Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Final Sınavı122
2Bütünleme Sınavı122
3Derse Katılım23123
4Uygulama/Pratik34134
5Tartışma10110
6Gözlem10110
7Örnek Vaka İncelemesi515
8Beyin Fırtınası111
9Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
10Sözlü Sınav11010
Toplam İş Yükü122 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Ürolojik anamnez alabilir, fizik muayene yapabilir                 
Ürolojide kullanılan görüntüleme yöntemlerini değerlendirebilir                 
Üriner sistemin spesifik ve non spesifik enfeksiyonlarını tanıyabilir ve tedavi edebilir                 
Üriner sistemin konjenital anomalilerini tanıyıp yönlendirebilir                 
Üriner sistem taş hastalığını değerlendirip yönetebilir                 
Üriner sistemde obstrüksiyon ve staz durupları değerlendirip yönetebilir                 
İşeme disfonksiyonu tanı ve tedavisini yönlendirebilir.                 
Renovasküler hipertansiyonu değerlendirebilir                 
Veziko üreteral reflüyü değerlendirebilir                 
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisini yönlendirebilir                 
Üriner sistem tümörlerini değerlendirebilir                 
İntraskrotal kitleleri değerlendirebilir                  
Üroloji acilleri ve travmaları yönlendirebilir                 
İnfertil hastayı değerlendirebilir                 
Erektil disfonksiyonu değerlendirebilir                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek