Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım15115
4Uygulama/Pratik15115
5Tartışma212
6Örnek Vaka İncelemesi313
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
8Sözlü Sınav122
Toplam İş Yükü61 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Gastrointestinal sistem atrezileri tanır                 
Gastrointestinal sistem obstrüksiyonu ile başvuran olgularda yapabilecek acil girişim ve tanı incelemeler sonrası olgular için gerekli nakil önlemlerini bilir                 
Konjenital aganlionik megakolon ve anorektal malformasyonları ayırt edebilir                  
Solunum sıkıntısı ile başvuran olguda öykü ve fiziksel inceleme bulgularına göre tanısal incelemelere karar verip, inceleme sonuçlarını değerlendirebilir                 
Yenidoğan ve çocuklarda karşılaşılan üriner anomalilerinde öykü ve fiziksel inceleme bulgularına göre tanısal incelemelere karar verir                 
Uriner sistem anomalilerini tanır                 
Akut karın ayırıcı tanı değerlendirmelerini yaparak ilk girişimleri yapar. Akut apandisit hakkında iyi düzeyde bilgi sahibidir                 
Çocukluk çağı travmalarına genel yaklaşımı ve acil önlemleri bilir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek