Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım26126
4Uygulama/Pratik25125
5Soru-Yanıt20120
6Gözlem10110
7Seminer5210
8Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
9Okuma515
10Sözlü Sınav12020
Toplam İş Yükü150 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Ruhsal hastalıklardaki temel belirtileri tanıyacak, psikiyatrik öykü alabilecekler, muayene yapabilecektir                 
Psikotik bozukluğu olan bir hastaya tanı koyabilecek, ayırıcı tanısını yapabilecek, antipsikotik tedavileri tanıyacak, acil girişimleri yaparak bir psikiyatri uzmanına yönlendirebilecektir.                 
Uyku bozukluklarının tanısını koyabilecek, tedavisi hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli ön girişimleri yaparak psikiyatri uzmanına yönlendirebilecektir.                 
Sağlıklı cinsellik, cinsel işlevleri etkileyen ruhsal süreçler ve cinsel işlev bozuklukları hakkında bilgilenecek, tanıyıp psikiyatri uzmanına yönlendirebilecektir.                  
Major depresif bozukluk tanısı koyabilecek, ayırıcı tanısını yapabilecektir, hastaların tedavisini planlayacak ve izleyebilecek, iki uçlu bozukluğu olan bir hastaya tanı koyacak, acil girişimlerini yaparak bir psikiyatri uzmanına yönlendirebilecektir.                 
Tıpta biyopsikososyal model ve bütüncül yaklaşımın önemi ve hastalıklar üzerinde psikososyal etkenlerin rolü hakkında bilgilenecek, psikosomatik hastalıkları ve disosiyatif bozuklukları tanıyacaktır.                 
Kişilik Bozuklukları hakkında bilgi sahibi olacak, bu hastalara uygun yaklaşım sergileyecek, hastalıkların tedavisini etkileyebilen kişilik yapılarını tanıyacak, gerektiğinde psikiyatra yönlendirebileceklerdir.                 
Deliriumu, deliryum tremensi, alkol entoksikasyonunu ve yoksunluğunu, alkolle ilişkili diğer acil tıbbi durumları tanıyacak ve acil müdahalesini yapabilecektir. İntihar girişiminde bulunmuş ya da intihar riski olan hastada acil psikiyatrik girişim yapabileceklerdir. Acil psikiyatrik hastaların stabilizasyonunu ve yönlendirmesini yapabileceklerdir                 
Kişilik Bozuklukları hakkında bilgilenecek, kişilik bozuklukları olan hastalara uygun yaklaşım sergileyecek, hastalıkların tedavisini etkileyebilen kişilik yapılarını tanıyabilecek, kişilik bozuklukları olan hastalarını psikiyatri uzmanına yönlendirebileceklerdir.                  
Ruhsal gelişim süreçleri, psikoterapiler, ruhsal aygıt ve savunma mekanizmalarını tanımlayabilecek ölçüde bilgileneceklerdir. İnsanların ölüm gerçeği karşısında yaşadığı psikolojik sorunlara müdahale becerisi kazanacaklardır.                  
Alkol zehirlenmesi, kötüye kullanımı. bağımlılığı yoksunluğu ve delirium tremens, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığnı tanıyabilecek; alkolün yol açtığı ruhsal ve tıbbi sorunları ve laboratuvar değişikliklerini listeleyebilecek; alkol bağımlılığında uygulanan tedavi yöntemlerini tanımlayabilecek, alkolün yol açtığı diğer tıbbi acil durumları tanıyabilecek.                 
Çocuk psikiyatrisinde anamnez alabilecek, çocuk ve anne baba ile psikiyatrik görüşme tekniklerini açıklayabilecek, çocuklara uygulanan psikometrik testleri tanımlayabilecek, toplumda ve çocuk psikiyatrisi kliniğinde sık karşılaşılacak çocuklara ve ergenlere özgü ruhsal bozuklukların neler olduğunu, etiyolojilerini, kliniklerini, sürecini ve tedavisini açıklayabileceklerdir.                 
Türkiye’deki hukuksal zeminde ruhsal süreçlerle ilgili kanun maddelerini tanıyacaklar, ceza, fiil ehliyeti, ve psikiyatride oluşabilecek adli süreçler ve kişinin ruhsal karar verme süreçlerinin oluşumu hakkında bilgileneceklerdir.                 
Ruhsal aygıt ve savunma mekanizmalarını tanımlayabilecekler, ruhsal gelişim süreçleri ve psikoterapiler hakkında bilgilenecekler, insanların ölüm gerçeği karşısında yaşadığı psikolojik sorunlara müdahale becerisi kazanacaklardır.                  

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek