Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriMiktarOrtalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

 EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü
1Ara Sınav111
2Final Sınavı122
3Bütünleme Sınavı122
4Derse Katılım428
5Beyin Fırtınası616
6Bireysel Çalışma14114
7Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
8Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam İş Yükü61 Saat

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme ÇıktılarıProgram Çıktıları
123456789
Klasik kelam/mezhepler tarihi kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak.         
Erken dönem İslam toplumunun tartıştığı temel problemlere muttali olmak.         
Erken dönem İslam toplumunda tartışılan fikirler etrafında oluşan zümreleşme ve fırkalaşmaların ilk örneklerini tanımak.         
İlk fırkaların temel görüşlerini tanımak.         
Fırkaların temsilcileri ve temel metinlerini kavramak.         
Erken dönem fırkaların kendilerini ve öteki grupları nasıl algıladıklarını öğrenmek.          
Mezhep kimliklerinin ekol sistematiğine bürünmesi.         

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek