Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

makina mühendisliği bölümü olarak bu işlemi başlatmış oluyoruz.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,
 • Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,

Beceri

 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
Alana Özgü Yetkinlik
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
 • Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,
Girişimcilik
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,
 2. Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
 8. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
 10. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
 11. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,
 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
 2. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,
 2. Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
Beceri
 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 2. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 3. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 4. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 5. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 6. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 7. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 8. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 2. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 3. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 6. Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
 7. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 8. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 9. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 10. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 1. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
 2. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 2. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 3. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 1. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
 2. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
Öğrenme Yetkinliği
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 4. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 5. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 6. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 7. Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 8. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 9. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 10. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 11. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 5. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 6. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 7. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 8. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 9. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 3. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 4. Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 1. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,
 2. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,
 3. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,
Girişimcilik

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1904001022009Matematik IIZorunlu3206.00
1904001042009Fizik IIZorunlu3026.00
1904001122008Türk Dili IIZorunlu2002.00
1904001202009Lineer CebirZorunlu3004.00
1904001242011AtölyeZorunlu0021.00
1904001982010Yabancı Dil IISeçmeli Havuz Dersi2002.00
1904002142008Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
152423.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1904002012009MukavemetZorunlu4006.00
1904002052011TermodinamikZorunlu4006.00
1904002152011Diferansiyel DenklemlerZorunlu4005.00
1904002172011Programlamaya GirişZorunlu2024.00
1904003992010Teknik Olmayan Seçmeli ISeçmeli Havuz Dersi3004.00
170225.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
1904002022010DinamikZorunlu3026.00
1904002042009Sayısal YöntemlerZorunlu3005.00
1904002062010Uygulamalı TermodinamikZorunlu2026.00
1904002082009Elektrik ve Elektronik Müh. TemelleriZorunlu3004.00
1904002162010Mesleki Yabancı DilZorunlu2002.00
1904002182011EkonomiZorunlu3003.00
160426.00

Seçmeli Dersler

Teknik Olmayan Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1904003212010Ekonomik Değerleme (Ekspertiz) Metotları3004.00
1904003232010Mühendislik Etiği3004.00
1904003252010Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
1904003272010Bilim ve Teknoloji Tarihi3004.00
1904003292010İş Hukuku3004.00
1904003312010Sosyolojiye Giriş3004.00
1904003332010Sosyal Psikolojiye Giriş3004.00
1904003352010Siyaset Bilimine Giriş I3004.00
1904003372010Uygarlık Tarihi3004.00
1904003392010Felsefeye Giriş3004.00
1904003412010Hukuk Sosyolojisi3004.00
1904003432010Sosyal Antropolojiye Giriş3004.00
1904003452010Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma3004.00
1904003472010Siyaset Sosyolojisi3004.00
1904003492010Psikolojiye Giriş3004.00
1904003512010Öğrenme Psikolojisi3004.00
1904003532010Endüstri Psikolojisi3004.00
1904003552010Modern Türkiye Tarihi3004.00
1904003572010Organizasyonel Davranış3004.00
REKL002Yenilik3004.00
REKL003Yenilik Yönetimi3004.00
REKL004Yeni Ürün Geliştirme3004.00
REKL005Yeni Hizmet Tasarımı3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün Tasarımı3004.00
REKL007Marka Geliştirme3004.00
REKL008Marka Yönetimi3004.00
REKL009Teknoloji Yönetimi3004.00
REKL010Ticarileşme3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji Politikası3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji Analizi3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini3004.00
REKL014Teknoloji Değerlendirmesi3004.00
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3004.00

Teknik Olmayan Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1904003412010Hukuk Sosyolojisi3004.00
1904003432010Sosyal Antropolojiye Giriş3004.00
1904003452010Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma3004.00
1904003472010Siyaset Sosyolojisi3004.00
1904003492010Psikolojiye Giriş3004.00
1904003512010Öğrenme Psikolojisi3004.00
1904003532010Endüstri Psikolojisi3004.00
1904003552010Modern Türkiye Tarihi3004.00
1904003572010Organizasyonel Davranış3004.00
1904003212010Ekonomik Değerleme (Ekspertiz) Metotları3004.00
1904003232010Mühendislik Etiği3004.00
1904003252010Bilimsel Araştırma Yöntemleri3004.00
1904003272010Bilim ve Teknoloji Tarihi3004.00
1904003292010İş Hukuku3004.00
1904003312010Sosyolojiye Giriş3004.00
1904003332010Sosyal Psikolojiye Giriş3004.00
1904003352010Siyaset Bilimine Giriş I3004.00
1904003372010Uygarlık Tarihi3004.00
1904003392010Felsefeye Giriş3004.00
REKL002Yenilik3004.00
REKL003Yenilik Yönetimi3004.00
REKL004Yeni Ürün Geliştirme3004.00
REKL005Yeni Hizmet Tasarımı3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün Tasarımı3004.00
REKL007Marka Geliştirme3004.00
REKL008Marka Yönetimi3004.00
REKL009Teknoloji Yönetimi3004.00
REKL010Ticarileşme3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji Politikası3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji Analizi3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini3004.00
REKL014Teknoloji Değerlendirmesi3004.00
REKL015İş Hukuku3004.00
REKL016İş Sağlığı ve Güvenliği3004.00
REKL017Denetim3004.00
REKL018Bilim Tarihi3004.00
REKL019Ekonomiye Giriş3004.00

Teknik Seçmeli I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1904004112010Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (E.B)3000.00
1904004132010Isıl Sistemler Tasarımı (E.B)3000.00
1904004152010Hidrolik Makinalar (E.B)3000.00
1904004172010Termik Turbo Makinalar (E.B)3000.00
1904004192010Yenilenebilir Enerji Sistemleri (O.S.D)3000.00
1904004212010Soğutma Tekniği ve Sistemleri (E.B)3000.00
1904004232010Buhar Kazanları (E.B)3000.00
1904004312010Kesici Takım Tasarımı (K.İ.B)3000.00
1904004332010Bütünleşik İmalat Sistemleri (K.İ.B)3000.00
1904004352010Metallere Şekil Verme (K.İ.B)3000.00
1904004372010Kalıpçılık Tekniği (K.İ.B)3000.00
1904004392010Toz Üretim Yöntemleri (K.İ.B)3000.00
1904004512010Sonlu Elemanlar Yöntemi (O.S.D)3000.00
1904004532010Üretim Yönetimi (O.S.D)3000.00
1904004552010Mekatronik (O.S.D)3000.00
1904004572010Otomotiv Mühendisliği (O.S.D)3000.00
1904004622011Kaynaklı Tasarım ve İmalat3000.00

Teknik Seçmeli II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1904004122010Enerji Santralleri (E.B)3000.00
1904004142010Second Law Analysis of Engineering Systems (E.B)3000.00
1904004162010Gas Dynamics (E.B)3000.00
1904004182010Energy Economy in Industry (E.B)3000.00
1904004202010Metallurgical Thermodynamics (E.B)3000.00
1904004222010Hidrolik Ölçmeler (E.B)3000.00
1904004242010Enerji Yönetimi (E.B)3000.00
1904004262010Hidrolik ve Pnömatik Devreler3000.00
1904004282010Doğal Gaz Tesisatı (E.B)3000.00
1904004322010Korozyon (K.İ.B.)3000.00
1904004342010Malzeme Seçimi (K.İ.B.)3000.00
1904004362010Kompozit Malzemelerin Mekaniği (K.İ.B.)3000.00
1904004382010CNC Programlama (K.İ.B.)3000.00
1904004402010Döküm Teknolojisi (K.İ.B.)3000.00
1904004422010Yüzey İşlemleri (K.İ.B.)3000.00
1904004522010Kontrol Sistemlerinin Tasarımı (O.S.D.)3000.00
1904004542010Robotik (O.S.D.)3000.00
1904004562010Mühendislik İstatistiği (O.S.D.)3000.00
1904004582010Optimizasyon Teknikleri (O.S.D.)3000.00
1904004532010Üretim Yönetimi (O.S.D)3000.00

Yabancı Dil I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1904001152008Yabancı Dili I (Almanca)2002.00
1904001132008Yabancı Dili I (İngilizce)2002.00
1904001172008Yabancı Dili I (Fransızca)2002.00

Yabancı Dil II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
1904001142008Yabancı Dil II (İngilizce)2002.00
1904001162008Yabancı Dil II (Almanca)2002.00
1904001182008Yabancı Dil II (Fransızca)2002.00