Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım68168
4Uygulama/Pratik1801180
5Soru-Yanıt36136
6Gözlem12112
7Örnek Vaka İncelemesi10110
8Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
9Sözlü Sınav11515
Toplam İş Yükü350 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Kadın genital sistemi embriolojisi, anatomisi ve anomalilerini ve reprodüktif fizyolojiyi bilir.                  
Jinekolojik hastaya yaklaşımı, kadın genital sisteminin benign hastalıklarında temel tanı ve tedavi yaklaşımlarını bilir.                  
Kadın genital sisteminin premalign ve malign hastalıklarının belirti ve bulgularını bilir.                  
Gebe hastaya yaklaşımı, normal gebe takibinde hangi haftalarda ne tür değerlendirmeler yapılması gerektiğini bilir.                  
Gebelikte hangi belirtilerin ne gibi risklere işaret edeceğini ve riskli gebelikleri normal gebeliklerden ayırdedebilmeyi bilir.                  
Puberte, amenore, menapoz ve diğer reprodüktif endokrinolojik problemlerle ilgili temel kavramları bilir.                  
İnfertilite ve mevcut tedavi seçenekleriyle ilgili temel kavramları bilir.                  
Aile planlaması yöntemlerini, etkinlik ve güvenilirliklerini bilir.                  
Obstetrik ve jinekolojik acillerin belirti ve bulgularını bilir.                  

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek