Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım33133
4Uygulama/Pratik59159
5Tartışma10110
6Seminer313
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
8Sözlü Sınav11515
Toplam İş Yükü154 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Behçet hastalığının mukokutanöz bulgularını, tanı kriterlerini, ayırıcı tanısını, tedavi seçeneklerini öğrenecektir.                 
Enfektif ve inflamatuvar granülomatöz hastalıkların etiyopatogenezini, klinik özelliklerini, ayırıcı tanısını ve tedavisini öğrenecektir.                 
Kutanöz lupus eritematozus, skleroderma ve dermatomyozitin etyopatogenezini, klinik lezyon morfolojisini, klinik ve laboratuar bulgularına göre ayırıcı tanılarını ve geçerli tedavi seçeneklerini öğrenecektir.                 
Vaskülitlerin sınıflandırılmasını, deriye özgü klinik bulgularını, ayırıcı tanılarını ve tedavi yaklaşımlarını öğrenecektir.                 
Derinin tümöral hastalıkları içerisinde yer alan benign, premalign ve malign tümörlerinin (SCC,BCC), primer deri lenfomalarının ve öncülerinin etiyopatogenezini, kliniğini, tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi seçeneklerini öğrenecektir.                 
Melanomun klinik özelliklerini ve ayırıcı tanısını, melanom öncüsü olabilecek melonostik nevüslere yaklaşım prensiplerini ve tanıda dermoskopinin yerini öğrenecektir.                 
Ultraviyolenin deriye etkileri, ultraviyoleden korunma, ultraviyolenin dermatolojik tedavideki yeri ve endikasyonları konusunda bilgi sahibi olacaktır.                 
Deri eklerinden tırnağın enfektif, inflamatuvar, travmatik ve yapısal lezyonlarını klinik özellikleri ile ayırt edebilecek ve tedavi yöntemlerini öğrenecektir. Kıl fazlalık ve eksikliklerinin nedenlerini, klinik morfolojilerini, tedavi seçeneklerini tam olarak tanımlayabilecektir                 
Akne vulgaris’in etyopatogenezini, klinik bulgularını, ayırıcı tanısını ve tedavi yöntemlerini, aknenin diğer klinik tiplerini, ayrıca rozasea’nın klinik bulgularını ve tedavisini öğrenecektir.                  
Gebelerde görülen fizyolojik deri yapısı, saç, tırnak bulguları hakkında bilgi sahibi olacak ve gebeliğe özel deri hastalıklarının tanısını koyabilecektir.                 
Dermatolojide kullanılan topikal tedavi araçlarının kullanım prensiplerini öğrenecektir. Topikal ajanların hangi bölgelerde ne şekilde kullanılması gerektiğini, niteliklerini ve uygulama alanlarını öğrenecektir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek