Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

1995 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Spor Yöneticiliği Bölümü, 2003-2004 öğretim yılından bu yana dört yıllık lisans programını yürütmeye devam etmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Spor Yöneticiliği Bölümü'nde her sınıftan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilerek, kendilerinin hem dersleri hem de kişisel sorunları ile yakından ilgilenilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Spor Yöneticiliği alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’ce yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir Bu sınavdan yeterli puanı alan aday öğrenciler yüksek okul tarafından yapılan özel yetenek sınavında da başarılı olmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farklı üniversitelerin spor yöneticiliği programlarından gelen öğrenciler için yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Lisans öğrencileri, yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla ondört dönem içinde tamamlamak zorundadır. Ondört dönem içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak bu süre sonunda Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları mezuniyet için kalan ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere programlarındaki son iki sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır.

Program Profili

Spor yöneticiliği bölümü, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşlarında ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek bilimsel temellere dayalı öğrenci yetiştiren evrensel bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrenciler, fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, belediyelerin alan ile ilgili birimlerine, büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetiminden, KPSS sınavından yeterli puanı almaları halinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerine atanmaları gibi geniş bir yelpazede iş olanağına sahip olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar ve proje ödevleri de ayrıca yapılabilir. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız)

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Gölköy Kampüsü / BOLU - 14280 Tel: 0374 253 45 71 Fax: 0374 253 46 36

Bölüm Olanakları

Spor Yöneticiliği Bölümü'nde 1 profesör, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 12 akademik personel bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise 150'dir. Spor Yöneticiliği bölümü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Bu imkanlar; AİBÜ Gölköy Kampüsü'nde spor kompleksi için ayrılan alanda kompleksi oluşturan yapılar, önlerinde öğrenci, öğretim üyesi ve konukların kullanabileceği otopark imkanları düşünülerek yerleştirilmiştir. Tesislerin etrafında ayrıca oturma ve açık dinlenme alanları oluşturulmuştur. Kompleksin kuzeyinden başlayan ve kampüs çevresindeki meşe ormanlarının etrafından dolaşan farklı uzunlukta etaplar içeren “hayat yolu” parkuru bulunmaktadır. Yüksekokul Gölköy Kampüsü ortasında üç katlı merkez binası, yanlarında toplam oyun alanı 1800 m2 olan iki salondan oluşmaktadır. Bina içinde kütüphane, ders salonları, laboratuar, modern soyunma odaları, sauna, öğrenci kantini, idari ve öğretim elemanları ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca 1500 m2’lik oyun alanı, 3 dershane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu / dans salonu içeren 3’üncü spor salonu kullanıma açıktır. Ayrıca, açık oyun alanları olarak, sentetik yüzeyli futbol sahası, bu futbol sahasının etrafında 4 kulvarlı tartan koşu pisti, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, tenis kortları ve Gölköy çevresinde BESYO ve bazı kuruluşların (DSİ, Çevre Koruma Vakfı ve Belediye) iş birliği ile yapılmış olan yürüyüş ve egzersiz parkuru vardır. İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde ise, halk oyunları ve dans derslerinde kullanılan bir dans salonu mevcuttur. 6 kulvarlı 25 m ve çocuk eğitim havuzu bulunan "Yüzme Havuzu" kullanıma açılmıştır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
 • Türkiye ve diğer ülkelerdeki spor örgütleri arasındaki farklılıkları açıklayabilme

Beceri

 • Spor yöneticiliğine ilişkin araştırma yapabilme
 • Spor yönetimi alanında organizasyonlar düzenleyebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Spor organizasyonlarında yönetimsel sorumluluk alabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Spor alanında karşılaşılaşabileceği yeni durumlara çözüm üretebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İletişim ve sosyal becerileri etkili bir şekilde kullanabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Spor Yönetimi alanına özgü bilgi ve becerileri organizasyonlarda etkili bir şekil kullanabilme
Girişimcilik
 • Spor organizasyonlarında sorumluluk almaya istekli olabilme
 1. Spor yöneticiliğine ilişkin araştırma yapabilme
 2. Spor yönetimi alanında organizasyonlar düzenleyebilme
 3. Spor organizasyonlarında yönetimsel sorumluluk alabilme
 4. Spor alanında karşılaşılaşabileceği yeni durumlara çözüm üretebilme
 5. İletişim ve sosyal becerileri etkili bir şekilde kullanabilme
 6. Spor Yönetimi alanına özgü bilgi ve becerileri organizasyonlarda etkili bir şekil kullanabilme
 7. Spor organizasyonlarında sorumluluk almaya istekli olabilme
 8. Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
 9. Türkiye ve diğer ülkelerdeki spor örgütleri arasındaki farklılıkları açıklayabilme
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
 1. Spor yöneticiliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
 2. Türkiye ve diğer ülkelerdeki spor örgütleri arasındaki farklılıkları açıklayabilme
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 1. Spor yöneticiliğine ilişkin araştırma yapabilme
 2. Spor yönetimi alanında organizasyonlar düzenleyebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
 2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
 1. Spor organizasyonlarında yönetimsel sorumluluk alabilme
Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 1. Spor alanında karşılaşılaşabileceği yeni durumlara çözüm üretebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 1. İletişim ve sosyal becerileri etkili bir şekilde kullanabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
 4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
 5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 1. Spor Yönetimi alanına özgü bilgi ve becerileri organizasyonlarda etkili bir şekil kullanabilme
Girişimcilik
 1. Spor organizasyonlarında sorumluluk almaya istekli olabilme

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405001052003Spor Bilimlerinin TemelleriZorunlu3004.00
1405001072003İktisada GirişZorunlu3004.00
1405001032003Yönetim BilimiZorunlu3001.00
90009.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405001122003Genel MuhasebeZorunlu3004.00
1405001022003Kamu YönetimiZorunlu3005.00
1405001062003Spor TarihiZorunlu3005.00
90014.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405002032004Kişiler ve Örgütlerarası İletişimZorunlu3001.00
1405002052004Spor YönetimiZorunlu3005.00
1405002072004Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
1405002212008Pazarlama İlkeleriZorunlu3004.00
1405009002010Seçmeli Ders ISeçmeli Havuz Dersi30033.00
140045.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405002082004Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
1405002222008BilgisayarZorunlu3001.00
1405002022004Spor PsikolojisiZorunlu3006.00
1405002062004Uluslararası Spor Org.ve Olim.Zorunlu3005.00
110014.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405003012004Araştırma TeknikleriZorunlu3004.00
1405003032004Spor PazarlamasıZorunlu3004.50
1405003072004Engellilerde SporZorunlu3004.00
1405003052004Rekreasyon, Turizm ve SporZorunlu3005.00
120017.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405003082004İstatistikZorunlu3004.00
1405003062004Rekreasyon LiderliğiZorunlu3004.00
1405003022004Spor SosyolojisiZorunlu3004.00
1405003042004Yönetimde ve Sporda EtikZorunlu3004.00
120016.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405004032004Örgütsel DavranışZorunlu3004.00
1405004052008Alan UygulamasıZorunlu28012.00
58016.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1405004122009Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu22010.00
1405004042004Spor Yönet Özel KonularZorunlu3004.00
1405004062004Spor Tesisleri Planlaması ve İşl.Zorunlu3006.00
82020.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli Ders I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları30033.00
1405005052001Medya ve Spor30033.00
1405005072001Liderlik30033.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe30033.00
1405005102005Spor Ekonomisi30033.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim30033.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik30033.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler30033.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler30033.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim30033.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi30033.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi30033.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl30033.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama30033.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık30033.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.30033.00
1405005232005Spor Endüstrisi30033.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler30033.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku30033.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları30033.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi30033.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik30033.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik30033.00
1405005622010Fitness Yönetimi30033.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması30033.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı30033.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam22033.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi30033.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi30033.00

Seçmeli Ders II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders IX

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders VII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders VIII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders X

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders XI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00

Seçmeli Ders XII

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1405005022001Klüp Yapısı Yönetimi ve Sorunları3000.00
1405005052001Medya ve Spor3000.00
1405005072001Liderlik3000.00
1405005092010Spor Örgütlerinde Muhasebe3000.00
1405005102005Spor Ekonomisi3000.00
1405005112005Rekreasyon Programlama ve Yönetim3000.00
1405005122005Sporda Kural Uyg.ve Etik3000.00
1405005132005Sporda Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005142005Yönetimde Çağdaş Gelişmeler3000.00
1405005162005Olimpizm ve Olimpik Eğitim3000.00
1405005172010Sporda Finans Yönetimi3000.00
1405005182005Spor Sektöründe Satış İletişimi3000.00
1405005192010Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve Sponsorl3000.00
1405005202005Sporda Sosyal Pazarlama3000.00
1405005212005Spor Sektöründe Grafik ve Yayıncılık3000.00
1405005222005Spor Ekonomisinde Yas.Düz.3000.00
1405005232005Spor Endüstrisi3000.00
1405005242005Spor ve Halkla İlişkiler3000.00
1405005502005İş ve sosyal Güvenlik Hukuku3000.00
1405005522005İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları3000.00
1405005562005Toplam Kalite Yönetimi3000.00
1405005602005Grup Dinamiği ve Liderlik3000.00
1405005612005Eğitimsel Liderlik3000.00
1405005622010Fitness Yönetimi3000.00
1405005632010Sporda Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması3000.00
1405005642010Sporda Tüketici Davranışı3000.00
1405005652010Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim Uygulam2200.00
1405005662010İnsan Kaynakları Yönetimi3000.00
1405005672010Çatışma ve Stres Yönetimi3000.00