Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım96196
4Uygulama/Pratik26126
5Tartışma515
6Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1100100
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1100100
8Laboratuvar Ara Sınavı144
Toplam İş Yükü335 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Endokrin sistem organlarını ve hormonlar hakkında özel ve genel bilgilere sahip olmalı,Antijenlerin özelliklerini, yapısını ve çeşitlerini sayabilecek, İmmün sistemde görev alan lenfoid organları, immün sistemde görev alan hücreleri ve bu hücrelerin aktivasyonunu açıklayabilmeli                 
Üriner sistem organlarını hakkında özel ve genel bilgilere sahip olmalı,Mikoorganizma-konak hücre ilişkisini anlatabilecek, İnfeksiyon etkenlerine karşı çıkan hümoral ve hücresel immün yanıt oluşumu ve sonlanmasını açıklayabilmeli                 
Genital sistem organlarını ve hormonlar hakkında özel ve genel bilgilere sahip olmalı, Aşırı duyarlık reaksiyonlarında görev alan hücreleri, aşırı duyarlık reaksiyonlarında salınan mediatörler ve mediatörlerin salınım mekanizmasını yorumlayabilecektir.                  

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek