Sorumluluk2002.00
0901001302011Beden Eğitimi1202.00
0901001372011Vucut Yapılarının Anlatım Dili1202.00
0901001272011Resim Sanatı ve Tarihi1202.00
0901001352011Bilgisayar Uygulamaları1202.00
0901001292011Sağlıklı Yaşam için Egzersiz1202.00
0901001312011Rehberlik2002.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
901002191996Mes.İngilizce I2003.00
901003172006Klinik Mikrobiyoloji2003.00
0901002412011Beslenme2003.00
0901002432011İlk Yardım1203.00
0901002392011Vucut Farkındalığı1203.00
0901002422011Patoloji2003.00
901002222006Klinik Biokimya2003.00
0901002342011Egzersiz yardıcısı olarak At1203.00
0901002362011Teknoloji ve Fizyoterapi2003.00
901002201996Mes. İngilizce II2003.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
901002201996Mes. İngilizce II2003.00
901002222006Klinik Biokimya2003.00
0901002422011Patoloji2003.00
0901002342011Egzersiz yardıcısı olarak At1203.00
0901002362011Teknoloji ve Fizyoterapi2003.00
0901002392011Vucut Farkındalığı1203.00
0901002412011Beslenme2003.00
0901002432011İlk Yardım1203.00
901002191996Mes.İngilizce I2003.00
901003172006Klinik Mikrobiyoloji2003.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
901001192005Bioistatistik2002.00
901003151996Farmakoloji2002.00
0901003252011Fizyoterapide Radyoloji2002.00
0901003272011Akademik İngilizce I2002.00
0901003292011Yaşlılarda Fizyoterapi2002.00
0901003312011Kaplıca Tedavisi1202.00
0901003332011Engellilerde Fiziksel Aktivite1202.00
0901003302011Kanserde Fizyoterapi2002.00
0901003222011Kanıta Dayalı Uygulamalar2002.00
0901003262011Akademik İngilizce II2002.00
0901003282011Fizyoterapi ve Özel Eğitim2002.00
0901003322011İşçi Sağlığı2002.00
0901003342011Halkla İlişkiler2002.00
0901003362011İletişim2002.00
901001202005Bilimsel Araştırma Yöntemleri2002.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
901001202005Bilimsel Araştırma Yöntemleri2003.00
0901003222011Kanıta Dayalı Uygulamalar2003.00
0901003262011Akademik İngilizce II2003.00
0901003282011Fizyoterapi ve Özel Eğitim2003.00
0901003302011Kanserde Fizyoterapi2003.00
0901003322011İşçi Sağlığı2003.00
0901003342011Halkla İlişkiler2003.00
0901003362011İletişim2003.00
0901003252011Fizyoterapide Radyoloji2003.00
0901003272011Akademik İngilizce I2003.00
901003151996Farmakoloji2003.00
0901003292011Yaşlılarda Fizyoterapi2003.00
0901003312011Kaplıca Tedavisi1203.00
0901003332011Engellilerde Fiziksel Aktivite1203.00
901001192005Bioistatistik2003.00

Seçmeli VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
901004152008Vaka Çalışması III1203.00
901004172008Bitirme Projesi I1203.00
0901004192011İşletme2003.00
0901004212011Fizyoterapide Organizasyon I1203.00
FTR0401Bel ve Boyun Sağlığı2003.00
FTR0403Denge ve Rehabilitasyon2003.00
901004162008Vaka Çalışması IV1203.00
901004182008Bitirme Projesi II1203.00
0901004202011Fizyoterapide Organizasyon II1203.00
FTR0402Evde Fizyoterapi ve Reh.Hizmetleri2003.00
FTR0404El Rehabilitasyonu2003.00
FTR0406Tamamlayıcı Terapiler2003.00

Seçmeli VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
901004162008Vaka Çalışması IV1203.00
901004182008Bitirme Projesi II1203.00
0901004202011Fizyoterapide Organizasyon II1203.00
FTR0402Evde Fizyoterapi ve Reh.Hizmetleri2003.00
FTR0404El Rehabilitasyonu2003.00
FTR0406Tamamlayıcı Terapiler2003.00
FTR0401Bel ve Boyun Sağlığı2003.00
FTR0403Denge ve Rehabilitasyon2003.00
901004152008Vaka Çalışması III1203.00
901004172008Bitirme Projesi I1203.00
0901004192011İşletme2003.00
0901004212011Fizyoterapide Organizasyon I1203.00