Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

[Bilgi yok]

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek.    1    
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak.         
Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırma.       1 
Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak. 1       
Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği sağlamak.    2    
Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak.1      1 
Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.         
Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.    1    

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek