Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav122
2Final Sınavı122
3Derse Katılım4520
4Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2714
5Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2714
6Ev Ödevi188
Toplam İş Yükü60 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
1) Sanat ve İslam sanatı kavramlarını yorumlar.442232122
2) Sanatın oluşumunda payı olan faktörleri açıklar.231233223
3) İslam coğrafyasında yapılmış önemli mimari eserleri tanır.332223242
4) Yapıların kısımlarını ve mimari kavramları açıklar.433233322
5) Mescit, cami ve medrese mimarisinin tarihsel gelişimini açıklar.342233223
6) Selçuklu mimarisinin genel özelliklerini tanır322333323
7) Osmanlı mimarisinin dönem özelliklerini açıklar.412233332
8) Mimaride uygulanan süsleme sanatlarını tanır.233334335
9) Türk kitap sanatlarının genel özelliklerini açıklar.423334332

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek