Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Derse Katılım40140
2Uygulama/Pratik10110
3Tartışma10110
4Takım/Grup Çalışması21020
5Alan Gezisi6636
6Alan Çalışması340120
7Rapor Hazırlama14040
8Rapor Sunma122
9Seminer717
10Rol Oynama / Dramatize Etme111
11Makale Kritik Etme14114
Toplam İş Yükü300 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Halk sağlığı bakış açısını bilir                 
Koruyucu hizmetleri bilir ve uygular                 
Birinci basamakta tanı ve tedaviyi bilir ve uygular                 
Bir araştırmayı başından sonuna yürütebilir ve sonuçlandırabilir                 
Sağlık ölçütlerini bilir ve hesaplayabilir                 
İstatistiksel verinin kaydedilmesinin önemini bilir ve uygular                 
Denetim yapmayı bilir ve uygular                 
Sağlık durum değerlendirmesi yapabilir ve gerekli önlemleri alır                 
Okul sağılığı hizmetlerini bilir ve uygular                 
İş sağlığını bilir ve uygular                 
Hekimin idari görevlerini bilir ve uygular                 
Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar                 
Mevzuatı bilir ve takip edebilir                 
Hekim haklarını bilir                 
Hasta haklarını bilir                 
Çocuk haklarını bilir                 
Bağışıklama hizmetlerini bilir ve uygular                 
Üreme sağlığı hizmetlerini bilir ve uygular                 
Nüfusun özelliklerini bilir ve karşılaştırma yapabilir                 
Sağlık idareciliğini bilir ve uygulayabilir                  
Birinci basamaktaki izlemleri bilir ve uygular                 
Bulaşıcı hastalıkların tespit, kayıt ve bildirim aşamalarını bilir                 
Çevre sağlığı hizmetlerini bilir ve uygular                 
Ekip çalışmasını bilir ve uygular                 
Sık görülen hastalıkları bilir ve gereğini yapar                 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek