Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım80180
4Uygulama/Pratik616
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam İş Yükü130 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
İmmun sistemin enfeksiyon hastalıklarındaki rolü ve bu hastalıkların laboratuvar tanısını öğrenir                 
Anemileri, hemoglobinopatileri, lösemileri ve çocukluk çağı tümörlerini öğrenir                 
Antineoplastik, antianemik ve antikoagulan fibrinolitik ilaçları öğrenir                 
Tümörlerin tanısında nükleer tıbbın yeri hakkında bilgi sahibi olur                 
Tümörlerin genel özellikleri ve yayılım yollarını öğrenir                 
kanser biyokimyası ve tümör belirteçleri ve vücut sıvılarının biyokimyasını öğrenir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek