Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Fakültenin Kuruluş kararında altı Anabilim Dalı ile birlikte açılmış olup, 2008-2009 Öğretim yılında 27 Öğrenci alarak Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlarda yeterli başarıyı göstermiş olmalıdırlar. Üniversite tarafından onaylanmış öğrenci değişim programları ile gelen öğrenciler ise Ders Planında belirtilmiş derslere kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

20. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin temelini sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 21. yüzyılın da en önemli mühendislik dallarından biridir. Teknolojik gelişmelerdeki lider konumunu halen devam ettiren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, üniversite çağındaki gençlerin ilk tercihleri arasındadır. Mezunlar özel sektörde ve kamuda iyi koşullarda iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Telekomünikasyon, Enerji Üretimi İletimi ve Dağıtımı, Bilişim, Askeri Elektronik Sanayi, Otomasyon, Araştırma ve Geliştirme, Üretim ve Pazarlama, Akademisyenlik, Gömülü Sistemler, Uzay ve Havacılık, Robotik, Elektrikli Ev Aletleri Tasarımı ve Üretimi, Test, Ölçme ve Kontrol,Tıp Elektroniği.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bu bölümden öğrenci kabul eden diğer programların yüksek lisans ve doktora derecelerine başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci kayıt olduğu dersin ilgili öğretim üyesinin belirleyeceği sınav programından başarılı olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek için programın başarılı bir şekilde tamamlanması ve endüstride 60 iş günü staj yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin 8. yarıyılda danışman hocası ile birlikte belirlediği bir konu üzerine proje ve bu projeye yönelik sözlü sunum yapması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU - TÜRKİYE Tel: 03742541000/2632 e-mail:bekiroglu_e@ibu.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Oğuz Üstün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Gölköy Yerleşkesi BOLU - TÜRKİYE Tel: 03742541000/2633 e-mail:oguzustun@ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde 4 Kadrolu Öğretim Üyesi (2 Doçent, 2 Yrd. Doç. ), 40/b Kapsamında Bir Öğretim Üyesi ( Prof. Dr.), 3 Arş. Gör.( 2 Tanesi 35. madde kapsamında doktora yapıyor, 1 tanesi yüksek lisans yapıyor ) bulunmaktadır. Bölümün Bilgisayar, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Temel Elektrik Elektronik, Devre Analizi Laboratuarları bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin ders gördüğü bütün dersliklerde duvar bilgisayarı ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Elektrik Elektronik Mühendisliği ve ilgili temel bilimler alanında güçlü teorik bilgiye sahip olma.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgileri ve temel bilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 • Mühendislik problemlerini belirleyip formüle edebilme ve analiz etme becerisi.
 • Bir sistemi modern bilgisayar analiz yöntemlerini kullanarak, modelleme ve tasarlayabilme becerisi.
 • Elektrik Elektronik Mühendisliğinde kullanılan elemanları tanıma, deney tasarlama, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisi.
 • Bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği.
 • Bilgiye ulaşmak için literatür taraması yapabilme, ilgili metinleri inceleyip anlayabilme.
 • Sahip olunan bilgi ve becerilerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olma.
 • Etkin şekilde iletişim kurabilme yetkinliği.
 • Mühendislik alanındaki evrensel problemleri takip edebilme ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.
 • Evrensel boyutta güncel mühendislik problemlerinin farkında olma, girişimci ve yenilikçi olma.

Beceri

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Girişimcilik
 1. Elektrik Elektronik Mühendisliği ve ilgili temel bilimler alanında güçlü teorik bilgiye sahip olma.
 2. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri ve temel bilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 3. Mühendislik problemlerini belirleyip formüle edebilme ve analiz etme becerisi.
 4. Bir sistemi modern bilgisayar analiz yöntemlerini kullanarak, modelleme ve tasarlayabilme becerisi.
 5. Elektrik Elektronik Mühendisliğinde kullanılan elemanları tanıma, deney tasarlama, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisi.
 6. Bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği.
 7. Bilgiye ulaşmak için literatür taraması yapabilme, ilgili metinleri inceleyip anlayabilme.
 8. Sahip olunan bilgi ve becerilerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olma.
 9. Etkin şekilde iletişim kurabilme yetkinliği.
 10. Mühendislik alanındaki evrensel problemleri takip edebilme ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.
 11. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.
 12. Evrensel boyutta güncel mühendislik problemlerinin farkında olma, girişimci ve yenilikçi olma.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
 2. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 1. Elektrik Elektronik Mühendisliği ve ilgili temel bilimler alanında güçlü teorik bilgiye sahip olma.
 2. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri ve temel bilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 3. Mühendislik problemlerini belirleyip formüle edebilme ve analiz etme becerisi.
 4. Bir sistemi modern bilgisayar analiz yöntemlerini kullanarak, modelleme ve tasarlayabilme becerisi.
 5. Elektrik Elektronik Mühendisliğinde kullanılan elemanları tanıma, deney tasarlama, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisi.
 6. Bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği.
 7. Bilgiye ulaşmak için literatür taraması yapabilme, ilgili metinleri inceleyip anlayabilme.
 8. Sahip olunan bilgi ve becerilerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olma.
 9. Etkin şekilde iletişim kurabilme yetkinliği.
 10. Mühendislik alanındaki evrensel problemleri takip edebilme ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.
 11. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.
 12. Evrensel boyutta güncel mühendislik problemlerinin farkında olma, girişimci ve yenilikçi olma.
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 3. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 4. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 5. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 6. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 7. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 8. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 2. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 3. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 6. Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
 7. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 8. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 9. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 10. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 2. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 3. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 4. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 5. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 6. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 7. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 8. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 9. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 10. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 5. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 6. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 7. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 8. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 9. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 3. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 4. Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Girişimcilik

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903001022009Elektrik-Elektronik Mühendisliğine GirişZorunlu2002.00
1903001032010Fizik IZorunlu3026.00
1903001052010KimyaZorunlu3026.00
1903001072010Matematik IZorunlu3206.00
1903001132008Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
1903001152008Türk Dili IZorunlu2002.00
1903001972011Yabancı Dil ISeçmeli Havuz Dersi2002.00
1903001992013Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3004.00
202430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903001042010Fizik IIZorunlu3026.00
1903001082010Matematik IIZorunlu3206.00
1903001092010Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimZorunlu1204.00
1903001102008Lineer CebirZorunlu3004.00
1903001122008Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
1903001142008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1903001962011Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
1903001982013Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3004.00
194230.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903002022009C ProgramlamaZorunlu2206.00
1903002052009Devre Analizi IZorunlu4027.00
1903002092011Diferansiyel DenklemlerZorunlu4005.00
1903002122009Kompleks AnalizZorunlu3004.00
1903002172011Modern FizikZorunlu3004.00
1903002992011Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3004.00
192230.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903002012009Bilgisayar Destekli Analiz ProgramlarıZorunlu1204.00
1903002062009Devre Analizi IIZorunlu4027.00
1903002072009Olasılık ve İstatistikZorunlu3004.00
1903002202011Analog Elektronik IZorunlu3026.00
1903002222011Elektromanyetik TeoriZorunlu4005.00
1903002982011Seçmeli IISeçmeli Havuz Dersi3004.00
182430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903003152011Sayısal Elektronik IZorunlu3025.00
1903003172011Analog Elektronik IIZorunlu3025.00
1903003192011Elektromanyetik DalgalarZorunlu3003.00
1903003212011Elektrik Makinaları IZorunlu3025.00
1903003992011Seçmeli IIISeçmeli Havuz Dersi3004.00
1903013012010Sinyaller ve SistemlerZorunlu3003.00
1903003352013Staj - IZorunlu0005.00
180630.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903003222011Elektrik Makinaları IIZorunlu3026.00
1903003242011Kontrol SistemleriZorunlu3206.00
1903003262011Sayısal Elektronik IIZorunlu3026.00
1903003962011Seçmeli IVSeçmeli Havuz Dersi3004.00
1903023022010Nümerik AnalizZorunlu3004.00
1903023162010Sayısal Sinyal İşlemeZorunlu3004.00
182430.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903004132011Mühendislik Tasarımı IZorunlu2205.00
1903004992011Seçmeli VSeçmeli Havuz Dersi3004.00
1903004352013Staj - IIZorunlu0005.00
52014.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1903004162011Mühendislik Tasarımı IIZorunlu22010.00
1903004982011Seçmeli VISeçmeli Havuz Dersi3004.00
52014.00

Seçmeli Dersler

Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903002212011Mühendislik Mekaniği3004.00
1903002232011Termodinamik3004.00
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3004.00
MIM0001Serbest El Çizimi3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3004.00

Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3004.00
MIM0001Serbest El Çizimi3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine Giriş3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri3004.00
1903002242011Mesleki Yabancı Dil I3004.00
1903002262011Yabancı Dilde Okuma Konuşma3004.00

Seçmeli III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903003232011Mesleki Yabancı Dil II3004.00
1903003252011İş Hayatı İçin Yabancı Dil3004.00

Seçmeli IV

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903003322011Mühendislik Ekonomisi3004.00
1903003342011Proje Planlama ve Yönetimi3004.00
1903002112009İş Analizi ve Değerlendirme3004.00

Seçmeli V

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903004452011Güç Sistem Analizi I3004.00
1903004472011Güç Sistemlerinde Koruma3004.00
1903004492011Robotik Sistemler3004.00
1903004512011Mekatronik Sistemler3004.00
1903004532011Analog Haberleşme3004.00
1903004552011Haberleşme Sistemleri3004.00
1903004572011Biyomedikal Mühendisliğine Giriş3004.00
1903004592011Biyomedikal Sinyal İşleme3004.00
1903004612011Mikrodalgalar I3004.00
1903004632011Antenler ve Yayılma3004.00
1903004652011Mikroişlemciler I2024.00
1903004672011Programlanabilir Mantık Denetleyiciler2024.00
1903004692011Elektrik Tesisleri Projesi2024.00
1903004712011Geniş Ölçekli Tüm Devre Tasarımı2024.00
1903004732011Ayrık Zamanlı Sistemler3004.00
1903004752011Bilgisayar Mimarisi2204.00
1903004772011Bilgisayar Ağlarına Giriş2204.00
1903004792011Nesneye Yönelik Programlama2204.00
1903004812011Veri Haberleşmesi3004.00
1903004832011Uzman Sistemler3004.00
1903004852011Sayısal Filtreler2024.00
1903004872011Görüntü İşleme Temellleri3004.00
1903004882011Tıp Elektroniği3004.00
1903013122010Güç Sistem Analizi I3004.00
1903004412011Güç Elektroniği I2024.00
1903004432011Elektrik Makinalarının Tasarımı2024.00

Seçmeli VI

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903002152010Elektrik Elektronik Ölçmeleri2024.00
1903004462011Güç Sistem Analizi II3004.00
1903004482011Yüksek Gerilim Tekniği3004.00
1903004502011Robot Kontrolü2024.00
1903004522011Hidrolik ve Pnomatik sistemler2024.00
1903004542011Sayısal Haberleşme3004.00
1903004562011Haberleşme Teorisi3004.00
1903004582011Biyomedikal Görüntü İşleme2024.00
1903004602011Biyomedikal Enstrümantasyon3004.00
1903004622011Mikrodalgalar II3004.00
1903004642011Radar Sistemleri3004.00
1903004662011Mikroişlemciler II2024.00
1903004682011Enerji Dağıtımı3004.00
1903004702011Fiber Optik Haberleşme Sistemleri3004.00
1903004722011Süreç Denetimi2024.00
1903004742011Nonlineer Kontrol Sistemleri3004.00
1903004762011Veri Yapıları2204.00
1903004782011İşletim Sistemleri2204.00
1903004802011RF Haberleşme Sistemleri2024.00
1903004822011Mobil Haberleşme Sistemleri3004.00
1903004842011Ölçme ve Enstrümantasyon2024.00
1903004862011Sayısal Ses İşleme2024.00
1903004882011Tıp Elektroniği3004.00
1903013102010Güç Elektroniği II2204.00
1903004442011Elektrik Enerji Kullanımı2024.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903001172008İngilizce I2002.00
1903001192008Almanca I2002.00
1903001212008Fransızca I2002.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1903001162008İngilizce II2002.00
1903001182008Almanca II2002.00
1903001202008Fransızca II2002.00