Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı122
3Bütünleme Sınavı122
4Derse Katılım414
5Problem Çözümü212
6Tartışma313
7Soru-Yanıt414
8Alan Çalışması166
9Beyin Fırtınası313
10Proje Hazırlama188
11Proje Sunma122
12Bireysel Çalışma14114
13Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
14Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
15Okuma14114
Toplam İş Yükü93 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Dinler tarihinin bilimsel bir disiplin olarak doğuşu ve gelişmesini kavrar. 533543251
İlkel dinler ve dinlerin menşei hakkında genel bir fikre sahip olur. 443442141
Hinduizmin tarihi, inançları, ritüelleri ve genel doktrinlerini bilir. 331332211
Budizmin tarihi, inançları, ritüelleri ve genel doktrinlerini bilir. 332331211
İslamla Doğu dinleri arasındaki ilişkileri bilir.443442221

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek