Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav14040
2Final Sınavı14040
3Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
4Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam İş Yükü150 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Modern tartışmaların klasik İslam Kelamı ve teolojisindeki problemlerle ilişkisini kurar.         
Kötülük problemi ile ilgili argümanları tahlil eder.         
Dinî çeşitliliğin doğurduğu belli başlı problemlerin farkına varır.         
Tanrı'nın varlığı lehine ve aleyhine belli başlı argümanları ifade eder.         
Öğrenci, dine sosyal bilimsel, teolojik ve felsefî yaklaşımlar gibi muhtelif yaklaşımları birbirinden ayırdedebilir.         

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek