Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı111
3Bütünleme Sınavı111
4Derse Katılım14342
5Bireysel Çalışma14342
6Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
8Okuma10220
Toplam İş Yükü191 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Fıkıh Usûlü ilminin ilimler arasındaki yerini ve fonksiyonunu anlama43 3   4 
Usûl ilminin tarihçesini, literatürünü, temel kavramlarını bilme53   4 3 
İslâmî ilimlerde bilgi ve hüküm kaynaklarına hâkim olma   544 3 
Fıkıh Usûlü'nde hüküm çıkarma metotlarını anlama ve uygulayabilme  4434   
Güncel Fıkhî problemlere çözüm aramada Fıkıh Usûlü bilgisini kullanabilme  5454   
Şâri'in gayelerini anlamaya çalışma  443    
İctihad faaliyetlerini ve müctehidde bulunması gereken vasıfları anlama ve günümüze uyarlayabilme  344    

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek