Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım14228
4Bireysel Çalışma4520
5Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4520
6Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
8Ev Ödevi6212
Toplam İş Yükü92 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Türk İslam Edebiyatının genel özelliklerini açıklayabilme 3   3 3 
Türk İslam Edebiyatının dönemlerini ve bu dönemler içerisinde temayüz eden belli başlı şairleri hatırlayabilme. 4   3 3 
İslam dininin ortaya çıkardığı edebî türler ekseninde din ve edebiyat arasındaki ilişkiyi fark edebilme. 3   3 4 
Türk İslam Edebiyatının dünya edebiyatına kazandırdığı klasik eserleri bibliyografik açıdan listeleyebilme. 4   4 3 
Türk İslam Edebiyatında işlenen konulardan yola çıkarak yeni edebî konular üretebilme. 3   2 2 
Türk İslam Edebiyatı eserlerini konularına göre tasnif edebilme. 3   3 2 
Türk İslam Edebiyatı eserlerinin şekil özelliklerini tanıyabilme. 3   3 3 
Türk İslam Edebiyatının özgün türleri ve ürünleri ile komşu kültür ve medeniyetlerden etkilenen türlerini karşılaştırabilme 4   2 3 
İslamlaşma sonrası ortaya çıkan edebî türleri analiz edebilme. 3   3 3 
Dinî-edebî türlerin din hizmetlerinde kullanımına dair fikir üretebilme. 4   3 4 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek