Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım96196
4Uygulama/Pratik50150
5Tartışma515
6Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1100100
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1150150
8Laboratuvar Ara Sınavı144
Toplam İş Yükü409 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Kaslar hakkında ve Periferik sinir sistemi hakkında genel bilgiler vermek, Kemik, bağ,kan ve kas dokusu biyokimyası, Sinaptik ileti , Otonom sinir sisteminin işlevi,İnsan embriyolojisine giriş, Genital siklus,Mikroorganizmaların üretilmesi hakkında bilgi sahibi olmak                 
Üst ve alt ekstremite kaslarını öğretmek,Bağ dokusu biyokimyası,Kan hücrelerinin gelişimi,hemostaz mekanizması,Kan grubu tayini ve eritrosit ve lökosit sayımı ile Embriyonik ve fetal dönem,Besiyeri ve Boyalar hakkında bilgi sahibi olmak                 
Baş ve gövde kasları kaslarını öğretmek,Kas dokusu biyokimyası,Bağışıklık sisteminin çalışma prensiplerve savunma mekanizmalarını açıklayabilmek,Konjenital anomaliler ile Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon hakkında bilgi sahibi olmak                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek