Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Gölköy Yerleşkesi 14280 BOLU

+90 374 254 10 00

+90 374 253 45 06

bilgi@ibu.edu.tr

http://ibu.edu.tr