Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Derse Katılım818
2Seminer616
3Performans817136
Toplam İş Yükü150 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Anadal ve yandal konsültasyonlarının endikasyonlarında isteyebilir.                 
Hasta-hekim, hekim-hekim ilişkilerini dengeli bir şekilde yapabilir.                 
Hasta kayıtları tutulmasını yapabilir.                 
Çoklu travma hastasına genel yaklaşımı yapabilir.                 
Temel yaşam desteği – ilk yardım ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları yapabilir.                 
Acil servisin idaresi konusunda bilgidir.                 
Ölüm haberinin verilmesi beceri sahibidir.                 
Hastane öncesi acil hizmetler yönetebilir.                 
Acil servis hastalarına gerekli olan girişimler için hızlı bir şekilde karar verebilir ve uygulayabilir.                 
Uygun yara bakımını, basit kesiler için sütür tekniklerini ve benzeri steril teknik gerektiren girişimleri uygulayabilir.                 
Akut astım alevlenmesi, konjestif kalp yetmezliği, bronşiolit gibi sık başvuru yakınmaları ile acil servise gelen hastalar için uygun ve bedel-etkin yaklaşım planını yapabilir.                 
Tam kan sayımı, biyokimya, idrar tetkiki, arteriyel kan gazı ve sık yapılan laboratuar istemlerinde hız ve bedel-etkinlik konusunda bilgi ve beceri kazanma ve sonuçları uygun şekilde yorumlayabilir.                 
EKG üzerinde iskemik durumları ve aritmileri tanıyabilir.                 
Akciğer, batın ve ekstremite grafilerini uygun şekilde yorumlayabilir.                 
Çok acil ve daha az acil olan hastaları tanıyabilir.                 
Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve karın ağrısı gibi sık karşılaşılan başvuru yakınmalarının ayırıcı tanısını yapabilir ve tedavisi yapabilir.                 
Acil serviste amaca yönelik anamnez ve fizik muayene konusunda bilgi, beceri ve davranış sahibidir.                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek