Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

A.İ.B.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 1993-1994 öğretim yılında, Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 1995 Yılında Yüksekokul olmuştur ve 1993-94 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne, 2000-2001 öğretim yılından itibaren de Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren de Spor Yöneticiliği Bölümüne öğrenci almaya başlamıştır. BESYO'nun genel amacı Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda ilk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici yetiştirmek ve ayrıca özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler ve.) görev yapabilecek lider yetiştirmektir. Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin temelleri de burada atılmaktadır. BESYO'da her sınıftan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilerek, kendileri ile hem dersleri hem de kişisel sorunları ile yakından ilgilenilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Antrenörlük Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’ce yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir Bu sınavdan yeterli puanı alan aday öğrenciler yüksek okul tarafından yapılan özel yetenek sınavında da başarılı olmak zorundadırlar. özel yetenek sınavı üzerinde ihtiyaç duyulduğu taktirde değişiklikler yapılabilmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farklı bir Yüksek Ögretim kurumundan (yatay geçiş ,2 yıllık Meslek Yüksek Okulundan vb) geçiş halinde önceki eğitim sürecinde aldığı benzer dersleri transkript kontrol edildikten sonra ögrenci Yönetim kurulu kararı ile aldıgı derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Lisans öğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla ondört dönem içinde tamamlamak zorundadır. Ondört dönem içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak bu süre sonunda bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları mezuniyet için kalan ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere programlarındaki son iki sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır.

Program Profili

Antrenörlük Eğitimi bölümü, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşlarında ve örgütlerinde Antrenör ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştiren evrensel bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi Türk sporuna sportif branşlarda değişik kademeler için uzman eğitici eleman yetiştirmek ve Türk sporunu kalifiye eğiticilerle bilimsel temellere kavuşturmaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünü bitirenler, GSGM Eğitim Dairesi veya ilgili federasyonların uygun gördüğü kademeden antrenörlük belgesi alırlar. Mezunlar, kamu ve özel kulüplerin takımlarında antrenörlük, kondisyonerlik yapabilirler, sağlık kulüpleri, fiziksel uygunluk ve sağlıklı yaşam merkezleri (fitness) gibi kuruluşlarda, özel okullarda sözleşmeli uzman antrenör olarak çalışabilirler. Ayrıca bireysel antrenörlük ve fitness eğitmenliği yapma şansları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar ve proje ödevleride de ayrıca yapılabilir. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puan D. Ders Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız)

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gölköy Kampüsü / BOLU - 14280 Tel: 0374 253 45 71 Fax: 0374 253 46 36

Bölüm Olanakları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gölköy kampusunda bulunmakta ve halen 31 akademik personel, 10 idari personel ve 560 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerini bünyesinde bulunduran yüksekokulumuz, fiziksel donanımı ile üniversitemizde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. BESYO’nun kuruluşundaki bina ve iç donanımının tamamı İzzet Baysal Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Mevcut Durum: AİBÜ Gölköy kampüsünde spor kompleksi için ayrılan alanda kompleksi oluşturan yapılar, önlerinde öğrenci, öğretim üyesi ve konukların kullanabileceği otopark imkanları düşünülerek yerleştirilmiştir. Tesislerin etrafında ayrıca oturma ve açık dinlenme alanları oluşturulmuştur. Kompleksin kuzeyinden başlayan ve kampüs çevresindeki meşe ormanlarının etrafından dolaşan farklı uzunlukta etaplar içeren “hayat yolu” parkuru bulunmaktadır. Yüksekokulumuz Gölköy Kampüsü ortasında üç katlı merkez binası, yanlarında toplam oyun alanı 1800 m2 olan iki salondan oluşmaktadır. Bina içinde kütüphane, ders salonları, laboratuar, modern soyunma odaları, sauna, öğrenci kantini, idari ve öğretim elemanları ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca 1500 m2’lik oyun alanı, 3 dershane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu / dans salonu içeren 3’üncü spor salonu kullanıma açılmıştır. Ayrıca, açık oyun alanları olarak, sentetik yüzeyli futbol sahası, bu futbol sahasının etrafında 4 kulvarlı tartan koşu pisti, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, tenis kortları ve Gölköy çevresinde BESYO ve bazı kuruluşların (DSİ, Çevre Koruma Vakfı ve Belediye) iş birliği ile yapılmış olan yürüyüş ve egzersiz parkuru vardır. İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde ise, halk oyunları ve dans derslerinde kullanılan bir dans salonu mevcuttur. 6 kulvarlı 25 m ve çocuk eğitim havuzu bulunan "Yüzme Havuzu" kullanıma açılmıştır


Program Çıktıları

Bilgi

 • Antrenman Bilgisi,Spor Fizyolojisi,İnsan Anatomisi,Sporcu Beslenmesi vb alanlarda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Antrenörlük çözümleri ile kullanabilmesi
 • Bireysel veya takım sporlarında etkin çalışabilme,etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alma özgüven kazanma

Beceri

 • Bireysel yada takım çalışmalarında iletişim becerisi,grubu yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olma
 • Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Antrenörlük alanında uygulamalar içingerekli olana modern ,teknolojik araçları seçme ve kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak
Girişimcilik
 • Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak
 1. Antrenman Bilgisi,Spor Fizyolojisi,İnsan Anatomisi,Sporcu Beslenmesi vb alanlarda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Antrenörlük çözümleri ile kullanabilmesi
 2. Bireysel veya takım sporlarında etkin çalışabilme,etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alma özgüven kazanma
 3. Bireysel yada takım çalışmalarında iletişim becerisi,grubu yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olma
 4. Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 5. Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak
 6. Antrenörlük alanında uygulamalar içingerekli olana modern ,teknolojik araçları seçme ve kullanabilme.
 7. Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak
 8. Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak
 9. Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 6. Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 1. Antrenman Bilgisi,Spor Fizyolojisi,İnsan Anatomisi,Sporcu Beslenmesi vb alanlarda yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Antrenörlük çözümleri ile kullanabilmesi
 2. Bireysel veya takım sporlarında etkin çalışabilme,etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alma özgüven kazanma
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 1. Bireysel yada takım çalışmalarında iletişim becerisi,grubu yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olma
 2. Fiziksel ve fizyolojik testlerde uygulamada yeterli olma, veri toplama, ölçüm alınan gruba ait referans değerleri ile test değerlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 1. Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
 1. Antrenörlük alanında uygulamalar içingerekli olana modern ,teknolojik araçları seçme ve kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 4. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
 1. Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 3. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 5. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 6. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 1. Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak
Girişimcilik
 1. Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403001232003Anatomi FizyolojiZorunlu4005.00
1403001292007Genel CimnastikZorunlu1204.00
1403001112000Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2005.00
1403001012000Spor Bilimine GirişZorunlu3004.00
1403009992010Seçmeli Spor ISeçmeli Havuz Dersi2204.00
124022.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403001202009Atletizm IZorunlu1207.00
1403001222003KinesiyolojiZorunlu3006.00
1403001122000Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2003.00
1403009972010Seçmeli Ders ISeçmeli Havuz Dersi3005.00
92021.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403002202009Spor SosyolojisiZorunlu3005.00
30005.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403003172009Antrenman Bilimi IZorunlu3004.00
1403003152009Sporda Fiz.ve Fizy.Ölç.ve Değ.Zorunlu2205.00
1403008982010Uzmanlık I Teknik ve TaktikSeçmeli Havuz Dersi3005.00
82014.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403003142009Sporda Öğretim YöntemleriZorunlu2203.00
1403003162009Antrenman Bilimi IIZorunlu3006.00
1403003082009Çocuk, Spor ve Yetenek SeçimiZorunlu3005.00
1403008972010Uzmanlık II Teknik ve TaktikSeçmeli Havuz Dersi3005.00
112019.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403004092009Spor PsikolojisiZorunlu3007.00
1403004112009Araştırma ProjesiZorunlu2207.00
1403004032000Sporda Yön.Teş.ve Org.Zorunlu3007.00
1403008962010Uzmanlık IIISeçmeli Havuz Dersi3005.00
112026.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1403004102009Antrenörlük StajıZorunlu2408.00
1403004122009Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleriZorunlu3006.00
1403008952010Uzmanlık IVSeçmeli Havuz Dersi3005.00
84019.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3005.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3005.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3005.00
1403005031998Temel Biyokimya3005.00
1403005041998Kadın ve Spor3005.00
1403005061998Antropometri3005.00
1403005091998İstatistik3005.00
1403005111998Fizik Kondisyon3005.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3005.00
1403005171998Hareket Eğitimi3005.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3005.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3005.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2205.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4005.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3005.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3005.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3005.00
1403007372008Sürat Antremanı3005.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2205.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3005.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2205.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3005.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2025.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3005.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders IX

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002102000Bilgisayar Eğitimi II3000.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007352008Kuvvet Antremanı3000.00
1403007362008Dayanıklılık Antremanı3000.00
1403007372008Sürat Antremanı3000.00
1403007382009Kondisyon Antremanı ve Metotları2200.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00

Seçmeli Ders XI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1401004702009Karşılaştırmalı Eğitim (M. B. S.)3000.00
1401005161998Zih.Engellilerde Bed.Eğt. ve Oyun Öğr.3000.00
1401007082007Badminton2200.00
1403005011998Sağlık ve İnsan3000.00
1403005021998İleri Zihinsel Haz. ve Motivasyonel Yak.3000.00
1403005031998Temel Biyokimya3000.00
1403005041998Kadın ve Spor3000.00
1403005061998Antropometri3000.00
1403005091998İstatistik3000.00
1403005111998Fizik Kondisyon3000.00
1403005121998Olimpik ve Modern Spor Dalları3000.00
1403005171998Hareket Eğitimi3000.00
1403005201998Temel Hakemlik Eğitimi3000.00
1403005221998Sağlık Bilgisi3000.00
1403005281998Fiziksel Uygunluk2200.00
1403005291998Antranörlüğün Sosyal ve Felsefesi Tem.4000.00
1403007332008Spor Bilimlerinde İstatistik3000.00
1403007392009Ergojenik Yardımcılar ve Doping3000.00
1403007402009Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü2200.00
1403007412009Antrenör Eğitiminde Liderlik3000.00
1403007422009Engelliler için Hareket Eğitimi ve Spor2020.00
1403007432009Özel Gruplarda Egzersiz3000.00
1405003062004Rekreasyon Liderliği3000.00
1405003072004Engellilerde Spor3000.00
1405004032004Örgütsel Davranış3000.00
1405004042004Spor Yönet Özel Konular3000.00
1405004062004Spor Tesisleri Planlaması ve İşl.3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005582005Personel Yönetimi I3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1401001111998Öğretmenlik Mesleğine Giriş3000.00
1403001182000Okul Deneyimi I1400.00
101002181998Öğretimde Plan. ve Değer.3200.00
1401002111998Gelişim ve Öğrenme3000.00
101003111998Öğretim Tek.ve Materyal Geliştirme2200.00
101003121998Sınıf Yönetimi2200.00
1401003081998Özel Öğretim Yöntemleri I2200.00
1401004031998Okul Deneyimi II1400.00
1401004041998Rehberlik3000.00

Seçmeli Spor I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002132003Atletizm II3004.00
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)2204.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)2204.00
1403005371998Artistik Cimnastik2204.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)2204.00
1403007462009Futsal2204.00
1403007472009Atletizim II2204.00

Seçmeli Spor II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002132003Atletizm II3000.00
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)2200.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)2200.00
1403005371998Artistik Cimnastik2200.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)2200.00
1403007462009Futsal2200.00
1403007472009Atletizim II2200.00

Seçmeli Spor III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403002132003Atletizm II3000.00
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)2200.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)2200.00
1403005371998Artistik Cimnastik2200.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)2200.00
1403007462009Futsal2200.00
1403007472009Atletizim II2200.00

Seçmeli Spor IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)2200.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)2200.00
1403005371998Artistik Cimnastik2200.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)2200.00
1403005711998Atletizm I1400.00
1403005721998Atletizm II1400.00
1403002132003Atletizm II3000.00
1403005301998İleri Kayak (Kuzey Disiplini)2200.00
1403005311998İleri Kayak (Alp Disiplini)2200.00
1403005371998Artistik Cimnastik2200.00
1403005461998Kayak II (Mukavemat Kayağı)2200.00
1403007462009Futsal2200.00
1403007472009Atletizim II2200.00

Uzmanlık Alanı IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005871998Hentbol Uzmanlık I3000.00
1403005881998Hentbol Uzmanlık II3000.00
1403005891998Hentbol Uzmanlık III3000.00
1403005901998Hentbol Uzmanlık IV3000.00
1403005911998Basketbol Uzmanlık I3000.00
1403005921998Basketbol Uzmanlık II3000.00
1403005931998Basketbol Uzmanlık III3000.00
1403005941998Basketbol Uzmanlık IV3000.00
1403005951998Voleybol Uzmanlık I3000.00
1403005961998Voleybol Uzmanlık II3000.00
1403005971998Voleybol Uzmanlık III3000.00
1403005981998Voleybol Uzmanlık IV3000.00
1403005991998Futbol Uzmanlık I3000.00
1403006011998Futbol Uzmanlık III3000.00
1403006001998Futbol Uzmanlık II3000.00
1403006021998Futbol Uzmanlık IV3000.00
1403006031998Artistik Jimnastik Uzmanlık I3000.00
1403006041998Artistik Jimnastik Uzmanlık II3000.00
1403006051998Artistik Jimnastik Uzmanlık III3000.00
1403006061998Artistik Jimnastik Uzmanlık IV3000.00
1403006071998Badminton Uzmanlık I3000.00
1403006081998Badminton Uzmanlık II3000.00
1403006091998Badminton Uzmanlık III3000.00
1403006101998Badminton Uzmanlık IV3000.00
1403006671998Tenis Uzmanlık I3000.00
1403006681998Tenis Uzmanlık II3000.00
1403006691998Tenis Uzmanlık III3000.00
1403006701998Tenis Uzmanlık IV3000.00
1403006711998Yüzme Uzmanlık I3000.00
1403006721998Yüzme Uzmanlık II3000.00
1403006731998Yüzme Uzmanlık III3000.00
1403006741998Yüzme Uzmanlık IV3000.00
1403007231998Atletizm Uzmanlık I3000.00
1403007241998Atletizm Uzmanlık II3000.00
1403007251998Atletizm Uzmanlık III3000.00
1403007261998Atletizm Uzmanlık IV3000.00
1403006921998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık II3000.00
1403006911998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık I3000.00

Uzmanlık I Teknik ve Taktik

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005871998Hentbol Uzmanlık I3005.00
1403005911998Basketbol Uzmanlık I3005.00
1403005951998Voleybol Uzmanlık I3005.00
1403005991998Futbol Uzmanlık I3005.00
1403006031998Artistik Jimnastik Uzmanlık I3005.00
1403006071998Badminton Uzmanlık I3005.00
1403006311998Kayak Uzmanlık I3005.00
1403006671998Tenis Uzmanlık I3005.00
1403006711998Yüzme Uzmanlık I3005.00
1403006791998Güreş Uzmanlık I3005.00
1403006911998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık I3005.00
1403007231998Atletizm Uzmanlık I3005.00

Uzmanlık II Teknik ve Taktik

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005881998Hentbol Uzmanlık II3005.00
1403005921998Basketbol Uzmanlık II3005.00
1403005961998Voleybol Uzmanlık II3005.00
1403006001998Futbol Uzmanlık II3005.00
1403006041998Artistik Jimnastik Uzmanlık II3005.00
1403006081998Badminton Uzmanlık II3005.00
1403006321998Kayak Uzmanlık II3005.00
1403006681998Tenis Uzmanlık II3005.00
1403006721998Yüzme Uzmanlık II3005.00
1403006801998Güreş Uzmanlık II3005.00
1403006921998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık II3005.00
1403007241998Atletizm Uzmanlık II3005.00

Uzmanlık III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005891998Hentbol Uzmanlık III3005.00
1403005931998Basketbol Uzmanlık III3005.00
1403005971998Voleybol Uzmanlık III3005.00
1403006011998Futbol Uzmanlık III3005.00
1403006051998Artistik Jimnastik Uzmanlık III3005.00
1403006091998Badminton Uzmanlık III3005.00
1403006331998Kayak Uzmanlık III3005.00
1403006691998Tenis Uzmanlık III3005.00
1403006731998Yüzme Uzmanlık III3005.00
1403006811998Güreş Uzmanlık III3005.00
1403006931998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık III3005.00
1403007251998Atletizm Uzmanlık III3005.00

Uzmanlık IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1403005901998Hentbol Uzmanlık IV3005.00
1403005941998Basketbol Uzmanlık IV3005.00
1403005981998Voleybol Uzmanlık IV3005.00
1403006021998Futbol Uzmanlık IV3005.00
1403006061998Artistik Jimnastik Uzmanlık IV3005.00
1403006101998Badminton Uzmanlık IV3005.00
1403006341998Kayak Uzmanlık IV3005.00
1403006701998Tenis Uzmanlık IV3005.00
1403006741998Yüzme Uzmanlık IV3005.00
1403006821998Güreş Uzmanlık IV3005.00
1403006941998Vücut Geliştirme ve Fitness Uzmanlık IV3005.00
1403007261998Atletizm Uzmanlık IV3005.00