Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav11010
2Final Sınavı11010
3Derse Katılım14228
4Bireysel Çalışma3515
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Toplam İş Yükü83 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
İslam medeniyetinin temelleri ve niteliklerini açıklayabilme.522433434
İslam medeniyetinin Abbasiler döneminde ulaştığı noktayı ve özellikle Avrupa’da büyük ölçüde kendini hissettiren Endülüs Emevilerinin rolünü kavrayabilme.5 2323433
Türklerin İslam medeniyetine sağladığı katkılar ile bu medeniyetin onların kültürlerinde ne tür değişimlere yol açtığını değerlendirebilme.433333323
İslam medeniyetinde oluşan hilafet ve devlet yönetimi, eğitim-öğretim, vakıf, hukuk kurumları hakkında değerlendirme yapabilme.524333534
İslam medeniyetinde oluşan ekonomik, askeri kurumlar ile şehirleşme hakkında değerlendirme yapabilme.532443344

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek