Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Kazanılan Derece

Diş Hekimliği Fakültesi Programında yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesini tercih edecek olan aday aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır: 1- Lise ve dengi okullarından almış olduğu diploma 2- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'ndan almış olduğu yeterli puan belgesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için; Kontenjan: 50 öğrenci Puan Türü: LYS-2 MF-3 Eğitim Dili: Türkçe Yerleşke: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Gölköy Kampüsü, Bolu, Türkiye Eğitim Süresi: 5 yıl Diploma: Lisans

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diş Hekimliği Fakültesini tercih edecek olan aday aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır: 1- Lise ve dengi okullarından almış olduğu diploma 2- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'ndan almış olduğu yeterli puan belgesi

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Diş Hekimliği Programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili

Diş Hekimliği bilimi ağız, diş ve çevre dokularından oluşan ağız boşluğunu ve çevresindeki dokuları inceleyen bir bilim dalıdır. Diş Hekimliği Eğitiminde temel tıp eğitiminin yanı sıra bilim dalıyla ilgili alanlarda da eğitim verilmektedir. Eğitiminde temel amacımız; etik kurallara uyan, diş hekimliği ve sağlık alanında güncel bilimsel gelişmeleri takip eden, bilgili-deneyimli, araştırmacı, mesleğinde ve iş dünyasında başarılı, her türlü değerlerimize sahip çıkan ve topluma hizmeti görev olarak benimseyen hekimler yetiştirmektir. Diş Hekimliği Eğitiminde derslerin büyük çoğunluğu yıllık dersler (minimum 32 hafta) olmasına rağmen, bazı dersler dönemlik olarak (minimum 16 hafta) düzenlenmiştir. Eğitim sistemi teorik, uygulama, staj gibi farklı şekillerde olduğundan dolayı öğrenci iş yükleri diğer fakültelere oranla daha yüksektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Diş Hekimi, kamu, özel sektör veya özel kliniklerde görev yapabilmektedir. Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri veya kişisel kliniklerde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun Diş Hekimleri belirli alanlarda uzmanlık (DUS) veya doktora eğitimi (pHD) de alabilmektedirler. Bu üst derece programlara geçmek isteyen adayların ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve başvurduğu kurumun asgari şartlarını yerine getirmesi gereknektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarı yıl içi çalışma (preklinik uygulama, staj, seminer, kısa sınav, ödev) ve ikinci bir ara sınav ile yarı yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Yıl sonu geçme notu 60 puandır. Bir dersten (AA), BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarı yılın sonunda, o yarı yıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Diş Hekimliği Programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Gölköy Kampüsü, Bolu, Türkiye İletişim Bilgileri: T: +90(374).254.1000 F: +90(374).270.0066 E-Posta: dishekimligi@ibu.edu.tr Web Adresi: http://www.dis.ibu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Diş Hekimliği Fakültemiz 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında yeni binasında faaliyete geçmiştir. Öğrenciler mevcut teorik ve pratik derslerine fakültemiz olanaklarından yararlanmaktadırlar.


Program Çıktıları

Bilgi

 • Her hastayı kendine özgü hususiyetlerine göre değerlendirebilir; teşhis, tedavi geliştirme ve sevk etme yetisine sahip olabilir.
 • Hastaların fiziksel muayenesi, tıbbi durumların semptom ve işaretlerinin tanımlanıp değerlendirilmesi, uygun teşhis ve laboratuar çalışmalarını seçip analiz etme, ilaçlar arası etkileşimler ve yan etkileri ve ilgili tedavi yöntemleri gibi klinik konularda bilgi sahibi olup etik konular ve çelişkilerle de başa çıkabilir.
 • Genel sağlık yönünden bakıldığında özel bakım gerektiren hastalar ile ilgilenebilir.
 • Tıbbi acil durumlarla başa çıkabilir.
 • Dental tedaviler esnasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonları bilir, bunları önleyebilir veya başa çıkabilir.
 • Anatomi, patoloji, fizyoloji, histoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve immunoloji, davranış bilimleri, hastaların genel durumları ile ilgili farmakoloji, bioistatistik, fizik ve biyofizik gibi temel tıb bilimleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
 • Hastayı ağız diş sağlığı konusunda teşvik eder, onları eğitebilir ve hastalarla etkin bir yolla iletişim kurabilir. Yine gerektiğinde hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurabilir.
 • Gerektiğinde uygun radyografları isteyebilir, bunları elde edebilir ve doğru bir şekilde yorumlayabilir.
 • Çocuk hastaların dental hastalıklarını teşhis edebilir, korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
 • Yetişkin hastaların dental hastalıklarını teşhis edebilir, korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
 • Defektif dişleri restore edebilir.
 • Ağız, Diş ve Çene cerrahisi için endikasyonları teşhis edebilir ve oral cerrahi gerektiren hastaların düzenlenmesi veya sevkini yapabilir.
 • Pulpal ve periradiküler hastalıklı dişleri teşhis edebilir, gerektiğinde cerrahi olan/olmayan endodontik tedavileri veya sevklerini yapabilir.
 • Periodontal hastalıkları teşhis edebilir, sistematik değerlendirme cerrahi olmayan tedaviler ve uygun sevk yapabilir.
 • Okluzal düzensizliklere sahip hastaları tedavi edebilir.
 • Hasta haklarına önem verir, hasta bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmaz, etik ilkeler ile yasal sorumlulukları dikkate alır.
 • Odontojenik ve non-odontojenik ağrılar hakkında bilgi sahibidir, bu ağrıları sınıflar, teşhis eder, gerektiğinde tedvilerini veya sevklerini yapabilir.
 • Malokluzyonların teşhisi veya yerin korunması gereken hastaların tedavileri veya gerektiğinde sevklerini yapabilir.
 • Dental hastalıklara sahip bireylerin tedavisinde kullanılan uygun ilaçları seçip hastaya uygulamasını/yazılmasını yapabilir.
 • Travmaya maruz kalmış diş ve/veya çenelerin teşhisini yapar, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.

Beceri

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Girişimcilik
 1. Her hastayı kendine özgü hususiyetlerine göre değerlendirebilir; teşhis, tedavi geliştirme ve sevk etme yetisine sahip olabilir.
 2. Hastaların fiziksel muayenesi, tıbbi durumların semptom ve işaretlerinin tanımlanıp değerlendirilmesi, uygun teşhis ve laboratuar çalışmalarını seçip analiz etme, ilaçlar arası etkileşimler ve yan etkileri ve ilgili tedavi yöntemleri gibi klinik konularda bilgi sahibi olup etik konular ve çelişkilerle de başa çıkabilir.
 3. Genel sağlık yönünden bakıldığında özel bakım gerektiren hastalar ile ilgilenebilir.
 4. Tıbbi acil durumlarla başa çıkabilir.
 5. Dental tedaviler esnasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonları bilir, bunları önleyebilir veya başa çıkabilir.
 6. Anatomi, patoloji, fizyoloji, histoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve immunoloji, davranış bilimleri, hastaların genel durumları ile ilgili farmakoloji, bioistatistik, fizik ve biyofizik gibi temel tıb bilimleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
 7. Hastayı ağız diş sağlığı konusunda teşvik eder, onları eğitebilir ve hastalarla etkin bir yolla iletişim kurabilir. Yine gerektiğinde hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurabilir.
 8. Gerektiğinde uygun radyografları isteyebilir, bunları elde edebilir ve doğru bir şekilde yorumlayabilir.
 9. Çocuk hastaların dental hastalıklarını teşhis edebilir, korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
 10. Yetişkin hastaların dental hastalıklarını teşhis edebilir, korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
 11. Defektif dişleri restore edebilir.
 12. Ağız, Diş ve Çene cerrahisi için endikasyonları teşhis edebilir ve oral cerrahi gerektiren hastaların düzenlenmesi veya sevkini yapabilir.
 13. Pulpal ve periradiküler hastalıklı dişleri teşhis edebilir, gerektiğinde cerrahi olan/olmayan endodontik tedavileri veya sevklerini yapabilir.
 14. Periodontal hastalıkları teşhis edebilir, sistematik değerlendirme cerrahi olmayan tedaviler ve uygun sevk yapabilir.
 15. Okluzal düzensizliklere sahip hastaları tedavi edebilir.
 16. Hasta haklarına önem verir, hasta bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmaz, etik ilkeler ile yasal sorumlulukları dikkate alır.
 17. Odontojenik ve non-odontojenik ağrılar hakkında bilgi sahibidir, bu ağrıları sınıflar, teşhis eder, gerektiğinde tedvilerini veya sevklerini yapabilir.
 18. Malokluzyonların teşhisi veya yerin korunması gereken hastaların tedavileri veya gerektiğinde sevklerini yapabilir.
 19. Dental hastalıklara sahip bireylerin tedavisinde kullanılan uygun ilaçları seçip hastaya uygulamasını/yazılmasını yapabilir.
 20. Travmaya maruz kalmış diş ve/veya çenelerin teşhisini yapar, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları Program Çıktıları
Bilgi
 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 3. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 4. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
 5. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 1. Her hastayı kendine özgü hususiyetlerine göre değerlendirebilir; teşhis, tedavi geliştirme ve sevk etme yetisine sahip olabilir.
 2. Hastaların fiziksel muayenesi, tıbbi durumların semptom ve işaretlerinin tanımlanıp değerlendirilmesi, uygun teşhis ve laboratuar çalışmalarını seçip analiz etme, ilaçlar arası etkileşimler ve yan etkileri ve ilgili tedavi yöntemleri gibi klinik konularda bilgi sahibi olup etik konular ve çelişkilerle de başa çıkabilir.
 3. Genel sağlık yönünden bakıldığında özel bakım gerektiren hastalar ile ilgilenebilir.
 4. Tıbbi acil durumlarla başa çıkabilir.
 5. Dental tedaviler esnasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonları bilir, bunları önleyebilir veya başa çıkabilir.
 6. Anatomi, patoloji, fizyoloji, histoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve immunoloji, davranış bilimleri, hastaların genel durumları ile ilgili farmakoloji, bioistatistik, fizik ve biyofizik gibi temel tıb bilimleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
 7. Hastayı ağız diş sağlığı konusunda teşvik eder, onları eğitebilir ve hastalarla etkin bir yolla iletişim kurabilir. Yine gerektiğinde hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile temel iletişim tekniklerini kullanarak etkili iletişim kurabilir.
 8. Gerektiğinde uygun radyografları isteyebilir, bunları elde edebilir ve doğru bir şekilde yorumlayabilir.
 9. Çocuk hastaların dental hastalıklarını teşhis edebilir, korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
 10. Yetişkin hastaların dental hastalıklarını teşhis edebilir, korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
 11. Defektif dişleri restore edebilir.
 12. Ağız, Diş ve Çene cerrahisi için endikasyonları teşhis edebilir ve oral cerrahi gerektiren hastaların düzenlenmesi veya sevkini yapabilir.
 13. Pulpal ve periradiküler hastalıklı dişleri teşhis edebilir, gerektiğinde cerrahi olan/olmayan endodontik tedavileri veya sevklerini yapabilir.
 14. Periodontal hastalıkları teşhis edebilir, sistematik değerlendirme cerrahi olmayan tedaviler ve uygun sevk yapabilir.
 15. Okluzal düzensizliklere sahip hastaları tedavi edebilir.
 16. Hasta haklarına önem verir, hasta bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmaz, etik ilkeler ile yasal sorumlulukları dikkate alır.
 17. Odontojenik ve non-odontojenik ağrılar hakkında bilgi sahibidir, bu ağrıları sınıflar, teşhis eder, gerektiğinde tedvilerini veya sevklerini yapabilir.
 18. Malokluzyonların teşhisi veya yerin korunması gereken hastaların tedavileri veya gerektiğinde sevklerini yapabilir.
 19. Dental hastalıklara sahip bireylerin tedavisinde kullanılan uygun ilaçları seçip hastaya uygulamasını/yazılmasını yapabilir.
 20. Travmaya maruz kalmış diş ve/veya çenelerin teşhisini yapar, gerektiğinde tedavilerini veya sevklerini yapabilir.
Beceri
 1. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 4. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 5. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 6. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 1. Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 3. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
 4. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
 5. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
 6. Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
 7. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 2. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 3. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
 7. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 3. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
 4. Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
 5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
 6. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
 7. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
 8. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
 2. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
 3. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 4. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 7. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 12. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
 13. Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.
 14. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
 15. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
 16. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 2. Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 3. Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 4. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 5. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 6. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
 7. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 8. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 9. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
 10. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 11. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
 12. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
 13. Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.
 14. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
 15. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
 16. Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.
 17. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 18. Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.
Girişimcilik

Müfredat

Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00
Ders KoduDers AdıDers TürüTULAKTS
00000.00

Seçmeli Dersler

Dönemlik Dersler I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201001222011Deontoloji (Etik İlkeler)2002.00
2201001212011Dişhekimliği Tarihi2002.00

Dönemlik Dersler II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201003032012Dental Anestezi2002.00
2201003122012İlk Yardım ve Acil2002.00
2201003132012Klinik Gözlem0202.00
2201003212013Pedodonti Uygulama I0202.00
2201003222013Periodontoloji Uygulama I0202.00
2201003232015Akılcı İlaç Kullanımı2002.00

Dönemlik Dersler III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201005112011Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi1000.00
2201005132011Psikiyatri1000.00
2201005022011Sağlıkta Girişimcilik1000.00
2201005042011Seminer0100.00

Klinik Stajlar I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201004142014Ağız, Diş Çene Cerrahisi Stajı I020018.00
2201004152014Ağız, Diş Çene Radyolojisi Stajı I020018.00
2201004162014Endodonti Stajı I020018.00
2201004172014Ortodonti Stajı I020018.00
2201004182014Pedodonti Stajı I020018.00
2201004192014Periodontoloji Stajı I020018.00
2201004202014Protetik Diş Tedavisi Stajı I020018.00
2201004212014Restoratif Diş Tedavisi Stajı I020018.00

Klinik Stajlar II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201005172011Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Stajı II03000.00
2201005192011Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Stajı II03000.00
2201005212011Entegre Stajı II03000.00
2201005232011Ortodonti Stajı II03000.00
2201005252011Pedodonti Stajı II03000.00
2201005262017Ağız, Diş ve Çene Cerrahsi Stajı II03000.00

Seçmeli Dersler I

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201001152011Resim2002.00
2201001162011Müzik2002.00
2201001172011Fotoğrafçılık2002.00
2201001182011Pratik Medikal İngilizce2002.00
2201001272013Ağız ve Çevre Dokuların Anatomisi2002.00
2201001292016Dağcılık ve Kaya Tırmanışı0202.00
2201001312016Fitness0202.00
2201001332016Kort Tenisi0202.00
2201001352016Yüzme0202.00

Seçmeli Dersler II

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201001152011Resim2002.00
2201001162011Müzik2002.00
2201001172011Fotoğrafçılık2002.00
2201001182011Pratik Medikal İngilizce2002.00
2201001272013Ağız ve Çevre Dokuların Anatomisi2002.00
2201003232015Akılcı İlaç Kullanımı2002.00
2201001292016Dağcılık ve Kaya Tırmanışı0202.00
2201001312016Fitness0202.00
2201001332016Kort Tenisi0202.00
2201001352016Yüzme0202.00

Seçmeli Dersler III

Ders KoduDers AdıTULAKTS
2201001152011Resim2001.00
2201001162011Müzik2001.00
2201001172011Fotoğrafçılık2001.00
2201001182011Pratik Medikal İngilizce2001.00
2201001272013Ağız ve Çevre Dokuların Anatomisi2001.00
2201003232015Akılcı İlaç Kullanımı2001.00
2201001292016Dağcılık ve Kaya Tırmanışı0201.00
2201001312016Fitness0201.00
2201001332016Kort Tenisi0201.00
2201001352016Yüzme0201.00