Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav515
2Final Sınavı122
3Bütünleme Sınavı122
4Derse Katılım95195
5Uygulama/Pratik1791179
6Örnek Vaka İncelemesi10110
7Seminer10110
8Makale Kritik Etme10110
9Bireysel Çalışma10110
10Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
11Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
12Sözlü Sınav122
Toplam İş Yükü355 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Endokrin hastalıklar: Anamnez alabilir, semptomatolojiyi açıklar, fizik muayene yapabilir, laboratuvar verilerini değerlendirebilir, endokrin hastalıkların tedavisini açıklayabilir.                 
Gastrointestinal hastalıklar: Anamnez alabilir, semptomatolojiyi açıklar, fizik muayene yapabilir, laboratuvar verilerini değerlendirebilir, endoskopi, laparoskopi, ultrasonografi ve ERCP gibi teknikleir ve gastrointestinal hastalıkların tedavisini açıklayabilir.                 
Hematolojik hastalıklar: Anamnez alabilir, semptomatolojiyi açıklar, fizik muayene yapabilir, laboratuvar verilerini değerlendirebilir, periferik yayma ve kemik iliği değerlendirilmesini yapabilir ve hematolojik hastalıkların tedavisini açıklayabilir.                 
İmmunolojik hastalıklar: Otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik tablolarında anamnez alabilir, semptomatoloji açıklar, fizik muayene yapabilir, tedavi yaklaşımlarını açıklayabilir ve immünflorasan, flowcytometry gibi laboratuvar verilerini değerlendirebilir.                 
Nefrolojik hastalıklar: Anamnez alabilir, semptomatolojiyi açıklar, fizik muayene yapabilir, laboratuvar verilerini değerlendirebilir, hemodiyaliz ve periton diyalizi gibi konuları ve nefrolojik hastalıkların tedavisini açıklayabilir.                 
Onkolojik hastalıklar: Anamnez alabilir, semptomatolojiyi açıklar, fizik muayene yapabilir, laboratuvar verilerini değerlendirebilir, kemoterapi ilaçlarının uygulanması, kemoterapi alan hasta bakımı, onkolojik hastalıkların tedavisi gibi konuları açıklayabilir.                 
Romatolojik hastalıklar: Anamnez alabilir, semptomatolojiyi açıklar, fizik muayene yapabilir, laboratuvar verilerini değerlendirebilir, eklem ponksiyonu, dudak, cilt ve kas biyopsisi gibi konuları ve romatolojik hastalıkların tedavisini açıklayabilir.                 
Genel Dahiliye: Birinci basamakta karşılaşılan hastalıklarda bütüncül yaklaşım, değerlendirme, tanı ve tedavinin planlanmasını gerçekleştirebilir.                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek