Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Derse Katılım12224
2Uygulama/Pratik81181
3Tartışma30130
4Soru-Yanıt30130
5Örnek Vaka İncelemesi40140
Toplam İş Yükü205 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
İnfertilite ve mevcut tedavi seçenekleriyle ilgili temel kavramları bilir.                 
Sık görülen jinekolojik problemlerde birinci basamakta yapılabilecek ön değerlendirmeleri ve ne tür durumlarda üst merkezlere hasta yönlendirmesi gerektiğini bilir.                  
Gebe hastaya yaklaşımı, normal gebe takibinde hangi haftalarda ne tür değerlendirmeler yapılması gerektiğini bilir.                 
Gebelikte hangi belirtilerin ne gibi risklere işaret edeceğini ve riskli gebelikleri normal gebeliklerden ayırdedebilmeyi bilir.                 
Normal doğum eyleminin seyri, doğumun evreleri ve doğum sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek problemleri bilir.                  
Obstetrik ve jinekolojik acil problemleri birinci basamakta öngörebilecek temel bilgileri edinir.                  

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek