Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı122
3Bütünleme Sınavı122
4Derse Katılım414
5Tartışma515
6Soru-Yanıt616
7Beyin Fırtınası616
8Bireysel Çalışma14228
9Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
10Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
11Okuma20240
Toplam İş Yükü120 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Öğrenci, Kelâm ilminin İslâm düşünce sistematiği ve tarihi içerisindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur.1 221 112
Kelâm’ın tarih içerisinde üstlendiği işlev ve ortaya koyduğu yöntem hakkında yorum yapabilir.11232    
Kelâm’ın temel kavramlarını ve terimlerini doğru ve yerinde kullanma becerisi kazanır.   1     
Kelâm ekollerini inceleme ve araştırma esnasında objektif, eleştirel ve bütüncül düşünme yeteneği kazanır.  2  3 33
Modern Batı düşüncesinin etkisiyle gelişen yeni ilm-i kelâm hareketi hakkında bilgi sahibi olur. 11 23 33

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek