Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı111
3Bütünleme Sınavı111
4Derse Katılım14342
5Bireysel Çalışma14456
6Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
7Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam İş Yükü185 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
İslâm Borçlar ve Ceza Hukuku hükümleri, temel kavramları ve tarihçesi, klasik ve modern kaynakları hakkında bilgi sahibi olma43   4   
Kendisine verilen konular hakkında İslam hukukunun kaynaklarını kullanarak metin ve rapor yazabilme   44    
Ceza ve Boçlar Hukuku hakkındaki farklı mezhep görüşlerini analiz edebilme ve modern hukuk verileriyle mukayese edebilme   54  4 
Ceza ve Borçlar Hukukuna dair klasik kaynaklarda bulunmayan yeni gelişmeler hakkında Usûl bilgisini kullanarak hükme ulaşabilme  444    
İslâm Ceza ve Borçlar hukukunun genel prensiplerini kavrama, diğer hukuk düzenleriyle karşılaştırabilme   44  4 

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek