Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav13030
2Final Sınavı13030
3Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
4Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam İş Yükü90 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Modern felsefesindeki filozoflar, ana akımlar, felsefî sistemler ve temel meseleler öğrenilir.         
Modern Batı düşüncesini şekillendiren felsefe tarihi problemleri idrak edilir.         
Modern Batı düşüncesindeki, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi temel politik kavramların felsefi arkaplanı öğrenilir.         
Eleştirel düşünme yeteneği kazanılır.         
Modern felsefe metinlerindeki argümanları analiz etme, ifade etme, tanıma ve yorumlama becerisi kazanılır.         

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek