Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı122
3Bütünleme Sınavı122
4Derse Katılım414
5Tartışma414
6Soru-Yanıt414
7Beyin Fırtınası313
8Bireysel Çalışma14228
9Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15230
10Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16232
11Okuma20240
Toplam İş Yükü150 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Şahıs kavramının tanımını, çeşitlerini, başlangıç ve sona eriş süreçlerini açıklar.232232323
Evlenmenin ve boşanmanın hükümlerini ve sonuçlarını kavrar.222332332
Mirasta pay sahibi olanların sınıflandırmasını yapar.332323223
Şahıs, aile ve miras hukuku ile ilgili güncel sorunlara fıkhi çözümler üretebilir.223323223
İslam’da şahıs, aile ve miras hukukunun dayandığı temel ilkelerle pozitif hukukun bakış açısını karşılaştırabilir.332322333
Evlenme engellerini ve ilgili hükümleri açıklar.222233222

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek