Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım58158
4Uygulama/Pratik616
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Toplam İş Yükü128 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Çocuk SağIığı ve Hastalıkları derslerini aldıktan sonra öğrenci, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda temel bilgileri öğrenir. Hastalara yaklaşım, fizik muayene, öykünün alınması gibi konularda teorik ve pratik bilgi birikimi sağlar.                 
Farmakoloji derslerini aldıktan sonra öğrenci, temel farmakolojik kavramları öğrenir. Klinikte kullanılan ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları konularında teorik ve pratik bilgilerini artırır. Klinik olarak kullanılan temel ilaçları öğrenir.                 
İç Hastalıkları derslerini aldıktan sonra öğrenci, iç hastalıkları konusunda temel bilgileri öğrenir. Hastalara yaklaşım, fizik muayene, öykünün alınması gibi konularda teorik ve pratik bilgi birikimi sağlar.                 
Klinik Genetik derslerini aldıktan sonra öğrenci genetik bilimde klinik durumlarla ilişkilendirilebilecek temel konuları öğrenir. Bu temel konularla ilişkili pratik uygulamaları yapar.                 
Nükleer Tıp derslerini aldıktan sonra öğrenci temel nükleer kavramları ve klinik uygulamaları konusunda teorik ve pratik bilgilerini artırır.                 
Patoloji derslerini aldıktan sonra öğrenci temel patolojik kavramkarı öğrenir. Hastalıkların patofizyolojileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olur.                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek