Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım1671167
4Uygulama/Pratik818
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15555
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1110110
Toplam İş Yükü344 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Beyin ve sinir cerrahisi ve hastalıklarını öğrenir                 
Deri ve Eklemlerin hastalıklarını ve Dermatolojik Muayeneyi öğrenir                 
Genitoüriner Sistem ve Abdominal Patolojileri öğrenir                 
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Etkenlerini ve Kas, Kemik, Eklem İnfeksiyonları Etkenlerini ve Tanısını öğrenir                 
SSS İlaçları, Anestezikler ve analjezikler, Alzheimer, parkinson ve Huntington Tedavisini öğrenir                 
romatizmal hastalıklarını, Eklemlerin Yapısı ve Fonksiyonunu öğrenir                  
Yenidoğan Konvülziyonları, Febril konvülziyonları ve çocuklardaki Nöromüsküler Hastalıkları öğrenir                 
Romatolojide Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesini ve Sistemik İnflamatuvar Vaskülitleri öğrenir                 
Göz Anatomisi ve Belli başlı Göz Hastalıklarını öğrenir                 
Nörolojik Muayene ve Nörolojik Tanı Yöntemleri ile nörolojik hastalıkları öğrenir                 
Kas ve İskelet Sistemi ve Santral Sinir Sistemi Görüntülemesini ve endikasyonlarını öğrenir                 
kas iskelet sistemi patolojisi ve SSS’i Patolojisini öğrenir.                 
Psikiyatrik Belirtilerle İlgili Genel Bilgiler ve Psikiyatrik Muayeneyi öğrenir.                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek