Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım1581158
4Uygulama/Pratik12112
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18080
Toplam İş Yükü294 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Anestezinin Tanımı, Tarihçesi, Monitorizasyon ve kardiyopulmoner Resüsitasyonu öğrenir                 
Dolaşım ve Solunum Sistemini Görüntüleme yöntemlerini öğrenir                 
çocuklarda ki solunum yolu infeksiyonlarını ve Kardiak Hastalıklarını öğrenir                 
solunum yolu ilaçları, Otonom Sistemi ilaçları ve kardiyak ilaçlar ile Oksijen Tedavisini öğrenir                 
Genel Cerrahi Muayene Yöntemlerini ile Şok ve Tiplerini öğrenir                 
Akciğer kanseri, kist hidatiği ve travmalarında cerrahi tedavi, Göğüste Şekil Bozuklukları Tanı ve Tedavisini ve Mediasten Hastalıklarını öğrenir                 
Solunum Sistemi Muayenesi, Anamnez alma, Solunum Sistemi hastalıklarının tanısını ve tedavisini öğrenir                 
Kalp ve damar Hastalıklarında Anamnez alma, Fizik Muayene Tanı ve Tedavisini öğrenir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek