Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı122
3Derse Katılım14114
4Bireysel Çalışma14114
5Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
6Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam İş Yükü59 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Tasavvufun İslam düşüncesindeki yerini ve önemini kavrayabilme.554414353
Tasavvuf tarihi hakkında genel bilgiler edinmek552214151
Tasavvuf düşüncesinin bilim, edebiyat, müzik ve sanat üzerindeki etkilerini tartışmak543114242
Tasavvufun temel ıstılahlarını kavramak541115141
Tasavvufî anlayışı oluşturan klasik ve modern kaynakları tahlil edebilme.555435353

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek