Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı188
2Derse Katılım5420
3Rehberli Problem Çözümü6424
4Takım/Grup Çalışması155
5Seminer4520
6Bireysel Çalışma155
7Sözlü Sınav2816
Toplam İş Yükü98 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Akılcı ilaç tedavisi ilkelerinin öğrenilmesi                 
kişisel-ilaç seçimi ilkelerinin öğrenilmesi                 
Reçete yazarken ilacın etkililiğinin, güvenliliğinin, uygunluğunun ve maliyetinin göz önünde bulundurulması                 
Klinik farmakoloji konularında öğrencilerin seminer hazırlamaları ve akran eğitimi                 
Gebeler, çocuklar, yaşlılar gibi hassas populasyonlarda ilaç kullanım özellikleri                 
Kronik hastalıklarda ilaç kullanımı                 
Kronik böbrek yetersizliği, kronik karaciğer yetersizliğinde ilaç kullanım özellikleri                 
Hastaya anlayabileceği bir dille ilaç kullanımı ile ilişkili bilgilerin aktarılması                 
Anamnezin ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurularak alınması                 
Birinci basamakta sıklıkla karşılaşılan 5 endikasyonda kişisel ilaçlarını seçmeleri                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek