Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım90190
4Uygulama/Pratik16116
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam İş Yükü150 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Mikroorganizmaların patojenitesi ve virulansı hakkında bilgi sahibi olur ve numuna alma ve yollama usullerini öğrenir                 
Kemoterapötik ilaçlar hakkında genel bilgi sahibi olur. aminoglikozidler , sülfonamidler,Antiamibik, Antimalaryel İlaçlar ve anti fungal ilaçların neler olduğunu ve etki mekanizmalarını öğrenir                 
Kombine ve akılcı antibiyotik kullanımı öğrenir. Semptomların neler olduğunu ve ateşli hastaya yaklıaşımı öğrenir. zoonotik enfeksiyonları öğrenir                 
Dismorfolojik Muayene ve Sendromlar ile Kromozom Analizi, Kromozom Anomalilerini öğrenir                 
Enfeksiyon Hastalıklarının tanısında Nükleer Tıp Yöntemlerinin Kullanılmasını öğrenir                 
İmmün Sistem Patolojisini öğrenir                 
çocuklarda santral sinir sistemi enfeksiyonlarını öğrenir                 
Kızıl-Kızamık-Kızamıkçık-Su çiçeği -Kabakulak-Difteri-Boğmaca-Tetanoz hastalıklarını öğrenir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek