Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Uygulama/Pratik60160
2Tartışma10110
3Soru-Yanıt10110
4Seminer10110
Toplam İş Yükü90 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Kardiyovasküler sistem fizik muayenesini yapabilir.                 
EKG yorumlayabilir.                 
Kardiyak acillerin tanı ve başlangıç tedavisini yapabilir.                 
Kardiyoloji hastası için reçete düzenleyebilir.                 
Kardiyopulmoner resusitasyonu yönetebilir.                  

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek