Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım14456
4Bireysel Çalışma21020
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
7Ev Ödevi12020
Toplam İş Yükü120 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Hulefâ-i Râşidîn, Emeviler ve Endülüs Emevileri dönemlerinin İslâm tarihindeki yerini ve önemini kavrayabilme.544443325
Hz. Peygamber sonrası ortaya çıkan yeni gelişmeleri analiz edebilme.533233325
Hulefâ-i Râşidîn’den her birinin uygulamalarını karşılaştırabilme ve çeşitli konulardaki farklı uygulamalarını örnek alabilme.543333345
Hulefâ-i Râşidîn, Emeviler ve Endülüs Emevilerinin farklılık gösteren yönlerini açıklayabilme ve yorumlayabilme.534434335
Günümüzde ortaya çıkan bazı hadiseler ile Hulefâ-i Râşidîn, Emeviler ve Endülüs Emevileri dönemleri olayları arasında benzerlikler kurabilme.443244335

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek