Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım42142
4Uygulama/Pratik58158
5Tartışma313
6Örnek Vaka İncelemesi313
7Seminer212
8Makale Kritik Etme212
9Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
10Sözlü Sınav122
Toplam İş Yükü131 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Ateşli hastayı yönetebilir.                  
Antibiyotik kullanımının temel ilkelerini açıklayabilir.                 
Üriner , alt ve üst solunum, gastrointestinal ve genital sistem enfeksiyonlarının tanı, değerlendirme ve tedavisini gerçekleştirebilir.                 
Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının tanı, değerlendirme ve tedavisini gerçekleştirebilir.                 
Zoonotik hastalıkların tanısını koyabilir ve şüpheli hayvan ile temas sonrası kuduz profilaksisini ve yaralanmalarda tetanoz profilaksisini başlatabilir.                 
Toplum kaynaklı enfeksiyonlarda reçete yazabilir.                 
Retiküloendotelyal sistemi tutan hastalıklardan brusellozun, sıtma, EBV’nin tanısını, değerlendirme ve tedavisini gerçekleştirebilir.                 
Enfeksiyon hastalıklarından korunma ile ilgili hastaları bilgilendirebilir.                 
Akut ve kronik viral hepatitlerin tanısını koyar ve hastayı yönlendirebilir.                 
İmmunsüpressif hastaların enfeksiyonlarını tanımlar tedavi edebilir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek