Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım1221122
4Uygulama/Pratik1501150
5Soru-Yanıt717
6Örnek Vaka İncelemesi28128
7Bireysel Çalışma11010
8Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
9Sözlü Sınav11515
Toplam İş Yükü361 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Akut karın hastalıklarının nedenlerini, ayırıcı tanısını ve tedavisini açıklayabilme                 
Şok tiplerini, şokun fizyopatolojisini, tanı yöntemlerini ve tedavisini açıklayabilme                 
Sıvı ve elektrolit dengesi konusunda vücut sıvılarının dağılımı, volümü, yoğunluğu ve kapsamıyla iligli bozuklukların tanı ve tedavilerini açıklayabilme                 
Cerrahi enfeksiyonların tanımı yapabilme, nedenlerini açıklayabilme, postoperatif ve karın içi enfeksiyonlara yaklaşım ve tedaviyi, antibiotik kullanımını açıklayabilme                 
Cerrahi metabolizma ve beslenme konusunda nütrisyonel değerlendirme, malnütrisyon fizyopatolojisi, enteral ve parenteral nutrisyon tedavisi gibi konuları açıklayabilme                 
Küçük cerrahi müdaheleler konusunda antiseptikler, lokal anestezikler, yara bakımı ve tedavisi, ponksiyon, abse drenajı, peritoneal lavaj gibi konuları açıklayabilme                 
Pankreatohepatobilier sistemin benign ve malign hastalıkları konularında sıklığını, etyopatogenezini, klinik bulgularını, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini, komplikasyonlarını ve prognozunu açıklayabilme                 
Gastrointestinal sistem kanamaları konusunda sıklığını, etyopatogenezini, klinik bulgularını, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini, komplikasyonlarını ve prognozunu açıklayabilme                 
Transplantasyon ile ilgili genel bilgileri ve karaciğer, böbrek, pankreas ve ince barsak transplantasyonlarının endikasyonları, kontrendikasyonları, cerrahi seçenekleri, komplikasyonları ve prognozu açıklayabilme                 
Portal hipertansiyon konusunda sıklığını, etyopatogenezini, klinik bulgularını, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini, komplikasyonlarını ve prognozunu açıklayabilme                 
Deri, inguinal herni dahil karın duvarı ve retroperiton ile ilgili benign ve malign hastalıkların sıklığını, etyopatogenezini, klinik bulgularını, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini, komplikasyonlarını ve prognozunu açıklayabilme                 
Travmaya genel yaklaşımı ve multitravmalı hastaya yaklaşımı, karın travmalı hastaya yaklaşımı ve tedavi algoritmasını açıklayabilme                 
Sepsisi ve MODS tanımlarını, şiddetlerini, oluşan sistemik etkilerini ve destek ve tedavi ile ilgili yaklaşımları açıklayabilme                  
Tiroid muayenesi yapabilme; tiroidin anatomisi, fizyolojisi, Tiroid hastalıklarına, nodüllerine, kanserlerine yaklaşımı; tanı yöntemlerini, sınıflamasını ve cerrahi endikasyonları ile tedavi seçeneklerini açıklayabilme                 
Paratiroid ve sürrenal hastalıkları ve hiperkalsemi konularında etyopatogenezi, klinik bulguları, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini açıklayabilme                 
Gastrointestinal benign ve malign hastalıkları konularında sıklığını, etyopatogenezini, klinik bulgularını, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini, komplikasyonlarını ve prognozunu açıklayabilme                 
Memenin benign ve malign hastalıkları konularında sıklığını, etyopatogenezini, klinik bulgularını, tanısal yaklaşımı ve tedavi seçeneklerini, komplikasyonlarını ve prognozunu açıklayabilme                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek