Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım42142
4Uygulama/Pratik14114
5Problem Çözümü616
6Tartışma313
7Örnek Vaka İncelemesi616
8Seminer10110
9Makale Kritik Etme616
10Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
11Sözlü Sınav122
Toplam İş Yükü123 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Nörolojik Muayene yapabilir.                 
Komalı hasta muayenesini yapabilir, birinci basamakta, acil müdahaleyi yapabilir ve hastayı uygun tanımlamalarla yönlendirebilir.                 
Başağrısı tanı ve tedavisini yapabilir, alarme edici durumları ayırdedebilir ve yönlendirebilir                 
Başdönmesi tanısını, santral-periferik ayrımını yapabilir, hafif olanları tedavi edebilir, ciddi olanları yönlendirebilir                  
Nörolojik aciller konusunda bilgi sahibidir, tanıyı koyar, acil ilk müdahaleyi yapıp yönlendirebilir.                 
İnmeler konusunda bilgi sahibidir, acil ilk müdahaleyi yapıp yönlendirebilir. İntraserebral kanamalarda cerrahi endikasyonları bilir ve yönlendirir.                 
Uyku bozuklukları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Kafa içi artış sendromunu ayırdeder ve yönlendirir; Psödotümör serebrili olguları tanır ve yönlendirir.                  
Hangi durumlarda hangi tetkiki isteyeceğini bilir. EEG, EMG, CT ve MRI istemlerinin hangi durumlarda yapılacağını bilir, hangi dusumlarda lomber ponksiyon yapılıp yapılmayacağını bilir.                 
Kas hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Periferik sinir hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir; radikülopati ve pleksopatileri tanır ve yönlendirir.                 
Nöromuskuler kavşak hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Piramidal sistem hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Ataksik sendromlar, serebellar ve spinoserbellar sistem hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Motor nöron hastalıkları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Akut miyelopatileri tanır ve yönlendirir.                 
Multipl skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıkları tanır ve yönlendirir.                 
Parkinson hastalığının tanısını koyar ve yönlendirir;diğer extrapiramidal sistem hastalıkları konusunda bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Demansiyel sendromlar hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir, yüksek kortikal işlevleri değerlendirebilir.                 
Konuşma bozukluklarını tanır ve yönlendirir.                 
Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları hakkında bilgi sahibidir ve yönlendirir.                 
Epilepsi hakkında bilgi sahibidir, nonepileptik paroksizmal olaylardan ayırır, epilepsili olguları tanır, ilk müdahaleden sonra yönlendirebilir.                 
Senkop konusunda bilgi sahibidir, ilk müdahaleden sonra yönlendirebilir.                 
Subaraknoid kanamayı tanır ilk müdahaleden sonra yönlendirir.                 
Santral sistemi enfeksiyonları hakkında bilgi sahibidir, tanısını koyar ve ilk müdahaleden sonra yönlendirir.                 
Akut konfüzyonel durumları tanır, ilk müdahaleden sonra yönlendirir.                 
Kas ve periferik sinirlerle ilgili aciller hakkında bilgi sahibidir, tanısını koyar ve yönlendirir.                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek